แผนจัดซื้อยาปี 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการเบิกเวชภัณฑ์ (ยา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ( ภ.201 ) ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ รพ.สต.......บ้านนาตีน.................อำเภอเมือง จ.กระบี่
2
ลำดับรายการเวชภัณฑ์
ขนาดบรรจุ
ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปีประมาณการปี 2563ยอดยาคงคลังณ. 30 ก.ย.2562ประมาณการเบิกจากโรงพยาบาลกระบี่
3
ราคา/หน่วย
606162
4
1.ยาEmergency
5
1
50% Dextrose 50 ml. Solution
50 ml/VAIL
000011
6
รหัส1009940000001580310181544
16.00
7
2
Chlorpheniramine maleate inj.10 mg/ml
1 ml/amp
057484
8
รหัส100008190000801210181506
2.24
9
3
Dexamethasone sodiumphosphate 5 mg/ml inj.
1 ml/amp
001044
10
รหัส101380000000700110181472
5.67
11
4
Epinephrine 1 mg/ml inj. (Adrenaline)
1 ml/amp
540352
12
รหัส100388000000531310181506
3.21
13
5
Isosorbide dinitrate 5 mg Sublingual
500's/boX
000000
14
รหัส100658000003521120681247
0.61
15
2. ยาทั่วไป
16
6
0.9% NSS for irrigation 1000 ml(twist cap)
1000 ml/BOT
54105540355
17
รหัส100942000000780241581544
29.00
18
7
0.9% Sodium Chloride100 ml. Solution
100 ml/BOT
002187
19
รหัส100942000000780241581484
15.75
20
8
0.9% Sodium Chloride1000 ml. Solution
1000 ml/BOT
021154
21
รหัส100942000000780210181408
32.00
22
95%D/W 500 ml. Solution
100 ml/BOT
000022
23
รหัส100994000001170610181408
27.00
24
10
5%D/N/3 500 ml. Solution
500 ml/BOT
000033
25
รหัส211010220017538110181408
27.00
26
11Alcohol 70 % 450 ml
450 ml/BOT
312249342212
27
รหัส101804000050160241581506
28.00
28
12
Alcohol 95 % (Ethyl alcohol) 450 ml***
450 ml/BOT
1152615
29
รหัส 301804000026590241510738
60.00
30
13
Activated charcoal 260 mg capsule
200 Tab/BOX
350300390347710363
31
รหัส109208017004300120181677
299.60
32
14
Aluminium and Magnesium HydroxideSuspension(Antacid )
240 ml/BOT
264951991867179
33
รหัส201020140017680130481438
20.00
34
15
Ammon carb children 60 ml
60 ml/BOT
234539012611115
35
รหัส218050300019999930381506
7.00
36
16
Amoxycillin 125 mg/5ml dry powder for suspension 60 ml
60 ml/BOT
1091302111506783
37
รหัส100176000000950330681621
11.00
38
17
Amoxycillin 250 mg cap.
500 Cap./BOX
9801000960980760220
39
รหัส100176000004293220181506
450.00
40
18
Amoxycillin 500 mg cap.
500 Cap./BOX
1520150016101543640903
41
รหัส100176000004493120181506
700.00
42
19
Antazoline 0.05% + Tetrazoline 0.04% ed (Opsil A/ Hista oph)
10 ml/BOT
151771291194277
43
รหัส219010700017054160581438
9.63
44
20
Aromatic ammonia spirit 450 ml
450 ml/BOT
215341
45
รหัส218040100019999970181222
64.20
46
21Atarax10mg
1000's/bot.
11501010225814731939466
47
รหัส100803000003620121781506
120.00
48
22BCG vaccine 1 ml inj.
1ml/vial
000000
49
รหัส101592000032980110181528
100.00
50
23
Benzyl benzoate 25 %100 ml
100 ml/BOT
161311133522
51
รหัส101646000001480241281118
15.00
52
24Calaminelotion in 60 ml
60 ml/BOT
1068690946727
53
รหัส204040100097149140481606
9.00
54
25Calcium Carbonate
500 tab./Box
18801260154215612128567
55
รหัส102209000002651220381621
235.00
56
26Cetirizine tab.10 mg
100 tab./BOX
6908307107431290547
57
รหัส100028000003620120381040
17.00
58
27
Chlorpheniramine maleate syr .2mg/5ml
60 ml/BOT
18814318417214158
59
รหัส100008190000450230581506
6.50
60
28
Chlorpheniramine maleate tab. 4 mg
500 tab./Box
60004480588254546284826
61
รหัส100008190003471120381506
28.94
62
29Clotrimazole 1% cream
15 gm/TUBE
20613313315840118
63
รหัส100103000002040640181506
23.50
64
30
Clotrimazole vag tab. 100mg
6tab./แผง
722619297564467
65
รหัส100103000004021280281247
5.00
66
31
Dextromethophan 15 mg tab.
500 tab./Box
13151240138013121680368
67
รหัส101147000003670121781506
150.00
68
32Diclofenac 25 mg tab
1000 Tab./BOX
18001890205019131300613
69
รหัส100702000003750120381039
120.00
70
33
Dicloxacillin 250 Mg Cap.
500 Cap./BOX
20002000451028372702567
71
รหัส100173000004293220181506
550.00
72
34
Dicloxacillin syr. 62.5 mg/5 ml
60 ml/BOT
5268011223987152
73
รหัส100173000000820430681189
18.00
74
35
Dimenhydrinate 50 mg tab
1000 Tab./BOX
26202160277225171528989
75
รหัส101313000003850120381506
175.58
76
36
Dimenhydrinate 50 mg/ml inj.
1 ml/amp
0011495
77
รหัส101313000001171210181592
2.90
78
37
Diptheria-Tetanus vaccine inj.(dT)
1 vial000000
79
รหัส210060170019999910181506
56.25
80
38
Diptheria-Tetanus-Pertussis vaccine inj.(DTP)
1 vial000000
81
รหัส210060170029999910181433
98.74
82
39
Domperidone 10 mg tab.
500 tab./Box
1140920980101327001687
83
รหัส101314190003620121781506
120.91
84
40
Domperidone 5 mg/5 ml susp.
30 ml/BOT
60507662620
85
รหัส101314000000531430481592
5.25
86
41
EE 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg in 28's (Microgest/ R.den)
28 tab./แผง
37821216325128837
87
รหัส207030110167706121881398
6.60
88
42
60 ml/BOT
2039020200
89
รหัส100141105000950330681473
11.77
90
43
Ferrous fumarate 200 mg Tab.
500 tab./Box
270907901200013293013293
91
รหัส10048800000420312178144
80.00
92
44
Ferrous sulfate syrup 60 mg/10 ml 60 ml
60 ml/BOT
604172792059
93
รหัส202030120087180130581617
10.00
94
45
Ferrous fumarate drop 15mg/0.6 ml 15 ml
15 ml/BOT
180767856718
95
รหัส100488000001280130881602
36.00
96
46Folic acid 5 mg. Tab.
1000 tab.
197038083010601560500
97
รหัส101870000003521120381506
87.55
98
47
Glyceryl guaiacolate syrup 100mg/5ml 60 ml
60 ml/BOT
1391961781710171
99
รหัส101124000000920430581506
9.00
100
48
Glyceryl guaicolate 100 mg tab
1000 Tab./BOX
34553590449538477703077
Loading...