ERSTE SEEDS PROGRAM - GYIK (gyakran feltett kérdések és válaszok)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
FIGYELEM: a programra való jelentkezés lezárult, további jelentkezéseket nem fogadunk.
2
3
SEEDS PROGRAM
Gyakran feltett kérdések és válaszok
4
5
A kérdéssort és válaszokat folyamatosan frissítjük a beérkező, gyakran előforduló kérdések alapján.
Amennyiben nem találod meg itt a kérdése(i)dre a választ, keress minket az seeds@nonprofitpartner.hu e-mail címen!
Az Európa Unió által társfinanszírozott projekt
6
7
#KÉRDÉSEKVÁLASZOK
8
1. A PROGRAM
9
1.1.Mit értünk társadalmi vállalkozás alatt?Létrejöttének vagy működésének fő célja, hogy pozitív társadalmi hatást érjen el. A társadalmi cél többféle módon is elérhető, például munkához segítés, bevételből finanszírozott kiegészítő tevékenységek, termék vagy szolgáltatás hozzáférhetővé tétele a rászorulóknak, többségi társadalmi sztereotípiák leépítése.
Fenntartható vállalkozási tevékenységet folytat és bevételt termel.
A keletkező bevételt és nyereséget elsősorban a társadalmi célok megvalósítására használja fel.
Átláthatóan, az érintettek bevonásával működik.
Az alapító / tulajdonos jövedelemhez juthat a vállalkozásból, de ennek nem szabad veszélyeztetnie a társadalmi cél megvalósulását.
Vállalkozási tevékenységét és társadalmi hatását is igyekszik mérni.
10
1.2.Mit takar az "egyről a kettőre" elnevezés?Az Egyről a kettőre az Erste Csoport Szociális Banki programja, amely Kelet-Közép-Európa és Ausztria azon csoportjait célozza, akik hagyományosan banki kapcsolatokkal nem rendelkező, ún. banknélküliek. Az Erste Szociális Banki programja segít bekapcsolni az alacsony jövedelműeket, a kezdő vállalkozókat és a társadalmi szervezeteket a pénzügyi vérkeringésbe. Megfelelő hozzáférést biztosít nekik alapvető banki termékekhez, valamint pénzügyi tanácsadást és folyamatos személyre szabott üzleti mentorálást biztosít annak érdekében, hogy a programban részt vevő magánszemélyek és szervezetek megszerezhessék az életminőségük javításához szükséges pénzügyi magabiztosságot. A Szociális Banki program bevezetése 2019 folyamán zárul le az Erste Csoport mind a hét alapvető piacán. A SEEDS e programnak az egyik ága.
11
1.3.Miben részesülnek a programba bekerülő személyek / szervezetek?Minden, a programba bekerülő személy/szervezet részt vesz ingyenes, gyakorlatias képzéseken, amelyek segítik a társadalmi vállalkozás beindítását és fejlesztését. Havonta várhatóan 1 képzésre kerül sor, összesen pedig 9 képzést tervezünk. A képzések során lehetőséget teremtünk a szervezetek közötti tapasztalatcsere megvalósítására.
Ezenkívül mindenki, aki bekerült a programba, mentorálásban részesül társadalmi vállalkozásfejlesztő szakemberek által, havonta minimum 1 alkalommal. Ezt kiegészítheti igény szerint további mentorálás, amelyet vállalati önkéntesek, az Erste Bank és az IFUA Horváth & Partners munkatársai biztosítanak.

A programba bekerülő társadalmi vállalkozások közül várhatóan 10-20-an vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak potenciál, elkötelezettség és szükséglet alapján, nemzetközi zsűri döntésének eredményeként.

A legígéretesebb társadalmi vállalkozások lehetőséget kapnak a program végén magyar és külföldi befektetők előtti prezentációra.

A program végén a résztvevők banki érettség alapján lehetőséget kapnak bankhitel felvételére, amennyiben ez segíti további fejlődésüket.
12
1.4.Milyen időráfordítást igényel részemről a programban való részvétel?Mindent egybevetve havi szinten 2 - 3 nap / fő időráfordítást igényel a programban való részvétel változó intenzitással. Ez magában foglalja a képzéseken való részvételt, személyes mentorálást és a fejlesztési célkitűzések megvalósítását is.
13
1.5.Minden szervezet / magánszemély kap vissza nem térítendő támogatást, aki bekerült a programba?Nem, a vissza nem térítendő támogatást várhatóan 10-20 szervezet kapja meg, akik azok közül kerülnek kiválasztásra, akik bekerültek a programba. A támogatás odaítéléséről potenciál, elkötelezettség és szükséglet alapján hozza meg a döntést a nemzetközi zsűri. Jogi okok miatt a támogatást csak nonprofit szervezetek kaphatják meg (azaz pl. egyesületek, alapítványok, szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok).
14
1.6.A kiválasztott szervezetek mikor kapják meg a vissza nem térítendő támogatást?A támogatás kiosztásának tervezett ütemezése: 2017. ősz.
15
1.7.A teljes csapatnak szükséges részt venni a programban, ha kiválasztásra kerülünk?Ideális esetben 2-3 fő vesz részt minden szervezettől / ötlet-kezdeményezéstől. Mindenképp javasolt egynél több fő részvétele, ugyanis a képzéseken sokszor hasznos, ha többen tudnak együtt gondolkozni adott témákon, másrészt, ha valamilyen okból nem tud megjelenni az az egy fő, akkor van, aki képviseli a csapatot. Viszont nem szükséges, hogy a teljes csapat ott legyen. Preferált, ha minden eseményen ugyanazok a személyek vesznek részt, mert egymásra épülnek a tréningek.
16
1.8.Kapunk igazolást a programban való részvételről?Igen, oklevél készül minden résztvevő számára.
17
1.9.A beadott pályázatok tartalmát milyen üzleti titokvédelem biztosítja?A beérkező üzleti terveket a program céljaira használjuk fel (pl. jelentkezők kiválasztása, mentorálás testreszabása, képzési tematika súlypontjainak meghatározása), azokat természetesen nem hozzuk nyilvánosságra. A titoktartás betartását biztosítja, hogy az üzleti tervekhez csak azok a kollégák férnek hozzá, akiknek azokkal az előzőekben felsoroltaknak megfelelően dolguk van. Hozzáférő kollégáink a tanácsadási szakmában elfogadott módon mindannyian szigorú titoktartási szerződést írtak alá a munkaszerződésükkel együtt. Ugyanez vonatkozik az ERSTE Bank Magyarország alkalmazottaira, akiknek - nemzetközi bankcsoportként, illetve jelentős számú for-profit és non-profit üzleti terv bírálóiként - egyébként is nagyon szigorú titoktartási és compliance szabályoknak kell megfelelniük. A bírálatba esetlegesen bevont egyéb külső szakértőkkel, valamint a kiválasztást végző Döntési Bizottság tagjaival pedig egyéni titoktartási nyilatkozatot íratunk alá, mielőtt üzleti terveket továbbítanánk részükre.

A fentiek alól kivételt jelent, ha az adott üzleti terv más forrásból publikussá válik, annak kiadását állami hatóság vagy az EU kéri és ezt valós jogi kötelezettség indokolja, valamint ha a pályázók ezt engedélyezik.

A személyes adatok kezelésére szintén szigorú szabályok vonatkoznak, valamint ezek kezelését a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság felé is jelentenünk kell.
18
1.10.
19
2. JELENTKEZÉS
20
2.1.A programba milyen jogi formájú szervezetek jelentkezhetnek?A programba való jelentkezés nem jogi formához kötött. Nonprofit szervezetek, forprofit vállalkozások, magánszemélyek is jelentkezhetnek, amennyiben a programba javasolt vállalkozási tevékenységüket egy adott társadalmi cél elérése érdekében szeretnék elindítani vagy fejleszteni.

Vissza nem térítendő támogatásokat ugyanakkor kizárólag nonprofit szervezetek kaphatnak - ezek alapítása azonban elegendő, ha a program elindulását követően történik meg. Ennek oka: a vissza nem térítendő támogatásokat a bécsi székhelyű ERSTE Alapítvány biztosítja, akik - alapító okiratuknak megfelelően - csak jogi formájuk szerint is nonprofitként bejegyzett szervezeteket (alapítványokat, egyesületeket, szövetkezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat...) támogathatnak.
21
2.2.A programba milyen társadalmi célt szolgáló tevékenységgel, ötlettel lehet jelentkezni?Társadalmi cél és tevékenységi terület szempontjából tág a fókusz. Bármilyen, a társadalom javát szolgáló tevékenységgel lehet pályázni. A nem egyértelmű esetekben a végső döntést nemzetközi zsűri hozza.
22
2.3.Mi számít magánszemélynek és szervezetnek? Milyen jelentkezési lapot töltsek ki?Amennyiben még nincs bejegyzett jogi forma és nem is kezdődött el a bejegyzés folyamata, tehát "ötlet-szinten" létezik a kezdeményezés, akkor magánszemélyként kérjük a jelentkezést leadni. A jelentkezési folyamatban ez csak a jelentkezési lap típusa szempontjából lényeges.

Ha már megtörtént a bejegyzés, vagy folyamatban van és nemsokára megtörténik, akkor a szervezeteknek szóló jelentkezési lap kitöltését kérjük (függetlenül attól, hogy a bejegyzés esetlegesen csak a jelentkezési határidő lejárta után lesz véglegesítve).

Ha a szervezet épp összeolvadás / kiválás folyamatában van, akkor szintén az a döntő, hogy megtörtént-e / folyamatban van-e az új szervezet bejegyzése. Amennyiben igen, akkor szervezetnek minősül, és az új szervezet képviseletében kérjük a jelentkezési lap kitöltését. Ha viszont nem történt még meg a bejegyzés, és nem is kezdődött el a folyamat, akkor a magánszemélyeknek szóló jelentkezési lap kitöltése szükséges.

Ha egy bejegyzett szervezettel tárgyalnak, amelynek a keretében szeretnék a projektet megvalósítani, akkor a tárgyalás előrehaladtának függvényében töltsék ki egyik vagy másik jelentkezési lapot. Azaz, ha a kapcsolat már létrejött, vagy tárgyalási fázisban van és nemsokára létrejön, úgy - a szervezeti adatokkal is kiegészítve - a szervezeteknek szóló lap kitöltése szükséges. Ha a kapcsolat még nem biztosan jön létre, akkor a magánszemélyeknek szóló jelentkezési lap kitöltését kérjük.
23
2.4.Ötletfázisban lévő startupok jelentkezése is elfogadott vagy kell, hogy legyen már felmutatható bevétel?Igen, ötlet-szintű kezdeményezéseket is várunk, nem feltétel, hogy a tevékenységet már végezze a magánszemély / szervezet. Így az sem elvárás, hogy legyen felmutatható bevétel, viszont a jövőben várható bevétel és költségek becsült értékének megadását elvárjuk a jelentkezési lapban.
24
2.5.Jelentkezhet-e külföldi székhelyű szervezet?Igen, amennyiben vállalja a programmal járó kötelezettségeket, ezen belül azt, hogy tagjai a havi egyszer megrendezésre kerülő képzésekre Budapestre utaznak, illetve beszélnek magyarul.
25
2.6.Mennyire részletes üzleti terv kidolgozása elvárt ebben a fázisban? Nem elvárás, hogy legyen egy kész üzleti terve a pályázónak. Amennyiben van, azt érdemes csatolni a jelentkezéshez (akkor is, ha nem teljesen friss változat - ezt kérjük jelezzék), de semmilyen hátrányt nem szenved az, akinek még nincsen. A lényeges pontokra a jelentkezési lap rákérdez a 3_VÁLLALKOZÁSI ÖTLET munkalapon. Ezekre a meghatározott karakterlimiten belül kérünk egy vezetői összefoglaló-szerűen, azaz tömören, lényegretörően leírt választ.
A megválaszoláshoz érdemes átgondolni az alábbiakat: miért van szükség az adott termékre / szolgáltatásra, mi ebben az egyedi, azaz mi különbözteti meg másoktól, ki és milyen okból fog érte fizetni, és mindez várhatóan körülbelül mennyi költséggel és bevétellel jár. Ehhez becslés elegendő, nem várunk el tökéletesen pontos, piaci adatokkal alátámasztott számokat.
26
2.7.Miért szükséges csatolni a szakmai önéletrajzot a jelentkezéshez?A szakmai önéletrajzból azt szeretnénk látni, hogy a bekerülő ötletgazdák és társadalmi vállalkozás-vezetők csapata milyen szakmai tapasztalattal, ismeretekkel rendelkezik, és ezek alapján milyen képzést igényel leginkább, valóban ránk van-e szükségük. Ezenkívül a tréningek felépítésének, konkrét tartalmának megalkotásakor segítséget jelent nekünk, ha látjuk a résztvevők hátterét.
27
2.8.Milyen nyelven kell elkészíteni a jelentkezési lapot?A program nyelve magyar, így a jelentkezési lapot is magyar nyelven kell elkészíteni. A nemzetközi zsűri egy kivonatot fog kapni a jelentezési lapból, amelyet a SEEDS magyar csapata készít elő számukra angol nyelven, tehát NEM a pályázó feladata az angol verzió elkészítése.
28
2.9.Egy szervezet / magánszemély benyújthat-e több pályázatot?Igen, ha több különböző ötlettel rendelkezik, akár mindre nyújthat be pályázatot: az egyes ötletekre külön jelentkezési lap kitöltésével. Ebben az esetben javasolt annak mérlegelése, hogy, ha minden pályázat sikeres, akkor tudja-e vállalni az időráfordítást mindegyik esetében.
29
2.10.Költségvetés készítése része a jelentkezési lapnak?Nem kell költségvetést a jelentkezéshez benyújtani. Amit kérünk az egy becslés a bevételekre, költségekre vonatkozóan, de ennek nem kell tökéletesen pontosnak, piaci adatokkal alátámasztottnak lennie, inkább egy közelítőleg meghatározott értékre, volumenre vagyunk kíváncsiak.
30
2.11.A pályázó szervezettel szemben elvárás, hogy legyen lezárt éve, illetve, hogy az eddigi éveket sikeresen zárta?​Nem kell, hogy legyen lezárt év, és ezzel összefüggésben az eddigi eredményesség sem kizáró kritérium.
31
3. KIVÁLASZTÁS
32
3.1.Mi a pályázatok elbírálásának folyamata? Hogyan születik meg a döntés?A kitöltött jelentkezési lap és a beküldött dokumentumok alapján két bíráló értékeli egymástól függetlenül a jelentkezést, majd egy nemzetközi zsűri (7 tagú bizottság) dönt a jelentkezők kiválasztásáról.
33
3.2.Mikor kapok értesítést a pályázatom eredményéről?Az eredmények kihirdetése legkésőbb 2017. április 14-ig történik meg.
34
3.3.
35
3.4.
36
3.5.
37
3.6.
38
3.7.
39
3.8.
40
3.9.
41
3.10.
42
4. EGYÉB
43
4.1.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu