מערכת ה-ו
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
2
3
1.10.13מערכת תשע"דחטיבת ה-ו
4
5
יום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'
6
חדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחה
7
מפגש8:15מפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקר
8
בית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתי
9
תיכון 3מעין, אילאילתיכון 3מעין, אילאילתיכון 3מעיןתיכון 3אילאילתיכון 3מעין, אילאילתיכון 3מעין
10
דרמהשחר, בנידרמהיעל, ענתדרמהיעל, ענתדרמהיעל, ענתדרמהיעל, ענתדרמהענת
11
08:30 מעברשחרשחר
12
8:35פרלמנט
13
סדנהסדנה בהנחייה אישית (ה-ט) ** ↓מאיהאולםחנ"ג בנותאיילתמוסיקהיוקללי (1) (ג-ו)פולחט"ב 3מפגש ו'ענת,יעלתיכון 2מפגש ה'מעין,אילאיל
14
שעור 1תיכון 2אנגלית 4 (1) ***נוריתמחשביםאנגלית 4 (1) *** אילאילתיכון 3חשבון ה-ו *** ↓יעלתיכון 3
15
מחשביםמסע של זהות ** הילה ג.ספריהמסע של זהות **הילה ג.מדעיםסערה בכוס מים ** ↓ליהיק"ב 3אנגלית 3 (2) ***אילאילמחשביםמפגש ו'ענת,יעל
16
חט"ב 3תורה 4 (ה-ו) **שחרחט"ב 3תורה 4 (ה-ו) **שחרסדנההומאז' ** ↓מאיהמחשביםמרכז אנגלית (ג-ה)בני
17
מטבחפרטניסימהבית קבוצתי
18
בית קבוצתיבית קבוצתימעין
19
9:25 הפסקה
20
9:30ועדות
21
22
שעור 2סדנהסדנה בהנחייה אישית (ה-ט) ** ↑מאיהמוסיקהיוקללי (2) (ג-ו)פולתיכון1חשבון 3 *** ↓יעלמחשביםפוטושופ (ו-ז)מעיןדרמהמלודיה (ה-ו) ** ↓יהל
23
מדעיםיומן החיים שלי ***גליתתיכון 3חשבון ה-ו *** ↑יעלחט"ב 3תנ"ך (ו-ט) **חוהק"ב 3אנגלית 3 (2) ***אילאילק"ב 3מבע קולנועי ** ↓מעין
24
מחשביםאנגלית 3 (2) ***נוריתמדעיםסערה בכוס מים ** ↑ליהידרמהההצגה 2 ** ↓בניתיכון 3חשבון ה-ו ***יעלמדעיםגיאוגרפיה **חוה
25
בית קבוצתיהממשלהמעיןסדנההומאז' ** ↑מאיהק"ב3אנגלית 4 (2) ***אילאילתיכון 2ספרות (ו-ז) *** ↓ענת קציר
26
סדנהסדנה פתוחה (ג-ו) ** ↓הילה ח.חדרון וז"חוז"חבת-אלחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוה
27
10:20 הפסקהבית קבוצתיאילאיל/ענת
28
10:45 תחנה מרכזית
29
ק"ב1חשבון 4 *** ↓יעלחט"ב2חשבון 4 ***יעלתיכון 1חשבון 3 *** ↑יעלתיכון 2ספרות (ו-ז) *** ↑ענת קצירדרמהמלודיה (ה-ו) ** ↑יהל
30
ק"ב 3אנגלית 3 (1) ***אילאילאולםחנ"ג (1)איילתדרמהההצגה 2 ** ↑בניחוהחוה חקלאית(ב-ו) ** ↓ ורדק"ב 3מבע קולנועי ** ↑מעין
31
שעור 3מחשביםמרכז אנלית (ג-ו)בניק"ב3אנגלית 3 (1) ***אילאילאולםחנ"ג (2)איילתמטבחבישול *** ↓שחרמדעיםיומן החיים שלי ***גלית
32
בית קבוצתיבית קבוצתימעיןחט"ב 3היסטוריה נחשוןפרטניסימהמוסיקהיוקללי - תגבורמיכאל
33
סדנהסדנה פתוחה (ג-ו) ** ↑הילה ח.
34
בית קבוצתי מעין
35
11:30 הפסקה
36
11:4511:40
37
ק"ב1חשבון 4 *** ↑יעלתיכון1מפגש ה'מעין,אילאילדרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↓בניתיכון 2סיפור היסטורי *** ↓ענת קצירתיכון 2סיפור היסטורי ***ענת קציר
38
שעור 4ב טלדת ומיתולוגיה (ג-ה)הילה ח.תיכון 2ק"ב 3אנגלית 4 (1) ***אילאילחוהחוה חקלאית(ב-ו) ** ↑ורדמדעיםאלבום אישי (בנות ו')סיני בן שטרית
39
מדעיםצילוםמעיןמחשביםמפגש ו'ענת,יעלמוסיקההרכב קולי (ג-ו) ** ↓יובלמטבחבישול *** ↓שחרמחשביםמרכז אנגלית (ה-ו)בני
40
מחשביםמרכז תקשובטלחדרון וז"ח, א' בת אלוז"חיהלק"ב 3אנגלית 4 (2) ***אילאיל
41
בית קבוצתיבית קבוצתיבית קבוצתימעין
42
12:25סיום יום
43
הפסקה 12:3012:30מעין, ענת, בני
44
12:30טיפוח ומפגש סיום
45
12:45תיכון 3מפגש ה'מעין,אילאילתיכון 1חשבון 3 ***יעלמדעיםגיאוגרפיה **חוהמטבחבישול *** ↑שחרועדות
46
יעל,אילאיל,מעין,שחר,בני,ענתתיכון 2ספרות (ו-ז) *** ענת קצירדרמהתאטרון בובות מתקדמים (ד-ט) ** ↑בניתיכון 2סיפור היסטורי *** ↑ענת קצירק"ב 1, א בת אלוז"חיהל, בת-אל
47
שעור 5תיכון 2עשו היסטוריה (ו-ז) ** ↓ערןאולםהגנה עצמית נחשוןמוסיקההרכב קולי (ג-ו) ** ↑יובלחט"ב 3תנ"ך (ו-ט) **חוהמחשביםועדת תקשובטל
48
א' ענתילדים חונכים ילדים (ו-ט)ענת אור12:45סיום יוםק"ב3אנגלית 4 (2) ***נוריתחט"ב 2יומן החיים שלי ***גליתמדעיםועדת טיוליםורד
49
תיכון 2מרכז מתמטיקה (ו-ט)עיריתדרמהועדת אירועיםהילה ג.
50
13:30ק"ב 2ועדת גישורשחר, סמדר
51
13:35סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יוםחט"ב 2ועדת תקציבג'קי
52
יעל, אילאיל, מעין, שחרענת,שחר,יעלענת, שחר, יעל, אילאילשחר,יעל,אילאילמטבחועדת ביקורתבני
53
13:45תיכון 3ועדת תחנה מרכזיתמעין
54
תיכון 2עשו היסטוריה (ו-ז) ** ↑ערןא ענתילדים חונכים ילדים (ה-ט)ענת אורק"ב3דוברי אנגלית (ד-ו)אילאילחט"ב 3בת-מצווה (פעם בשבועיים)יעל,נטעספריהועדת ערעוריםנחשון, יובל
55
שעור 6חט"ב3קבוצה חברתית (ה-ו)נטע, מירבק"ב 3אנגלית 3 (1) ***נוריתק"ב 1פרטניגליתב טלועדת ספורטאיילת
56
14:25ק"ב 1פרטניגליתחט"ב 3ועדת פרלמנט **חוה
57
Loading...
Main menu