โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ(มัธยม)_GIS_25600306_online.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ (มัธยม)
2
จังหวัดชื่อเขตโรงเรียนมัธยมดีใกล้บ้านโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ครอบคลุมเวลาเดินทาง (นาที)ระยะทาง (กม.)ยืนยัน
/ไม่ยืนยัน
ถ้าไม่ยืนยัน
โปรดให้เหตุผล
เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนโรงเรียนใหม่
3
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียนรหัส 10 หลักจำนวนนักเรียนมัธยมขยายโอกาสประชารัฐจำนวนโรงเรียนในพื้นที่ฯ
ลำดับที่
ชื่อเขตชื่อโรงเรียนรหัส 10 หลักจำนวนนักเรียนมัธยมขยายโอกาสประชารัฐ
4
เชียงใหม่สพม.เขต 341ฝางชนูปถัมภ์10501310051,21421สพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางสัก105013018441ขยายโอกาส1.972.68ยืนยัน
โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5
เชียงใหม่สพม.เขต 342สพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง105013018351ขยายโอกาส3.154.47ยืนยัน
6
เชียงใหม่สพม.เขต 342ไชยปราการ105013102051523สพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนวัดศรีดงเย็น105013088160ขยายโอกาส1.982.67ยืนยัน
โรงเรียนใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
7
เชียงใหม่สพม.เขต 344สพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปงตำ105013088940ขยายโอกาสประชารัฐ2.012.89ยืนยัน
8
เชียงใหม่สพม.เขต 343สันกำแพง10501310111,98415สพป.เชียงใหม่ เขต 1สันกำแพงคันธาอนุสรณ์105013055542ขยายโอกาสประชารัฐ2.092.60ยืนยัน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป.เชียงใหม่ 1
9
เชียงใหม่สพม.เขต 344สารภีพิทยาคม105013101888416สพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดท่าต้นกวาว105013069339ขยายโอกาสประชารัฐ3.894.95ไม่ยืนยันเนื่องจากนักเรียนมาศึกษาต่อไม่ครบจำนวนทั้งหมด
10
เชียงใหม่สพม.เขต 345บ้านกาดวิทยาคม105013102157417สพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านหัวริน105013068338ขยายโอกาสประชารัฐ4.474.82ยืนยัน
1.บ้านเปียง 2.วัดมะกับตองหลวง 3.วัดห้วยแก้ว เพิ่ม3โรงทั้งหมดอยู่ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4
11
เชียงใหม่สพม.เขต 346สองแคววิทยาคม105013102350618สพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านเหล่าเป้า105013097451ขยายโอกาสประชารัฐ3.314.70ไม่ยืนยันชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
12
เชียงใหม่สพม.เขต 347เทพศิรินทร์ เชียงใหม่105013101034619สพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านเปียง105013064938ขยายโอกาส4.295.28ยืนยัน
13
เชียงรายสพม.เขต 361แม่เจดีย์วิทยาคม1057120725679ประชารัฐ31สพป.เชียงราย เขต 2ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)105712050934ขยายโอกาส2.952.66ยืนยัน
14
เชียงรายสพม.เขต 362สพป.เชียงราย เขต 2เวียงกาหลงวิทยา105712049829ขยายโอกาส4.666.19ยืนยัน
15
เชียงรายสพม.เขต 363สพป.เชียงราย เขต 2บ้านโฮ่ง105712050125ขยายโอกาส4.865.45ยืนยัน
16
เชียงรายสพม.เขต 362ปล้องวิทยาคม105712070960224สพป.เชียงราย เขต 4สักสันเชียงใหม่วิทยาคม105712017539ขยายโอกาส2.793.51ยืนยัน
สามารถรับอีก 3 โรงเรียนคือ รร.หนองแรดวิทยา,รร.ศรีดอนไชยวิทยาและรร.บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
17
เชียงรายสพม.เขต 365สพป.เชียงราย เขต 4บ้านตุ้มเหนือ105712017834ขยายโอกาสประชารัฐ3.724.76ยืนยัน
18
เชียงรายสพม.เขต 363ดอยงามวิทยาคม10571207148626สพป.เชียงราย เขต 2สันหนองควาย105712030425ขยายโอกาสประชารัฐ2.072.06ยืนยัน
19
เชียงรายสพม.เขต 367สพป.เชียงราย เขต 2เวียงห้าววิทยา105712031622ขยายโอกาส4.365.10ยืนยัน
20
เชียงรายสพม.เขต 364แม่จันวิทยาคม10571207162,20318สพป.เชียงราย เขต 3สันสลีหลวง-สันนายาว105712033537ขยายโอกาส4.847.09ยืนยัน
21
เชียงรายสพม.เขต 365พานพิทยาคม10571207101,88719สพป.เชียงราย เขต 2ป่าแดงวิทยา105712031353ขยายโอกาสประชารัฐ3.764.91ยืนยัน
22
เชียงรายสพม.เขต 366เวียงป่าเป้าวิทยาคม10571207261,123110สพป.เชียงราย เขต 2ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา105712047122ขยายโอกาส4.824.44ยืนยัน
23
เชียงรายสพม.เขต 367เชียงของวิทยาคม10571207051,027111สพป.เชียงราย เขต 4ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)105712009920ขยายโอกาสประชารัฐ3.404.32ยืนยัน
24
เชียงรายสพม.เขต 368พานพิเศษพิทยา1057120711412112สพป.เชียงราย เขต 2สันกลางวิทยา105712025332ขยายโอกาสประชารัฐ3.243.76ยืนยัน
25
เชียงรายสพม.เขต 369ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก1057120736396113สพป.เชียงราย เขต 3บ้านห้วยไร่105712067129ขยายโอกาส4.164.43ยืนยัน
26
เชียงรายสพม.เขต 3610บ้านแซววิทยาคม1057120720263114สพป.เชียงราย เขต 3ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน105712015958ขยายโอกาสประชารัฐ2.272.78ยืนยัน
27
เชียงรายสพม.เขต 3611จันจว้าวิทยาคม1057120717265115สพป.เชียงราย เขต 3บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)105712036554ขยายโอกาสประชารัฐ4.615.60ยืนยัน
28
เชียงรายสพม.เขต 3612ดอนศิลาผางามวิทยาคม1057120704234116สพป.เชียงราย เขต 1บ้านดอน105712052351ขยายโอกาสประชารัฐ2.663.18ยืนยัน
29
เชียงรายสพม.เขต 3613ดอนชัยวิทยาคม1057120699254117สพป.เชียงราย เขต 2บัวสลีวิทยา105712065022ขยายโอกาส3.504.54ยืนยัน
30
เชียงรายสพม.เขต 3614ยางฮอมวิทยาคม1057120732139118สพป.เชียงราย เขต 4บ้านป่าแดงห้วยหลวง105712063337ขยายโอกาสประชารัฐ3.273.81ยืนยัน
31
เพชรบุรีสพม.เขต 101หนองชุมแสงวิทยา107637026436721สพป.เพชรบุรี เขต 2เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)107637011734ขยายโอกาสประชารัฐ4.466.48ยืนยัน
32
เพชรบุรีสพม.เขต 102สพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านดอนขุนห้วย107637007543ขยายโอกาส4.485.62ยืนยัน
33
เพชรบุรีสพม.เขต 102ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี10763702561,09213สพป.เพชรบุรี เขต 2นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์)107637007758ขยายโอกาส4.607.35ยืนยัน
34
เพชรบุรีสพม.เขต 103ท่ายางวิทยา107637026280014สพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านท่าโล้107637010252ขยายโอกาส3.334.41ยืนยัน
35
เพชรบุรีสพม.เขต 104วชิรธรรมโศภิต107637026723615สพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)107637017848ขยายโอกาส4.395.76ยืนยัน
36
เพชรบุรีสพม.เขต 105โตนดหลวงวิทยา1076370257263ประชารัฐ16สพป.เพชรบุรี เขต 2วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)10763700733ขยายโอกาส3.424.12ยืนยัน
37
เพชรบุรีสพม.เขต 106โยธินบูรณะ เพชรบุรี1076370254194ประชารัฐ17สพป.เพชรบุรี เขต 1วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)107637004354ขยายโอกาสประชารัฐ3.855.35ยืนยัน
38
เพชรบูรณ์สพม.เขต 401เพชรพิทยาคม10673805792,54011สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านปากน้ำ106738004354ขยายโอกาส4.916.41ยืนยัน
39
เพชรบูรณ์สพม.เขต 402นาเฉลียงพิทยาคม106738061050412สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)106738027634ขยายโอกาสประชารัฐ1.011.26ยืนยัน
40
เพชรบูรณ์สพม.เขต 403ติ้ววิทยาคม1067380591447ประชารัฐ13สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านวังร่อง106738040458ขยายโอกาส4.865.82ยืนยัน
41
เพชรบูรณ์สพม.เขต 404พุขามครุฑมณีอุทิศ106738060038614สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านลำนารวย106738016747ขยายโอกาส4.417.35ยืนยัน
42
เพชรบูรณ์สพม.เขต 405กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์106738059533015สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านน้ำชุน106738045056ขยายโอกาส2.122.17ยืนยัน
43
เพชรบูรณ์สพม.เขต 406เนินพิทยาคม106738058331816สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านห้วยผักไล106738004158ขยายโอกาสประชารัฐ4.125.20ยืนยัน
44
เพชรบูรณ์สพม.เขต 407ผาเมืองวิทยาคม106738059228417สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านหนองไขว่106738039542ขยายโอกาสประชารัฐ2.933.06ยืนยัน
45
เพชรบูรณ์สพม.เขต 408ผาแดงวิทยาคม106738059613018สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านน้ำพุ106738041640ขยายโอกาส4.806.34ยืนยัน
46
เพชรบูรณ์สพม.เขต 409พัชรพิทยาคม106738058512319สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ตาดหมอกวิทยา106738004925ขยายโอกาส4.876.19ยืนยัน
47
เลยสพม.เขต 191สันติวิทยาสรรพ์104252048599621สพป.เลย เขต 2บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย104252041252ขยายโอกาส2.643.26ยืนยัน
48
เลยสพม.เขต 192สพป.เลย เขต 2บ้านหนองตานา104252043255ขยายโอกาส3.884.89ยืนยัน
49
เลยสพม.เขต 192ภูกระดึงวิทยาคม104252048397913สพป.เลย เขต 2ชุมชนบ้านผานกเค้า104252027650ขยายโอกาส4.516.42ยืนยัน
50
เลยสพม.เขต 193ผาอินทร์แปลงวิทยา104252048746214สพป.หนองบัวลำภู เขต 2บ้านวังสำราญ103976031934ขยายโอกาส4.927.01ยืนยัน
51
เลยสพม.เขต 194นาอ้อวิทยา104252045836615สพป.เลย เขต 1ชุมชนบ้านนาอ้อ104252001546ขยายโอกาส3.685.08ยืนยัน
52
เลยสพม.เขต 195ผาสามยอดวิทยาคม1042520488353ประชารัฐ16สพป.เลย เขต 2บ้านนาอ่างคำ104252045333ขยายโอกาส3.764.55ยืนยัน
53
เลยสพม.เขต 196เอราวัณวิทยาคม104252048628317สพป.เลย เขต 2บ้านโป่งศรีโทน104252043954ขยายโอกาส4.234.25ยืนยัน
54
เลยสพม.เขต 197เขาหลวงวิทยา104252047821218สพป.เลย เขต 2บ้านเล้า104252012320ขยายโอกาส3.873.46ยืนยัน
55
เลยสพม.เขต 198ธาตุพิทยาคม104252046312819สพป.เลย เขต 1บ้านใหม่104252020644ขยายโอกาส4.095.18ยืนยัน
56
เลยสพม.เขต 199วังทรายขาววิทยา1042520477132110สพป.เลย เขต 2บ้านนาแก104252007737ขยายโอกาสประชารัฐ2.522.33ยืนยัน
57
เลยสพม.เขต 1910เซไลวิทยาคม1042520479112111สพป.เลย เขต 2บ้านโคกขมิ้น104252011648ขยายโอกาสประชารัฐ3.995.34ยืนยัน
58
เลยสพม.เขต 1911น้ำสวยพิทยาสรรพ์1042520459142112สพป.เลย เขต 1บ้านเพียซำพุวิทยา104252003713ขยายโอกาส1.842.33ยืนยัน
59
แพร่สพม.เขต 371วิไลเกียรติอุปถัมภ์105439031366231สพป.แพร่ เขต 2ชุมชนบ้านปงป่าหวาย105439028727ขยายโอกาสประชารัฐ3.614.56ยืนยัน
60
แพร่สพม.เขต 372สพป.แพร่ เขต 2บ้านแม่จั๊วะ105439027227ขยายโอกาส3.735.23ยืนยัน
61
แพร่สพม.เขต 373สพป.แพร่ เขต 2บ้านน้ำโค้ง105439028818ขยายโอกาส4.995.19ยืนยัน
62
แพร่สพม.เขต 372สองพิทยาคม105439031490724สพป.แพร่ เขต 1ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)105439016231ขยายโอกาสประชารัฐ4.064.35ยืนยัน
63
แพร่สพม.เขต 375สพป.แพร่ เขต 1ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)105439016632ขยายโอกาส4.916.44ยืนยัน
64
แพร่สพม.เขต 373ลองวิทยา10543903101,30816สพป.แพร่ เขต 2บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46105439020727ขยายโอกาส4.896.33ยืนยัน
65
แพร่สพม.เขต 374ร้องกวางอนุสรณ์10543903081,03317สพป.แพร่ เขต 1บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)105439010853ขยายโอกาสประชารัฐ2.874.11ยืนยัน
66
แพร่สพม.เขต 375วังชิ้นวิทยา105439031669218สพป.แพร่ เขต 2บ้านวังเบอะ105439025048ขยายโอกาสประชารัฐ4.726.05ยืนยัน
67
แพร่สพม.เขต 376ม่วงไข่พิทยาคม105439031851319สพป.แพร่ เขต 1แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)105439029431ขยายโอกาส4.435.60ยืนยัน
68
แพร่สพม.เขต 377ถิ่นโอภาสวิทยา1054390304343110สพป.แพร่ เขต 1วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)105439002433ขยายโอกาสประชารัฐ4.114.88ยืนยัน
69
แพร่สพม.เขต 378บ้านกาศประชานุเคราะห์1054390312139111สพป.แพร่ เขต 2วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)105439008020ขยายโอกาส3.913.88ยืนยัน
70
แม่ฮ่องสอนสพม.เขต 341แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)10584203531,39211สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ทองสวัสดิ์วิทยาคาร105842019956ขยายโอกาส3.053.10ยืนยัน
71
กระบี่สพม.เขต 131คลองยางประชานุสรณ์108101024248011สพป.กระบี่บ้านท่งเสม็ด108101004645ขยายโอกาสประชารัฐ4.936.46ยืนยันสพม.เขต 13 ขอเพิ่มโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมดีใกล้บ้าน กับโรงเรียนบ้านคลองไคร สังกัด สพป.กระบี่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ครอบคลุม
72
กาญจนบุรีสพม.เขต 81พนมทวนชนูปถัมภ์107102047274111สพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดห้วยสะพาน107102026824ขยายโอกาส2.874.05ยืนยัน
73
กาญจนบุรีสพม.เขต 82ห้วยกระเจาพิทยาคม107102047935812สพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสระลงเรือ107102043027ขยายโอกาสประชารัฐ1.872.23ยืนยัน
74
กาญจนบุรีสพม.เขต 83พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)107102047331813สพป.สุพรรณบุรี เขต 2วัดพรสวรรค์107263030912ขยายโอกาส3.914.18ยืนยัน
75
กาญจนบุรีสพม.เขต 84หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง1071020467242ประชารัฐ14สพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองเป็ด107102012756ขยายโอกาส3.474.37ยืนยัน
76
กาญจนบุรีสพม.เขต 85พังตรุราษฎร์รังสรรค์107102046616215สพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองพังตรุ107102012557ขยายโอกาส4.934.30ยืนยัน
77
กาญจนบุรีสพม.เขต 86หนองขาวโกวิทพิทยาคม1071020465163ประชารัฐ16สพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดทุ่งสมอ107102026931ขยายโอกาสประชารัฐ3.834.53ยืนยัน
78
กาฬสินธุ์สพม.เขต 241กุฉินารายณ์10460305981,02431สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง104603024733ขยายโอกาสประชารัฐ3.625.50ยืนยัน
79
กาฬสินธุ์สพม.เขต 242สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194104603022328ขยายโอกาสประชารัฐ4.025.76ยืนยัน
80
กาฬสินธุ์สพม.เขต 243สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กุดค้าวเทพพิทยา104603024944ขยายโอกาสประชารัฐ4.515.67ยืนยัน
81
กาฬสินธุ์สพม.เขต 242หัวหินวัฒนาลัย104603061721324สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองบัววิทยาเสริม104603037134ขยายโอกาสประชารัฐ4.624.27ยืนยัน
82
กาฬสินธุ์สพม.เขต 245สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2โนนสะอาดราษฎร์อำนวย104603037422ขยายโอกาส4.744.56ยืนยัน
83
กาฬสินธุ์สพม.เขต 243นิคมหนองแก้วญาณเวที10460306408426สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านเหล่าสีแก้ว104603050432ขยายโอกาส2.512.07ยืนยัน
84
กาฬสินธุ์สพม.เขต 247สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองอีบุตรไพรเวทย์104603050033ขยายโอกาส3.824.34ยืนยัน
85
กาฬสินธุ์สพม.เขต 244สมเด็จพิทยาคม10460306322,52818สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองแวงวิทยานุกูล104603031233ขยายโอกาส3.333.86ยืนยัน
86
กาฬสินธุ์สพม.เขต 245กมลาไสย10460305912,15519สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านโหมนสงเคราะห์104603004240ขยายโอกาสประชารัฐ4.586.55ยืนยัน
87
กาฬสินธุ์สพม.เขต 246ยางตลาดวิทยาคาร10460306071,557110สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ฮ่องฮีวิทยา104603008648ขยายโอกาส3.685.86ยืนยัน
88
กาฬสินธุ์สพม.เขต 247เมืองกาฬสินธุ์10460305831,465111สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง104603005110ขยายโอกาส3.574.28ยืนยัน
89
กาฬสินธุ์สพม.เขต 248ห้วยเม็กวิทยาคม10460306151,075112สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนกุดโดนวิทยาคม104603036252ขยายโอกาส2.493.06ยืนยัน
90
กาฬสินธุ์สพม.เขต 249เขาวงพิทยาคาร10460306041,029113สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโพนนาดี104603035413ขยายโอกาส3.224.50ยืนยัน
91
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2410สามชัย1046030641848114สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านหนองกุงใหญ่104603054196ขยายโอกาสประชารัฐ3.925.03ยืนยัน
92
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2411บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'1046030642872115สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านหนองผือ104603035248ขยายโอกาสประชารัฐ3.094.59ยืนยัน
93
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2412ห้วยผึ้งพิทยา1046030639704116สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ไค้นุ่นวิทยาพูน104603048760ขยายโอกาสประชารัฐ4.756.99ยืนยัน
94
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2413ดอนจานวิทยาคม1046030644531117สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หนองพอกวิทยายน104603055145ขยายโอกาสประชารัฐ3.464.48ยืนยัน
95
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2414กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์1046030606523118สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านส้มป่อย104603034938ขยายโอกาสประชารัฐ4.485.54ยืนยัน
96
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2415นามนพิทยาคม1046030589368119สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3นามนราษฎร์สงเคราะห์1046030471105ขยายโอกาส3.323.60ยืนยัน
97
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2416นาไคร้พิทยาสรรพ์1046030602354ประชารัฐ120สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์104603023068ขยายโอกาส4.326.86ยืนยัน
98
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2417โนนสูงพิทยาคม1046030608195121สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2บ้านหนองแวงบ่อแก้ว104603012840ขยายโอกาสประชารัฐ3.874.79ยืนยัน
99
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2418เหล่านาแกวิทยานุสรณ์1046030584164122สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1นามลวิทยาคาร104603017455ขยายโอกาสประชารัฐ3.774.97ยืนยัน
100
กาฬสินธุ์สพม.เขต 2419แก้วเสด็จพิทยาคม1046030634181ประชารัฐ123สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโนนชาด104603031335ขยายโอกาส3.653.60ยืนยัน
Loading...
 
 
 
มัธยม