แผนจัดซื้อยาปี 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการเบิกเวชภัณฑ์ (ยา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ( ภ.201 ) ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ รพ.สต.......บ้านนาตีน.................อำเภอเมือง จ.กระบี่
2
ลำดับรายการเวชภัณฑ์
ขนาดบรรจุ
ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปีประมาณการปี 2562ยอดยาคงคลังณ. 30 ก.ย.2561ประมาณการเบิกจากโรงพยาบาลกระบี่
3
ราคา/หน่วย
596061
4
10.9% NSS for irrigation 1000 ml(twist cap)
1000 ml/BOT
23541029029
5
รหัส100942000000780241581544 29.00
6
20.9% Sodium Chloride100 ml. Solution
100 ml/BOT
000055
7
รหัส100942000000780241581484 15.75
8
30.9% Sodium Chloride1000 ml. Solution
1000 ml/BOT
002143
9
รหัส100942000000780210181408 32.00
10
45%D/W 500 ml. Solution
100 ml/BOT
000022
11
รหัส100994000001170610181408 27.00
12
55%D/N/3 500 ml. Solution
500 ml/BOT
000033
13
รหัส211010220017538110181408 27.00
14
650% Dextrose 50 ml. Solution
50 ml/VAIL
000011
15
รหัส1009940000001580310181544 16.00
16
7Alcohol 70 % 450 ml
450 ml/BOT
32312228253
17
รหัส101804000050160241581506 28.00
18
8Alcohol 95 % (Ethyl alcohol) 450 ml
450 ml/BOT
1115633
19
รหัส 301804000026590241510738 60.00
20
9Activated charcoal 260 mg capsule
200 Tab/BOX
3303503003271020693
21
รหัส109208017004300120181677 299.60
22
10Aluminium and Magnesium Hydroxide Suspension (Antacid )
240 ml/BOT
250264952030203
23
รหัส201020140017680130481438 20.00
24
11Ammon carb children 60 ml
60 ml/BOT
90234531262124
25
รหัส218050300019999930381506 7.00
26
12Amoxycillin 125 mg/5ml dry powder for suspension 60 ml
60 ml/BOT
901091301104070
27
รหัส100176000000950330681621 11.00
28
13Amoxycillin 250 mg cap.
500 Cap./BOX
5009801000827700127
29
รหัส100176000004293220181506 450.00
30
14Amoxycillin 500 mg cap.
500 Cap./BOX
17001520150015731300273
31
รหัส100176000004493120181506 700.00
32
15Antazoline 0.05% + Tetrazoline 0.04% ed (Opsil A/ Hista oph)
10 ml/BOT
100151771095104
33
รหัส219010700017054160581438 9.63
34
16Aromatic ammonia spirit 450 ml
450 ml/BOT
321220
35
รหัส218040100019999970181222 64.20
36
17Atarax 10 mg
1000's/bot.
90011501010102022001180
37
รหัส100803000003620121781506 120.00
38
18Atropine injection 1:1000
1ml/ 1 amp.
000022
39
รหัส100349280000480210181506 2.25
40
19BCG vaccine 1 ml inj. 1ml/vial00
41
รหัส101592000032980110181528 100.00
42
20Benzyl benzoate 25 % 100 ml
100 ml/BOT
516131165
43
รหัส101646000001480241281118 15.00
44
21Calamine lotion in 60 ml
60 ml/BOT
10210686981682
45
รหัส204040100097149140481606 9.00
46
22 Calcium gluconate inj. 10 ml
10 ml/amp
100022
47
รหัส100977000001321410181506 6.42
48
23Calcium Carbonate
500 tab./Box
1750188012601630740890
49
รหัส102209000002651220381621 235.00
50
24Cetirizine tab. 10 mg
100 tab./BOX
900690830807250557
51
รหัส100028000003620120381040 17.00
52
25Chlorpheniramine maleate inj.10 mg/ml 1 ml/amp305363
53
รหัส100008190000801210181506 2.24
54
26Chlorpheniramine maleate syr .2mg/5ml
60 ml/BOT
9518814314220122
55
รหัส100008190000450230581506 6.50
56
27Chlorpheniramine maleate tab. 4 mg
500 tab./Box
60006000448054936004893
57
รหัส100008190003471120381506 28.94
58
28Clotrimazole 1% cream
15 gm/TUBE
27020613320311093
59
รหัส100103000002040640181506 23.50
60
29Clotrimazole vag tab. 100mg 6tab./แผง5327226210760550
61
รหัส100103000004021280281247 5.00
62
30Dexamethasone sodiumphosphate 5 mg/ml inj. 1 ml/amp100055
63
รหัส101380000000700110181472 5.67
64
31Dextromethophan 15 mg tab.
500 tab./Box
5001315124010181520502
65
รหัส101147000003670121781506 150.00
66
32Diclofenac 25 mg tab
1000 Tab./BOX
0180018901230400830
67
รหัส100702000003750120381039 120.00
68
33Dicloxacillin 250 Mg Cap.
500 Cap./BOX
29002000220023678001567
69
รหัส100173000004293220181506 550.00
70
34Dicloxacillin syr. 62.5 mg/5 ml
60 ml/BOT
505268021915069
71
รหัส100173000000820430681189 18.00
72
35Dimenhydrinate 50 mg tab
1000 Tab./BOX
280026202160252714001127
73
รหัส101313000003850120381506 175.58
74
36Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. 1 ml/amp2001109
75
รหัส101313000001171210181592 2.90
76
37Diptheria-Tetanus vaccine inj.(dT)(10 dose) 1 vial00
77
รหัส210060170019999910181506 56.25
78
38Diptheria-Tetanus vaccine inj.(dT)(1 dose) 1 amp00
79
รหัส210060170017003210181178 30.00
80
39Diptheria-Tetanus-Pertussis vaccine inj.(DTP) 1 vial00
81
รหัส210060170029999910181433 98.74
82
40Domperidone 10 mg tab.
500 tab./Box
138011409201147600547
83
รหัส101314190003620121781506 120.91
84
41Domperidone 5 mg/5 ml susp.
30 ml/BOT
506050539037
85
รหัส101314000000531430481592 5.25
86
42EE 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg in 28's (Microgest/ R.den)
28 tab./แผง
25237821228120081
87
รหัส207030110167706121881398 6.60
88
43Epinephrine 1 mg/ml inj. (Adrenaline) 1 ml/amp045352
89
รหัส100388000000531310181506 3.21
90
44Erythromycin estolate syr. 125mg/5ml
60 ml/BOT
3203921021
91
รหัส100141105000950330681473 11.77
92
45Ferrous fumarate 200 mg Tab.
500 tab./Box
40002709079010627120001373
93
รหัส10048800000420312178144 80.00
94
46Ferrous sulfate syrup 60 mg/10 ml 60 ml
60 ml/BOT
010459085
95
รหัส202030120087180130581617 10.00
96
47Ferrous fumarate drop 15mg/0.6 ml 15 ml
15 ml/BOT
01807628018
97
รหัส100488000001280130881602 36.00
98
48Folic acid 5 mg. Tab. 1000 tab.17001970380135024001050
99
รหัส101870000003521120381506 87.55
100
49Furosemide inj. 20 mg/2 ml 2 ml/amp000033
Loading...
Main menu