26112018 - CT2 HATECO APOLLO (KD) (2)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
BẢNG GIÁ CT2 HATECO APOLLO Bảng giá áp dụng cho khách hàng chưa hưởng chương trình khuyến mại Tổng cănCọcKý HĐMB
Đã giao dịch.
Tồn căn
2
Áp dụng từ ngày 03/11/2018 (1) 440034634694
3
TTTòaMã căn CT2Số PNDT thông thủy (m2)DT tim tường (m2)Hướng cửa chínhHướng Ban côngGócViewĐơn giá tim tường (có VAT, bàn giao cơ bản)
(đồng/m2)
Đơn giá thông thủy (có VAT, bàn giao cơ bản) (đồng/m2)Tổng giá trị căn hộ (có VAT, bàn giao cơ bản) (đồng)Tình trạngNgày cọcNgày chuyển cọcNgày kýHĐMBSố tiềnĐơn vịNhân viên
4
1CT2CT2-308385,290,13TNĐ-BGLake view 25.363.771 26.831.416 2.286.036.643
5
2CT2CT2-310262,0865,05BĐ-N0City view 23.307.813 24.422.894 1.516.173.260
6
3CT2CT2-311262,0865,05NĐ-B0City view 22.974.845 24.073.996 1.494.513.671
7
4CT2CT2-314385,290,13TBĐ-NGCity view 24.500.196 25.917.872 2.208.202.695
8
5CT2CT2-319385,290,13ĐBT-NGCity view 22.973.017 24.302.324 2.070.558.005 3 28/11/201829/11/201807/12/201850trTK
9
6CT2CT2-408385,290,13TNĐ-BGLake view 25.363.771 26.831.416 2.286.036.643
10
7CT2CT2-409264,8268,17TBĐ-NGCity view 24.158.583 25.407.137 1.646.890.620 3 03/11/201826/11/201810/12/201850trTKNgân
11
8CT2CT2-410262,0865,05BĐ-N0City view 23.307.813 24.422.894 1.516.173.260
12
9CT2CT2-411262,0865,05NĐ-B0City view 22.974.845 24.073.996 1.494.513.671 3 29/12/201831/12/201807/01/201950TRTKHùng
13
10CT2CT2-412264,8268,17TNĐ-BGCity view 23.813.461 25.044.178 1.623.363.618 3 16/11/201820/11/201823/11/201850trVHS
14
11CT2CT2-414385,290,13TBĐ-NGCity view 24.500.196 25.917.872 2.208.202.695
15
12CT2CT2-415258,5561,87ĐBN0City view 23.130.127 24.441.690 1.431.060.950 3 04/11/201804/11/201814/11/201850trTKHương
16
13CT2CT2-416258,6861,87ĐBN0City view 23.181.483 24.441.690 1.434.238.369 3 03/11/201808/11/201808/11/201850trTK
Nam, Tuyết
17
14CT2CT2-417258,6861,87TBN0City view 23.181.483 24.441.690 1.434.238.369 3 09/11/201814/11/201815/11/201850trTKThái
18
15CT2CT2-419385,290,13ĐBT-NGCity view 22.973.017 24.302.324 2.070.558.005
19
16CT2CT2-508385,290,13TNĐ-BGLake view 25.750.021 27.240.016 2.320.849.363 3 24/11/201828/11/201829/11/201850trTKLuận
20
17CT2CT2-510262,0865,05BĐ-N0City view 23.662.755 24.794.817 1.539.262.239 3 19/12/201825/12/201828/12/201850trTKQuang
21
18CT2CT2-511262,0865,05NĐ-B0City view 23.324.716 24.440.605 1.517.272.758 3 13/12/201815/12/201821/12/201850trTK
22
19CT2CT2-514385,290,13TBĐ-NGCity view 24.873.295 26.312.560 2.241.830.112
23
20CT2CT2-519385,290,13ĐBT-NGCity view 23.322.860 24.672.410 2.102.089.332
24
21CT2CT2-610262,0865,05BĐ-N0City view 23.781.069 24.918.791 1.546.958.545 3 24/12/201831/12/201811/01/201950trTKQuang
25
22CT2CT2-611262,0865,05NĐ-B0City view 23.441.339 24.562.808 1.524.859.121 3 27/11/201828/11/201810/12/201850trVHS
26
23CT2CT2-619385,290,13ĐBT-NGCity view 23.439.474 24.795.772 2.112.599.774 3 03/11/201809/11/201812/11/201850trVHS
27
24CT2CT2-708385,290,13TNĐ-BGLake view 25.750.021 27.240.016 2.320.849.363
28
25CT2CT2-710262,0865,05BĐ-N0City view 23.662.755 24.794.817 1.539.262.239
29
26CT2CT2-711262,0865,05NĐ-B0City view 23.324.716 24.440.605 1.517.272.758 3 16/12/201818/12/201804/01/201850trQNThúy
30
27CT2CT2-714385,290,13TBĐ-NGCity view 24.873.295 26.312.560 2.241.830.112
31
28CT2CT2-719385,290,13ĐBT-NGCity view 23.322.860 24.672.410 2.102.089.332
32
29CT2CT2-910262,565,41BĐ-N0City view 24.165.564 25.290.713 1.580.669.563 3 12/12/201815/12/201821/12/201850trTKHiển
33
30CT2CT2-911262,565,41NĐ-B0City view 23.820.342 24.929.417 1.558.088.563 3 14/12/201815/12/201818/12/201850trTKLƯu
34
31CT2CT2-914385,590,13TBĐ-NGCity view 25.460.095 26.838.811 2.294.718.340
35
32CT2CT2-1010262,565,41BĐ-N0City view 24.284.023 25.414.687 1.588.417.938
36
33CT2CT2-1011262,565,41NĐ-B0City view 23.937.108 25.051.620 1.565.726.250
37
34CT2CT2-1014385,590,13TBĐ-NGCity view 25.584.899 26.970.374 2.305.966.978
38
35CT2CT2-1108385,590,13TNĐ-BGLake view 26.486.708 27.921.017 2.387.246.953 3 12/12/201814/12/201819/12/201850TRHS
39
36CT2CT2-1110262,565,41BĐ-N0City view 24.284.023 25.414.687 1.588.417.938
40
37CT2CT2-1111262,565,41NĐ-B0City view 23.937.108 25.051.620 1.565.726.250 3 27/12/201831/12/201816/01/201950TRVHS
41
38CT2CT2-1114385,590,13TBĐ-NGCity view 25.584.899 26.970.374 2.305.966.978
42
39CT2
CT2-12A08
385,590,13TNĐ-BGLake view 25.840.690 27.240.016 2.329.021.368
43
40CT2
CT2-12A10
262,565,41BĐ-N0City view 23.691.730 24.794.817 1.549.676.063 3 27/12/201831/12/201804/01/201950trVHS
44
41CT2CT2-1403385,7990,13ĐNT-BGLake view 24.907.487 26.167.523 2.244.911.799 3 07/12/201817/12/201818/12/201850TRQN
45
42CT2CT2-1408385,7990,13TNĐ-BGLake view 26.576.546 27.921.017 2.395.344.049
46
43CT2CT2-1410262,5665,41BĐ-N0City view 24.307.336 25.414.687 1.589.942.818
47
44CT2CT2-1411262,5665,41NĐ-B0City view 23.960.088 25.051.620 1.567.229.347
48
45CT2CT2-1414385,7990,13TBĐ-NGCity view 25.671.679 26.970.374 2.313.788.386
49
46CT2CT2-1419385,7990,13ĐBT-NGCity view 24.071.478 25.289.221 2.169.562.270 3 06/11/201808/11/201810/11/201850trTKLONG
50
47CT2CT2-1501257,2959,85BT-N0
City view 2
23.661.716 24.719.038 1.416.153.687 3 03/11/201813/11/201816/11/201850trTKDuyên
51
48CT2CT2-1508385,7990,13TNĐ-BGLake view 26.706.187 28.057.217 2.407.028.646
52
49CT2CT2-1510262,5665,41BĐ-N0City view 24.425.908 25.538.661 1.597.698.632 3 27/11/201829/11/201822/12/201850trVHS22/12/2018
53
50CT2CT2-1511262,5665,41NĐ-B0City view 24.076.966 25.173.823 1.574.874.367 3 29/12/201831/12/201823/01/201950TRTKTiến
54
51CT2CT2-1514385,7990,13TBĐ-NGCity view 25.796.906 27.101.937 2.325.075.175
55
52CT2CT2-1610262,5665,41BĐ-N0City view 24.425.908 25.538.661 1.597.698.632 3 27/12/201831/12/201804/01/201850trVHS
56
53CT2CT2-1611262,5665,41NĐ-B0City view 24.076.966 25.173.823 1.574.874.367
57
54CT2CT2-1614385,7990,13TBĐ-NGCity view 25.796.906 27.101.937 2.325.075.175
58
55CT2CT2-1708385,7990,13TNĐ-BGLake view 26.576.546 27.921.017 2.395.344.049
59
56CT2CT2-1710262,5665,41BĐ-N0City view 24.307.336 25.414.687 1.589.942.818
60
57CT2CT2-1711262,5665,41NĐ-B0City view 23.960.088 25.051.620 1.567.229.347 3 02/12/201806/12/201810/12/201850tr
Thụy Khuê
61
58CT2CT2-1714385,7990,13TBĐ-NGCity view 25.671.679 26.970.374 2.313.788.386
62
59CT2CT2-1801257,2959,85BT-N0
City view 2
23.776.578 24.839.033 1.423.028.201 3 07/11/201820/11/201822/11/201850trTKLinh
63
60CT2CT2-1803385,7990,13ĐNT-BGLake view 25.150.487 26.422.816 2.266.813.385
64
61CT2CT2-1808385,7990,13TNĐ-BGLake view 26.835.829 28.193.417 2.418.713.244
65
62CT2CT2-1810262,5665,41BĐ-N0City view 24.544.480 25.662.635 1.605.454.445
66
63CT2CT2-1811262,5665,41NĐ-B0City view 24.193.845 25.296.026 1.582.519.387
67
64CT2CT2-1814385,7990,13TBĐ-NGCity view 25.922.134 27.233.500 2.336.361.965
68
65CT2CT2-1819385,7990,13ĐBT-NGCity view 24.306.321 25.535.945 2.190.728.721 3 20/11/201828/11/201810/12/201850trTK
Linh, Đức Anh
69
66CT2CT2-1821257,2259,93NT-B0
City view 2
23.715.826 24.839.033 1.421.289.469 3 14/11/201819/11/201822/11/201850trTKDUYÊN
70
67CT2CT2-1901257,5960,13BT-N0
City view 2
23.789.787 24.839.033 1.430.479.910 3 22/12/201827/12/201828/12/201850trTKTiến,Hiển
71
68CT2CT2-1908386,3390,13TNĐ-BGLake view 27.004.745 28.193.417 2.433.937.690
72
69CT2CT2-1910262,9765,78BĐ-N0City view 24.566.375 25.662.635 1.615.976.126
73
70CT2CT2-1911262,9765,78NĐ-B0City view 24.215.427 25.296.026 1.592.890.757
74
71CT2CT2-1914386,3390,13TBĐ-NGCity view 26.085.300 27.233.500 2.351.068.055
75
72CT2CT2-1919386,3390,13ĐBT-NGCity view 24.459.316 25.535.945 2.204.518.132 3 18/12/201827/12/201811/01/201950trTK
76
73CT2CT2-1921257,5460,21NT-B0
City view 2
23.737.551 24.839.033 1.429.237.959 3 16/11/201822/11/201823/11/201850trTKTiến
77
74CT2CT2-2001257,5960,13BT-N0
City view 2
23.559.935 24.599.043 1.416.658.887 3 15/12/201818/12/201819/12/201850trVina
78
75CT2CT2-2008386,3390,13TNĐ-BGLake view 26.743.830 27.921.017 2.410.421.398 3 27/11/201828/11/201805/12/201850trTK
kHÁNH Linh'
79
76CT2CT2-2010262,9765,78BĐ-N0City view 24.329.019 25.414.687 1.600.362.840 3 26/11/201828/11/201830/11/201850trTK
80
77CT2CT2-2011262,9765,78NĐ-B0City view 23.981.461 25.051.620 1.577.500.512
81
78CT2CT2-2014386,3390,13TBĐ-NGCity view 25.833.267 26.970.374 2.328.352.388 3 20/11/201828/11/201829/11/201850trTK
Hùng nhóm Linh
82
79CT2CT2-2019386,3390,13ĐBT-NGCity view 24.222.994 25.289.221 2.183.218.449 3 19/12/201825/12/201827/12/201850trTKQuang
83
80CT2CT2-2111262,9765,78NĐ-B0City view 23.981.461 25.051.620 1.577.500.512
84
81CT2CT2-2114386,3390,13TBĐ-NGCity view 25.833.267 26.970.374 2.328.352.388
85
82CT2CT2-2119386,3390,13ĐBT-NGCity view 24.222.994 25.289.221 2.183.218.449 3 20/12/201831/12/201809/01/201850TRTKNguyệt
86
83CT2CT2-2121257,5460,21NT-B0
City view 2
23.508.204 24.599.043 1.415.428.934
87
84CT2CT2-2201257,5960,13BT-N0
City view 2
23.445.008 24.479.047 1.409.748.317
88
85CT2CT2-2203386,3390,13ĐNT-BGLake view 24.942.001 26.039.877 2.248.022.581
89
86CT2CT2-2207259,1661,87ĐNB0Lake view 25.548.501 26.718.826 1.580.685.747 3 03/11/201807/11/201812/11/201850TRTK/QN
90
87CT2CT2-2210262,9765,78BĐ-N0City view 24.210.340 25.290.713 1.592.556.197
91
88CT2CT2-2211262,9765,78NĐ-B0City view 23.864.478 24.929.417 1.569.805.389
92
89CT2CT2-2214386,3390,13TBĐ-NGCity view 25.707.251 26.838.811 2.316.994.553
93
90CT2CT2-2219386,3390,13ĐBT-NGCity view 24.104.833 25.165.859 2.172.568.608 3 21/12/201831/12/201814/01/201950trHS/VHS
94
91CT2CT2-2221257,5460,21NT-B0
City view 2
23.393.529 24.479.047 1.408.524.364
95
92CT2CT2-2301257,5960,13BT-N0
City view 2
23.445.008 24.479.047 1.409.748.317
96
93CT2CT2-2303386,3390,13ĐNT-BGLake view 24.942.001 26.039.877 2.248.022.581
97
94CT2CT2-2304259,1661,87TNB0Lake view 25.548.501 26.718.826 1.580.685.747 3 16/12/201819/12/201822/12/201850trHS
98
95CT2CT2-2305259,1961,87TNB0Lake view 25.561.456 26.718.826 1.581.487.311 3 06/12/201810/12/201811/12/201850TRHBT
99
96CT2CT2-2306259,1961,87ĐNB0Lake view 25.561.456 26.718.826 1.581.487.311 3 12/11/201812/11/201816/11/201850trVHS
100
97CT2CT2-2307259,1661,87ĐNB0Lake view 25.548.501 26.718.826 1.580.685.747 3 27/12/201831/12/201804/01/201950trTKTrọng
Loading...