แบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGIJKLMN
1
Timestampสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดเขตที่ชื่อนามสกุลตำแหน่งสถานะการรับรองปรับสิทธิ์
2
5/22/2018 20:27:30มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด27ศศิวิมลเพชรไพรนักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
3
5/22/2018 20:28:27ประถมศึกษาอุตรดิตถ์1สมบูรณ์วันยะนาพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
4
5/22/2018 20:32:08ประถมศึกษาเชียงใหม่3ไกรสรจาวรรณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
5
5/22/2018 20:34:51ประถมศึกษาศรีสะเกษ1สิตาโค้วคูณกูลครูช่วยราชการรับรองแล้วเรียบร้อย
6
5/22/2018 20:38:51ประถมศึกษามหาสารคาม3จิตราภรณ์คำสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
7
5/22/2018 20:44:26ประถมศึกษายโสธร2นายผดุงสิทธิ์ลาวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
8
5/22/2018 20:46:00ประถมศึกษาศรีสะเกษ3304รุ่งอรุณบุญไว
นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
9
5/22/2018 20:48:23ประถมศึกษาบุรีรัมย์3ณัฐชนกศรีเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับรองแล้วเรียบร้อย
10
5/22/2018 20:55:34มัธยมศึกษา
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
3พิพิธเรืองสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
11
5/22/2018 20:55:42ประถมศึกษาสมุทรปราการ1กนกวรรณอ่อนตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
12
5/22/2018 20:57:39ประถมศึกษาเพชรบุรี1ดิเรกสุขประเสริฐพนักงานธุรการรับรองแล้วเรียบร้อย
13
5/22/2018 20:59:00ประถมศึกษาอุบลราชธานี3นางสาวจิรารัตน์รงค์โยธิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
14
5/22/2018 21:00:00ประถมศึกษาลำปาง1นายธนพัฒน์ชุนณวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
15
5/22/2018 21:02:25มัธยมศึกษาหนองคาย21ภรณ์ชนกวิบูลกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
16
5/22/2018 21:07:52ประถมศึกษานครพนม2เกษมสันติ์ต้นศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่รับรองเรียบร้อย
17
5/22/2018 21:10:42ประถมศึกษาราชบุรี1นางสาวอารีย์อินทรวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
18
5/22/2018 21:13:42มัธยมศึกษากาฬสินธุ์24เขมจิราผลประสาทนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
19
5/22/2018 21:16:17ประถมศึกษาตาก2นายศุภกิจภู่จันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
20
5/22/2018 21:16:33ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร1นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รับรองแล้วเรียบร้อย
21
5/22/2018 21:18:39ประถมศึกษาพะเยา2บุญสินสุปันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับรองแล้วเรียบร้อย
22
5/22/2018 21:19:42ประถมศึกษาตาก2พิษณุสวนเอกลูกจ้างรับรองแล้วเรียบร้อย
23
5/22/2018 21:22:49ประถมศึกษานครศรีธรรมราช4นางภัทรพรผ่อนผันนักวิเคราะห์นโยบายและแผยรับรองแล้วเรียบร้อย
24
5/22/2018 21:26:45มัธยมศึกษาขอนแก่น25ไพทูรย์นรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
25
5/22/2018 21:44:31ประถมศึกษาบุรีรัมย์1ธัญญารัตน์พินาศภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
26
5/22/2018 21:56:33ประถมศึกษาชัยภูมิ3ศุภศิษฏ์พิทยศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับรองแล้วเรียบร้อย
27
5/22/2018 22:04:40ประถมศึกษาหนองบัวลำภู1นายชูชาติพุทธลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
28
5/22/2018 22:22:21ประถมศึกษานครราชสีมา4ภัชรีเพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
29
5/22/2018 22:26:40ประถมศึกษาลำพูน1กนกศักดิ์กระแสร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
30
5/22/2018 22:28:07ประถมศึกษาเชียงราย1นางสุนีย์จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
31
5/22/2018 22:41:45ประถมศึกษาสมุทรสาคร0สุภาภรณ์สานอกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
32
5/22/2018 23:04:10ประถมศึกษาสกลนคร2ดนัยศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
33
5/23/2018 1:00:15ประถมศึกษาร้อยเอ็ด3นายฐาปกรณ์ธรรมรักษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับรองแล้วเรียบร้อย
34
5/23/2018 3:20:55ประถมศึกษาลำพูน2วีรวัฒน์กัณทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
35
5/23/2018 5:19:03ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์2ปัญจพลศุภมิตร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รับรองแล้วเรียบร้อย
36
5/23/2018 5:48:56ประถมศึกษาอุบลราชธานี5ทินกรบุญบรรลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
37
5/23/2018 5:53:26ประถมศึกษาร้อยเอ็ด2มนัญญาสมหนองบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
38
5/23/2018 6:25:26ประถมศึกษากาฬสินธุ์3ศักดิ์ชัยแสนโยธาครู
ตำแหน่งไม่ตรงกับในระบบ
เรียบร้อย
39
5/23/2018 7:22:11ประถมศึกษาเชียงราย4ณัฏฐ์วัฒน์วงศ์สว่าง
เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4
รับรองแล้วเรียบร้อย
40
5/23/2018 7:23:43ประถมศึกษาจันทบุรี1บุญสิตาดีวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
41
5/23/2018 7:29:37ประถมศึกษานครราชสีมา3นายภานุชิตวัดกระโทกลูกจ้างชั่วคราวรับรองแล้วเรียบร้อย
42
5/23/2018 7:35:02มัธยมศึกษาเชียงใหม่34นายณัฐวัฒน์กันธิยะเจ้าหน้าที่ DLICT รับรองแล้วเรียบร้อย
43
5/23/2018 8:07:02ประถมศึกษาอุทัยธานี1ํYimsriMuangluaนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
44
5/23/2018 8:07:05ประถมศึกษานครพนม1รุ่งนภาสุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
45
5/23/2018 8:09:57ประถมศึกษาสงขลา2กาลัญญูนฤปิยะกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
46
5/23/2018 8:27:40ประถมศึกษาเชียงใหม่1อังสนาสุขสุเสียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
47
5/23/2018 8:35:35มัธยมศึกษาสงขลา16มานิดานุ้ยเล็ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
48
5/23/2018 8:38:10ประถมศึกษาอุตรดิตถ์2นางสาวจันทรัตน์คำจีนเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
49
5/23/2018 8:40:19ประถมศึกษาพังงา1นัทธชาทาระพันธ์เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลรับรองแล้วเรียบร้อย
50
5/23/2018 8:40:31ประถมศึกษากาญจนบุรี4จักรกฤษอำพันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
51
5/23/2018 8:46:35มัธยมศึกษาตรัง13กชกรเถรว่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
52
5/23/2018 8:49:33ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี1สุจารีชัยประดิษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
53
5/23/2018 8:53:56ประถมศึกษาชุมพร2ภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
54
5/23/2018 8:57:17ประถมศึกษากาญจนบุรี1ประทุมวันมณีสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
55
5/23/2018 8:57:27ประถมศึกษาสุพรรณบุรี2น.ส.มณีวรรณวิโรจน์วัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
56
5/23/2018 9:03:42มัธยมศึกษาเชียงราย36นายรัฐเขตเต่านันท์ครู
ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
57
5/23/2018 9:06:11ประถมศึกษาสุรินทร์1นางจันทร์เพ็ญหงษ์อินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
เรียบร้อย
58
5/23/2018 9:07:58ประถมศึกษานราธิวาส1นางสาวฐิฏิมาธ์พิริยะเพียรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
59
5/23/2018 9:08:49มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร1อุทัยโทจำปานักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
60
5/23/2018 9:15:34ประถมศึกษาเพชรบูรณ์3สุระศักดิ์สืบสุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
61
5/23/2018 9:19:17มัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน35อังค์ริสารัตนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
62
5/23/2018 9:20:28ประถมศึกษานนทบุรี1ศิริทิพพาถ้ำเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
63
5/23/2018 9:21:23ประถมศึกษานครราชสีมา5ปราณีตศรีสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
64
5/23/2018 9:22:02ประถมศึกษาปัตตานี1นายปวีณอินทรศรีสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
65
5/23/2018 9:27:21ประถมศึกษาศรีสะเกษ1รักษวิชช์ปรัสพันธ์ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนบ้านสบาย
66
5/23/2018 9:28:42ประถมศึกษาศรีสะเกษ1นางสาวสายทอง วรรณทวีครู
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
67
5/23/2018 9:29:30ประถมศึกษาภูเก็ต1ระเบียบพรหมทองเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรับรองแล้วเรียบร้อย
68
5/23/2018 9:33:14ประถมศึกษาศรีสะเกษ1ทิพวรรณ สุกแสกครู
69
5/23/2018 9:38:04ประถมศึกษาสิงห์บุรี0ชุติกาญจน์บุญศรีเจ้าพนักงานธุรการรับรองแล้วเรียบร้อย
70
5/23/2018 9:38:35ประถมศึกษานครราชสีมา7นางชินตา วนิชชานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
71
5/23/2018 9:39:21ประถมศึกษาปราจีนบุรี2นุสสรีมีเชาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
72
5/23/2018 9:39:43ประถมศึกษาอุบลราชธานี4จักรกฤษณ์ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
73
5/23/2018 9:41:02ประถมศึกษาระนอง1วัลลภบัวเกตุ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กลุ่ม DLICT
รับรองแล้วเรียบร้อย
74
5/23/2018 9:42:05ประถมศึกษาสุพรรณบุรี1อธิษฐ์ณัฐหนูทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
75
5/23/2018 9:43:06ประถมศึกษาเชียงราย2ตติยาสุทธะบรรจง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
76
5/23/2018 9:45:01ประถมศึกษานครราชสีมา3น.ส.อรดาอบสุนทรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรับรองแล้วเรียบร้อย
77
5/23/2018 9:45:11ประถมศึกษาสุพรรณบุรี3เลณูชะนะศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
78
5/23/2018 9:45:27ประถมศึกษาพัทลุง1นางการิตาเต็มราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับรองแล้วเรียบร้อย
79
5/23/2018 9:48:04ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นางวิมลธรรมวุฒิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
80
5/23/2018 9:49:12ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์1บังอรครุฑไชยันต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรับรองแล้วเรียบร้อย
81
5/23/2018 9:53:06ประถมศึกษาปทุมธานี1สุขสันต์ตวงโชคดีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
82
5/23/2018 9:54:32ประถมศึกษาสระแก้ว1นางสาวกาญจนาขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
83
5/23/2018 9:54:54มัธยมศึกษาลำปาง, ลำพูน35นายปุณยากรเหล่าวัฒนพงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รับรองแล้วเรียบร้อย
84
5/23/2018 9:55:53ประถมศึกษานราธิวาส2นายมารูดิงเส๊ะพนักงานราชการรับรองแล้วเรียบร้อย
85
5/23/2018 9:55:58มัธยมศึกษา
สิงห์บุรีัยนาท ลพบุรี อ่างทอง
5นางสาวกิตญดาศิริมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
86
5/23/2018 9:56:18ประถมศึกษานราธิวาส3นายฐิติพงค์เพ็ชร์รัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
เรียบร้อย
87
5/23/2018 9:59:04ประถมศึกษาสระบุรี1ลลิตาศรีสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
88
5/23/2018 10:02:27ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี3จุฑาทิพย์หอยนกคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
89
5/23/2018 10:07:33ประถมศึกษายโสธร1นายศาสตรา แสงชาติ
นักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
90
5/23/2018 10:08:00มัธยมศึกษาจันทบุรี-ตราด17คณิตขลิรัมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
91
5/23/2018 10:11:21ประถมศึกษานครศรีธรรมราช1วลัยพรจันทร์บูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
92
5/23/2018 10:11:51ประถมศึกษาตรัง1น.ส.ศิริวรรณยิวสิวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
93
5/23/2018 10:12:49มัธยมศึกษาบุรีรัมย์32จันจิราจันทรจิตพนักงานราชการ
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
94
5/23/2018 10:15:22ประถมศึกษาเลย1นายจักรกฤษอาจแก้ว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับรองแล้วเรียบร้อย
95
5/23/2018 10:21:42ประถมศึกษาปราจีนบุรี1ธมกรไทยญานุสร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
96
5/23/2018 10:22:51ประถมศึกษาสระแก้ว1นายจีระวัฒน์ปัสสากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รับรองแล้วเรียบร้อย
97
5/23/2018 10:22:56ประถมศึกษากาฬสินธุ์2นายพิชญ์เวียงสีมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
98
5/23/2018 10:25:19ประถมศึกษาสมุทรสงคราม0สุมนต์หมื่นชำนาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับรองแล้วเรียบร้อย
99
5/23/2018 10:27:05ประถมศึกษาสุโขทัย1วารินนะริน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รับรองแล้วเรียบร้อย
100
5/23/2018 10:28:42ประถมศึกษานครสวรรค์2พงศธรแรงเขตวิทย์ลูกจ้างชั่วคราวรับรองแล้วเรียบร้อย
Loading...
Main menu