20181229 Dutch Texts - JGG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
TitleAuthorTextType
Language
ASIN / ISBN-10
Username
2
Dichters uit de bundel: de moderne Nederlandstalige poëzie in 400 gedichten
Chrétien Breukers, Dieuwertje Mertens
Ik noem je: bloemen. Ik noem je: merel in de vroegte. Ik noem je: mooi. Ik noem je: narcissen in de nacht, waaroverheen de wind strijkt, naar mij toe. Ik noem je: bloemen in de nacht.
bookdutch9460681891jgg_im_badNotes:
3
Dodelijk WebDick Francis
In de loop der jaren had ik heel goed met één hand leren typen. Mijn linkerduim gebruikte ik alleen om de shiftknop in te drukken door de arm bij de elleboog te draaien. Mijn brood verdienen met typen zat er niet in, maar rapporten voor cliënten wist ik toch met een redelijke snelheid te produceren.
bookdutchB019FQ183Mjgg_im_bad
This is a sample for what new text submissions should look like. It's only required if you want help uploading them to our system, to save time.
4
Het Apenstaartje: De Oorsprong Van Het @-teken
Hans van Keken
De indeling van de letters op het toetsenbord van de computer is overgenomen van dat van de typemachine. Die indeling noemt men wel naar de eerste letters op de bovenste rij lettertekens: QWERTY.
bookdutchB071XDJWVZjgg_im_bad
If ASIN/ISBN10 is unavailable, please use 0000000000. This is used to populate a thumbnail image of the book/movie/etc. at the end of the race.
5
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
"Let er maar niet op en vraag verder niets." Onno nam de bijbel weer over en zocht in Paulus' Brief aan de Hebreeën de passages, waarvan hij zich het bestaan herinnerde. "Dat is lang geleden, mijn zoon, dat ik mij aan de bijbelstudie heb gewijd. Goddank is het de Statenvertaling, in de tale Kanaäns, en niet zo'n nieuwerwetse versie van de God-is-doodtheologie."
bookdutch9023435605ness_20xx
If you'd like faster typists to be able to type all the texts (including the shortest ones), please tell us when submitting the texts.
6
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
En toen er plaats was vrijgekomen en hij inderdaad neerknielde, steunend op zijn stok, boog hij zijn hoofd en mompelde: "Vergeef mij, vader, want ik weet niet wat ik doe. Dat weet alleen uw kleinzoon."
bookdutch9023435605ness_20xx
Use of this type of spreadsheet is optional -- you can also gain access to our Universe Admin tool and add them by yourself, one by one.
7
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
Naar mate hij hoger kwam, werden de werkwoorden onregelmatiger en geleidelijk begon hij in een lichte trance te raken. Hoe was het toch weer? Deponentia, semi-deponentia... Volebamus, ferebatis, ferebaris... Door een klein glasvenster in het hout waren vaalbruine vlekken te zien op het witte marmer: Christus' bloed natuurlijk.
bookdutch9023435605ness_20xx
"Username" is optional. It's used to show the contributor of the text at the end of the race, with a link to his/her profile.
8
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
Terwijl zij in het marmeren trappenhuis aan de linkerkant naar boven gingen, verheuge Onno zich in Quintens geestdrift. Welke jongen interesseerde zich tegenwoordig nog voor iets anders dan voor technische dingen, pretmaken en geld? Hij deed hem aan zichzelf denken toen hij even oud was en zich ook begroef in studies, waar zijn vriendjes stomverbaasd tegenover stonden.
bookdutch9023435605ness_20xx
Valid content types are book/song/movie/poem/game/software. For all other content types, use "other".
9
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
Vroeger werd hij wakker als een trapeze-artiest die in het net viel: met een verende sprong stond hij naast zijn bed en keek naar de dag die zich voor hem uitstrekte - nu maakte hij een geluid of hij moest braken en zou liefst onder de dekens blijven liggen. Regelmatig lag daaronder ook een vriendin, maar minder vaak dan vroeger; die vraatzucht was immers de oorzaak van alles. De harmonische drieklank, die hij met Onno en Ada had gevormd, was definitief veranderd in een dissonant accoord van een componist uit de school van Darmstadt.
bookdutch9023435605ness_20xx
10
De Ontdekking Van De Hemel
Harry Mulisch
Toen iemand zinspeelde op zijn aanstaande vaderschap, riep hij uit: "Ik ben getrouwd met de dochter van de grootmoeder van mijn kind!"
bookdutch9023435605ness_20xx
11
De kleine Ezelsbruggetjes voor Dummies
Anna Roelofsz
Klaas de knappe kapper knipt knap, maar de knecht van Klaas de knappe kapper, knipt knapper dan Klaas de knappe kapper kappen kan.
bookdutchB07B12C7FJjgg_im_bad
12
De kleine Ezelsbruggetjes voor Dummies
Anna Roelofsz
In de loop der tijd zijn een paar vrolijke variaties op hetzelfde thema bedacht. Daarvan is 't Fokschaap waarschijnlijk de bekendste. Maar ook Schaftkip, Pokkeschoft en het fraaie Uitschuifkip voldoen uitstekend als ezelsbruggetje.
bookdutchB07B12C7FJjgg_im_bad
13
Oorlogswinter
Jan Terlouw
Toen de passagiers ver genoeg weg waren, dook de jager een paar maal laag over de locomotief en doorzeefde die met kogels. En daarmee waren de tochten naar Zwolle afgelopen.
bookdutch1935954024LiquidCarbon
14
Oorlogswinter
Jan Terlouw
De volgende dag werd het nog erger. Zo vroeg hij kon zat Michiel op de fiets. Nu bereikte hij het boerderijtje van Bertus Hardhorend zonder moeilijkheden. Op het erf was niemand te zien, behalve de kettinghond, die te keer ging alsof zijn staart in brand stond. Michiel ging naar binnen. Niemand op de deel. Niemand in de heerd. Waar zaten Bertus en zijn vrouw Jannechien?
bookdutch1935954024LiquidCarbon
15
Oorlogswinter
Jan Terlouw
Wanneer is volgens u de oorlog afgelopen? informeerde hij. Oom Ben haalde de schouders op. Ik ken een waarzegster die al vier maal met zekerheid de datum heeft voorspeld, waarop Hitler zou capituleren. Steeds worden haar data door de feiten achterhaald
bookdutch1935954024LiquidCarbon
16
Kruistocht in Spijkerbroek
Thea Beckman
Doodmoe, volslagen vertwijfeld, zonk Dolf neer en met ogen die nauwelijks iets zagen keek hij naar de kinderen die nog altijd voorbij liepen. Veel langzamer nu - met grote openingen in hun gelederen. Dodelijk vermoeid, niet meer in staat te zingen, grapjes te maken, te lachen of zelfs maar te bidden, sloften ze langs hem heen.
bookdutch9060691679LiquidCarbon
17
Rapport over Rapporteren
Wim Hoogland, Roel Dik, Ingrid Brand
Voorkom dat je het gebruikersgemak uit het oog verliest bij het verfraaien van je website. Ook dit heeft alles te maken met de verwachtingen die bij je bezoekers leven: professionals die een zakelijke website bezoeken, verwachten meer gebruikersgemak dan hobbyisten van een website over een hobby. Maar ook in het laatste geval zal het niet de bedoeling zijn dat bezoekers afhaken omdat ze niets kunnen vinden. Ook hier geldt: testen is de enige manier om antwoord te krijgen op de vraag of de website aansluit bij de verwachting van de bezoekers. Die verwachtingen creëren als het ware de eisen aan de website.
bookdutch9001829996jgg_im_bad
18
Oeroeg
Hella S. Haasse
Oeroeg was mijn vriend. Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oeroeg in mij, als was mijn herinnering gelijk aan een van die toverplaatjes die we vroeger plachten te kopen, drie voor een dubbeltje: geelachtig glanzende stukjes met lijm bestreken papier, waarover je met een potlood krassen moest, totdat de verborgen voorstelling aan het daglicht kwam. Zo komt ook Oeroeg tot me terug, wanneer ik me verdiep in het verleden.
bookdutch9021467240jgg_im_bad
19
Oeroeg
Hella S. Haasse
Oeroeg en ik, spelend en op speurtocht in de wildernis - Oeroeg en ik, gebogen over ons huiswerk, over postzegelverzamelingen en verboden boeken - Oeroeg en ik, onveranderlijk samen, in alle ontwikkelingsstadia van kind tot jonge man. Ik kan wel zeggen dat Oeroeg in mijn leven gebrand staat als een zegel, een merkteken: meer dan ooit op dit ogenblik, nu ieder contact, ieder samenzijn voorgoed tot het verleden behoort. Ik weet niet waarom ik me rekenschap wil geven van mijn verhouding tot Oeroeg, van al wat Oeroeg voor mij betekende en nog betekent. Misschien prikkelt mij zijn onherroepelijk, onbegrijpelijk anderszijn, dat geheim van geest en bloed, dat voor kind en knaap nog geen problemen opwierp, maar dat nu des te kwellender schijnt.
bookdutch9021467240jgg_im_bad
20
De 3 Biggetjes
K3
Ben je sneller dan een haasje, ben je sluwer dan een vos? Iedereen verdient een plaatsje in het grote dierenbos. Heb je pluimen of een vacht, een zachte rosse huid, heb je stekels, ben je zacht? Dat maakt voor ons niet uit.
songdutchB0010TAH5Ijgg_im_bad
21
Pina ColadaK3
Wat een zomer, de verf loopt van de muren, het kwik is overstuur, ik voel de kriebels in mijn buik. Wat een zomer, het lijkt wel 40 graden, ik dans doorheen de straten, een nieuwe vlinder die ontluikt.
songdutchB071FSMG4Gjgg_im_bad
22
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Woorden zijn als pistolen. Je hebt het zelf gezegd en je bedoelde mijn woorden. Naast betekenis bezitten ze klank, ritme, melodie: kortom bezwerende kracht.
bookdutch9029567082ness_20xx
23
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Ik moet je iets beschrijven dat bijna niet te beschrijven valt. Waarmee kan ik wat ik toen ervoer het best vergelijken? Met een intense rilling, veroorzaakt door een zacht briesje of twijgje dat over je arm strijkt? Met een plotsklaps aangewaaid, delicaat aroma? Met een subtiele aanraking die van echte liefde getuigt? Alle vergelijkingen lopen mank, ze klinken melig en soft en komen zelfs niet in de buurt van mijn unieke (mystieke?) belevenis van toen.
bookdutch9029567082ness_20xx
24
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Het enige persoonlijke dat je moeder ooit over je vertelde: hoe je als kleuter tussen muur en kast wegkroop voor de huilende wind.
bookdutch9029567082ness_20xx
25
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Men heeft het daar zelfs over "een orgaanseizoen", meer bepaald tot 18 februari. Dan is er een nationale feestdag in China waarbij de autoriteiten de gevangenissen "uitmesten", dat wil zeggen alle terdoodveroordeelden van dat ogenblik executeren.
bookdutch9029567082ness_20xx
26
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Niet alleen, liefste, houd ik de kranten voor je bij (het panta rhei van het heden), met evenveel ijver ga ik voor je terug in de tijd, me daarbij over je genealogie buigend als over de nerven in een fossiel blad.
bookdutch9029567082ness_20xx
27
Een Nagelaten Bekentenis
Marcellus Emants
Gelukkig kan alleen een domkop zijn; want het geluk bestaat uit twee tegenstrijdige elementen: de tevredenheid en het genot. Geniet en je mist de tevredenheid; wees tevreden en je mist het genot. Daarom is het geluk alleen denkbaar voor hen, die genieten zonder er aan te denken, dat zij altoos meer willen en dus ontevreden zijn, of voor hen, die tevreden zijn zonder er aan te denken, dat zij niet genieten.
bookdutchB00OOJ6HI2ness_20xx
28
De Aanslag
Harry Mulisch
In die stilte, die de oorlog ten slotte was in Holland, weerklinken op straat plotseling zes scherpe knallen: eerst één, dan twee, snel achter elkaar, na een paar seconden het vierde en het vijfde schot. Even later een soort schreeuw en dan nog een zesde.
bookdutchB00NWLJ40Gness_20xx
29
Kinderspreekuur
Wolfgang Goebel
Geef het kind thee, een groentepakje met wortelen, geraspte appel, eventueel wat geprakte banaan, rijstewater of een aftreksel van haver, medicinale bessensap en in water gedoopte beschuit.
bookdutch9062387705jgg_im_bad
30
Kwalitatief Onderzoek
P.L.B.J. Lucassen and T.C. olde Hartman
Epidemiologische studies en kwalitatief onderzoek zijn vaak beter geschikt. Onderzoekers doen in die context steeds vaker een beroep op deze methoden van onderzoek of op een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
bookdutchB00HU5OUTKjgg_im_bad
31
Het lichamelijk functioneren.: Niveau 3
De Jong Consulting B.V., C.A. Bastiaanssen
Het vegetatieve zenuwstelsel maakt gebruik van onderdelen van de hersenen, van het ruggenmerg en vooral van centra in de hersenstam en van zenuwcelophopingen in onze organen.
bookdutch9031322733jgg_im_bad
32
Memoriaal Van De Weduwe
Greta Seghers
Tegelijk tracht ik me het onmogelijke voor te stellen, het onvoorstelbare absolute nietsnietsniets. Geen huis, geen bed, geen kamer, geen vader, geen moeder, geen grote broer op de grote vaart, geen oceanen, geen aarde, geen lucht, geen wereldbol, geen zon, geen maansverduistering, geen Pool- of andere ster, geen goudvis in zijn bokaal, geen sneeuwklokje of boterbloem in een groene wei...
bookdutch9029567082ness_20xx
33
18 Minuten
Peter Bregman
Dit leven is een marathon, geen sprint. Sterker nog: iedere dag is een marathon. Het is niet zo dat de meesten van ons twintig minuten per dag werken waarin we zo hard rennen als we kunnen en dan rusten tot de volgende race. Nee, we gaan 's morgens vroeg naar ons werk, rennen acht, tien of twaalf uur per dag zo hard mogelijk, komen thuis en rennen dan opnieuw hard met persoonlijke verplichtingen en soms meer werk, waarna we te kort slapen en de volgende dag weer van voren af aan beginnen.
bookdutchB00O27OIY6jgg_im_bad
34
18 Minuten
Peter Bregman
Ik ben de krokodillenman, een gevaarlijk amfibisch monster.bookdutchB00O27OIY7jgg_im_bad
35
Hersenschimmen
J. Bernlef
Ik pak het boek aan. Begin te lezen. Er steekt een echo uit de zinnen op. Alsof ik deze bladzij al een keer eerder, als beeld onder ogen hebt gehad, in een flits. Hoe noemen ze dat gevoel ook alweer, ik heb er eens een artikel over gelezen. Déjà vu. Een kortsluiting tussen hersenneuronen. Het beeld wordt een fractie eerder geregistreerd dan de bewustwording van dat beeld en zo denk je iets te herkennen dat je zeker weet nooit eerder gezien te kunnen hebben.
bookdutchB00NXZ5FEAness_20xx
36
Hersenschimmen
J. Bernlef
Het moet nu toch snel dag worden. Als het eerst maar weer lente is en Robert en ik weer langs het strand of langs de baai kunnen lopen. Ik gooi stukken aangespoeld wrakhout in golven en hij brengt ze weer op het strand. Een nutteloos tijdverdrijf waar we allebei op onze eigen manier plezier aan beleven.
bookdutchB00NXZ5FEAness_20xx
37
Waanzee
Robert Haasnoot
Met de handen in zijn zakken slentert Arend het lege strand op. Meeuwen vliegen voor hem uit. Zijn klompen raken vol zand, maar hij ploegt onverstoorbaar verder.
bookdutchB01F4DJCSSness_20xx
38
Waanzee
Robert Haasnoot
Arend neemt de bijl van Klaas van Beelen over en wenkt Hans Vooijs. Samen gaan ze de trap af naar het achteruit. Gerrit begint weer te schreeuwen, tracht hen met zijn handen en opengesperde ogen af te weren, maar dan haalt Hans uit met de kolenschop en treft hem midden in het gezicht.
bookdutchB01F4DJCSSness_20xx
39
Waanzee
Robert Haasnoot
Burgemeester Verheijen trok wit weg en boog zijn hoofd. Als een terechtgewezen kwajongen stond hij tegenover Arend, die triomfantelijk zijn armen over elkaar sloeg. Plotseling wendde hij zich tot mij. "Jij bent nog jong en sterk. Jij zal het vast wel voor elkaar krijgen, denk je toch niet?"
bookdutchB01F4DJCSSness_20xx
40
Waanzee
Robert Haasnoot
Hij merkt dat hij er zachtmoedig van is geworden. Zijn hart is nog overvol van de liefde die Christus in hem heeft achtergelaten. Zij merken het ook. Arends stem is sereen, zijn baren zijn bijna teder.
bookdutchB01F4DJCSSness_20xx
41
De Zomer Waarin Alles Veranderde
Jenny Han
Het werd een zomer die ik nooit, maar dan ook nooit zou vergeten. Dat was de zomer dat het allemaal begon. Dat was de zomer dat ik mooi werd.
bookdutchB00O7VOWUMjgg_im_bad
42
Het Zwarte Pad
Asa Larsson
Mauri had de eerste keer een bos bloemen en een doos bonbons meegenomen. Hij was in pak geweest, ondanks de zomerse hitte; het was midden juli. Hij had niet geweten wat je anders aan moest trekken als je bij iemand op bezoek ging die zo'n landgoed bezat. Het leek wel een kasteel.
bookdutchB00O111FQCjgg_im_bad
43
HartslagRob de Nijs
Er was ooit tussen hemel en aarde een man die geloofde in liefde alleen, en zijn wonder en waarheid is in de stille muziek die leeft om je heen - door zijn hartslag, door de eeuwen heen.
songdutchB0002N4J0Cness_20xx
44
Rosanne
Nick en Simon
Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn, want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd.
songdutchB07G9FK6VSjgg_im_bad
45
Roller DiscoK3Van Tokio tot San Francisco, nergens maak je het zo bont als in de K3 Roller Disco.songdutchB07JVVRJD8jgg_im_bad
46
De Donkere Kamer Van Damokles
Willem Frederik Hermans
Dagenlang zwierf hij rond op zijn vlot, zonder drinken. Hij stierf van dorst, want het water van de oceaan was zout. Hij haatte het water, dat hij niet drinken kon. Maar toen de bliksem in zijn vlot sloeg en het vlot in brand vloog, schepte hij dat gehate water met zijn handen op, om te proberen de brand te blussen!
bookdutch9059651790ness_20xx
47
Wat Is Dromen
3Js
Ik vloog boven de stad, had maling aan de zwaartekracht, en als ik val dan land ik zacht terug op m'n matras. Dat was vannacht.
songdutchB07G9FK1QZjgg_im_bad
48
Het Boek Alfa
Ivo Michiels
Zal ik je eens wat vertellen? Als je soldaat wordt zullen ze je verplichten iemand dood te maken, dan moet je wel durven. Als je soldaat bent en je doet niet mee, als je weigert iemand dood te maken wanneer ze je zeggen dat je iemand moet doodmaken dan word je gewoon zelf doodgemaakt. En als je niet wil soldaat worden wanneer ze je zeggen dat je moet soldaat worden dan komen de gendarmen en jij bent bang voor gendarmen.
bookdutch9023400461ness_20xx
49
Pluk van de Petteflet
Annie M.G. Schmidt
Een plek, een plek, wie weet een plek voor pluk? Ik vraag niet al te veel, geen paleis of een kasteel. Geen bungalow, geen villa, en ook geen boerderij, gewoon een heel klein kamertje, wie heeft er plek voor mij? Een plek, een plek, wie weet een plek voor pluk?
bookdutch9045101130jgg_im_bad
50
Piet PiraatPiet Piraat
We zingen en we dansen en we eten brokkenbrood. Dat brood dat wordt gebakken door Berend Brokkenpap, zijn brokkenbrood is heerlijk maar zijn soep is veel te slap.
songdutchB077H6JH4Kjgg_im_bad
51
Piet PiraatPiet Piraat
Ook al is de kans dat wij een schat vinden heel klein, dat vinden wij niet erg. Zolang wij maar samen zijn.
songdutchB077H6JH4Kjgg_im_bad
52
Teletubbies
Andrew Davenport
Ik ben de beer, het is echt waar, ik heb bruin krullend haar. Ik loop een eindje hier, en ik loop een eindje daar. Ik ben de beer, het is echt waar, ik heb bruin krullend haar. Ik verstop me hier, en ik verstop me daar. Kun je me zien? Ik ben de beer, het is echt waar, ik heb bruin krullend haar, en ik kan iets leuks!
otherdutchB008NYDQDSjgg_im_bad
53
Teletubbies
Andrew Davenport
Ik ben de enge leeuw, en moet je mij eens zien! Ik ben heel groot en sterk en gevaarlijk bovendien! Ik ben een enge leeuw, dat ligt in m'n hart. Van voren heb ik een muil en van achteren heb ik een staart! Ik ben de enge leeuw, en ik zoek de beer! Waar ze zich verstopt vergeet ik elke keer! Ik ben de enge leeuw, en ik zoek de beer. Ik zoek eerst even hier, en dan daar maar weer. Zien jullie haar? Waar is de beer?
otherdutchB008NYDQDSjgg_im_bad
54
Oorlogswinter
Jan Terlouw
Jullie kunnen toch niets bewijzen, stamelde hij. O nee? zei Dirk. Is dit hier niet genoeg bewijs? Vertel eens?
bookdutch9047701178LiquidCarbon
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...