2017 WHY CL Classlist 1068.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
S/NNAME姓名Class作文一作文一改正作文二作文二改正作文三大纲
2
1ARIEL FAITH TAN陈希S10611
3
2CHAN SI YING陈思颖S10611
4
3KATELYN PANG EN QI彭恩琪S10611
5
4LARISSA LIM LEWEN林乐文S10611
6
5RACHEL NG YING XUAN黄嫈媗S10611
7
6TAN SU MIN JOLENE陈叔敏S10611
8
7
Tang Ning Chloe (Chen Ningke), Nicholle
陈甯可S10611
9
8WONG WAN TING, JASSI黄琬珽S10611
10
9CAI ZHI YUAN蔡志远S10611
11
10DANIEL LEE XINEN李信恩S10611
12
11DARYL TEO张宏励S106111
13
12ESMOND EE JUN WEI余峻玮S10610
14
13ETHAN SOIN YUAN WEI孙远为S10611
15
14JAMES ANG JUN JIE洪俊杰S10611
16
15KERK KAI JUN, MATTHEW郭恺峻S10611
17
16KIEFER THONG QIYOU唐企佑S10611
18
17LEE KUAN HWEE IVAN李冠辉S10611
19
18LINUS SOON KANG ZHAO孙康肇S10611
20
19NAAMAN LIM JIE ZHI林杰智S10611
21
20NG YAO ZHU ISAIAH黄耀主S10611
22
21TAN ZHI YONG ASHER陈智勇S10611
23
22WEE QI HUA韦其桦S10611
24
23LIM PEI YUN RENELLE林佩云S10811
25
24NG JING WEN黄靖雯S10811
26
25TEH REI GIN郑蕊君S10811
27
26CALEB LAU HAN XIONG刘汉雄S10811
28
27FOK JIAN BANG霍健邦S10801
29
28HAYDEN A LIN林海伦S10811
30
29HON YI KANG JOEL韩义康S10811
31
30IAN CHUA蔡義恩S10800
32
31KIERAN TAN YUEYANG陈岳阳S10811
33
32LEE YAO YEE李耀毅S10811
34
33LESNAR CHONG ZHEN QI张朕齐S10811
35
34MOSES SEAH BANG TIANG谢邦祥S10811
36
35TAN HAN YANG陈瀚扬S10811
37
36TAN YI KAI陈奕凯S10811
38
37WEE HONG JIE, JULIAN黄宏捷S10811
39
38YEE JIA CHEN俞家琛S10811
40
39YONG E-RONG杨易融S10811
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
作文
电邮
课文放大镜
词汇练习
习字
阅读理解+综合填空
 
 
Main menu