Закон України «Про мультимодальні перевезення»_Пункти_12.2017.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
р.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Закон України «Про мультимодальні перевезення» Цей Закон визначає правові та організаційні засади мультимодальних перевезень в Україні і спрямований на створення умов для їх розвитку та вдосконалення
2
Стаття 1. Визначення термінів
3
мультимодальне перевезення вантажів – перевезення вантажів двома або більше видами транспорту, яке організовується під відповідальністю оператора мультимодальних перевезень на основі єдиного договору про мультимодальне перевезення;
4
етап мультимодального перевезення – відрізок маршруту мультимодального перевезення вантажу одним видом транспорту;
5
маршрут мультимодального перевезення – визначений договором мультимодального перевезення шлях перевезення вантажу;
6
замовник послуг мультимодальних перевезень – вантажовідправник (фізична або юридична особа), який за договором про мультимодальне перевезення самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає оператору мультимодальних перевезень організувати та виконати мультимодальне перевезення вантажу;
7
оператор мультимодальних перевезень - суб’єкт господарювання, який уклав договір мультимодального перевезення та діє у якості експедитора та перевізника під час його виконання;
8
документ мультимодального перевезення – наскрізний транспортний документ установленої форми, який підтверджує укладання договору мультимодального перевезення, оформлюється оператором мультимодального перевезення і за яким здійснюється перевезення вантажу на всьому маршруті мультимодального перевезення;
9
вантажна транспортна одиниця - вантажний контейнер, знімний кузов, причеп, напівпричеп, а також вантажний автомобіль чи залізничний вагон (за умови, що вони перевозяться (слідують) іншими видами транспорту) або будь- яка інша вантажна одиниця подібного роду;
10
зчленований колісний транспортний засіб – транспортний засіб, що складається з двох або більше секцій та використовується під час здійснення комбінованих перевезень;
11
мультимодальний термінал – виробничо-перевантажувальний комплекс суб’єкта господарювання будь-якої форми власності, що забезпечує організацію мультимодальних перевезень вантажів.
12
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
13
Цей Закон регулює правовідносини, що виникають між учасниками мультимодальних перевезень, під час організації та здійснення мультимодальних перевезень.
14
Стаття 3. Законодавство про мультимодальні перевезення
15
Відносини у сфері мультимодальних перевезень регулюються цим Законом, міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами.
16
Стаття 4. Основні принципи державного регулювання мультимодальних перевезень
17
Державне регулювання мультимодальних перевезень здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у галузі транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень для:
18
1) забезпечення реалізації єдиної політики формування ринку послуг у сфері мультимодальних перевезень через реалізацію єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та інноваційної політики;
19
2) заохочення конкуренції, створення рівних можливостей для суб’єктів господарювання у сфері мультимодальних перевезень, сприяння залученню інвестицій у розвиток мультимодальних перевезень;
20
3) сприяння міжнародному співробітництву у сфері мультимодальних перевезень;
21
4) захисту економічних та законних інтересів суб’єктів господарювання у сфері мультимодальних перевезень;
22
5) сприяння розвитку мультимодальних перевезень, транспортно- логістичної інфраструктури;
23
6) створення умов для скорочення впливу шкідливих речовин на навколишнє середовище та підвищення рівня безпеки на транспорті.
24
Стаття 5. Державна підтримка мультимодальних перевезень
25
Державна підтримка мультимодальних перевезень формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає:
26
розвиток транспортно-логістичної інфраструктури для мультимодальних перевезень ;
27
розвиток сектору мультимодальних перевезень та створення умов для залучення інвестицій;
28
впровадження податкових пільг, спеціальних податкових режимів для операторів мультимодальних перевезень;
29
надання державних дотацій, субвенцій для будівництва та облаштування терміналів мультимодальних перевезень, організації та здійснення мультимодальних перевезень;
30
створення умов для розвитку державно- приватного партнерства;
31
створення умов для зростання транзитних перевезень та залучення додаткових вантажних потоків;
32
вдосконалення механізму державного контролю мультимодальних перевезень при перетині державного кордону України;
33
створення рівних умов на ринку мультимодальних перевезень та недопущення будь-якої дискримінації щодо учасників ринку.
34
Стаття 6. Комбіновані перевезення
35
Комбіноване перевезення вантажів передбачає здійснення
мультимодального перевезення вантажним автомобілем, причепом, напівпричепом, з або без тягача, знімного кузова або контейнера довжиною від двадцяти до сорока п’яти футів автомобільними дорогами на початковому або кінцевому етапі мультимодального перевезення, та залізницею, внутрішніми водними або морськими шляхами на іншому етапі мультимодального перевезення протяжністю понад 100 км навпростець, де початковий або кінцевий етап мультимодального перевезення:
36
відрізок маршруту між точкою завантаження або розвантаження вантажів та найближчою завантажувальною (розвантажувальною) станцією залізниці, або
37
відрізок маршруту протяжністю до 150 км навпростець між точкою завантаження або розвантаження вантажів та річковим або морським портом, який може бути подовжений для доставки вантажу у найближчий порт (термінал мультимодальних перевезень) у випадку використання оператором мультимодальних перевезень зчленованого колісного транспортного засобу.
38
Комбіноване перевезення вантажів може здійснюватися із супроводом або без супроводу.
39
Комбіноване перевезення без супроводу передбачає перевезення автотранспортних засобів іншими видами транспорту без супроводу водія.
40
Комбіноване перевезення із супроводом передбачає перевезення автотранспортних засобів іншими видами транспорту із супроводом водія.
41
Особливості режиму праці та відпочинку водіїв під час комбінованих перевезень визначаються центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у галузі транспорту.
42
Максимально допустимі вагові та габаритні параметри транспортних засобів, які беруть участь у комбінованих перевезеннях вантажів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
43
Стаття 7. Термінали мультимодальних перевезень
44
Мультимодальні перевезення здійснюються з використанням терміналів мультимодальних перевезень, що забезпечують виконання операцій навантаження, розвантаження, зберігання вантажів, зміни видів транспорту.
45
У терміналах мультимодальних перевезень можуть проводитися митний та інші види контролю, а також митне оформлення вантажів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України. Порядок здійснення митних та інших контрольних процедур у терміналах мультимодальних перевезень визначається Кабінетом Міністрів України.
46
Технічні вимоги до організації та функціонування терміналів мультимодальних перевезень визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у галузі транспорту, з урахуванням положень цього Закону.
47
Стаття 8. Договір мультимодального перевезення
48
За договором мультимодального перевезення одна сторона (оператор мультимодальних перевезень) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (замовника послуг мультимодальних перевезень) організувати та виконати мультимодальне перевезення вантажу, у тому числі із залученням третіх осіб, в установлений договором строк.
49
Укладення договору мультимодального перевезення підтверджується складанням документу мультимодальних перевезень або інших транспортних документів передбачених законодавством, міжнародними договорами.
50
Істотними умовами договору мультимодального перевезення є:
51
відомості про оператора мультимодальних перевезень та замовника послуги мультимодальних перевезень;
52
предмет договору;
53
вид та найменування вантажу;
54
види транспорту, які будуть використовуватися та маршрут мультимодального перевезення;
55
розмір плати за послуги мультимодального перевезення та порядок розрахунків;
56
пункти відправлення та доставки вантажу;
57
відомості про отримувача вантажу;
58
строк (термін) виконання договору.
59
Стаття 9. Документ мультимодального перевезення
60
При здійсненні мультимодальних перевезень на території України оператори мультимодальних перевезень можуть використовувати документ мультимодального перевезення.
61
Документ мультимодального перевезення містить відомості про:
62
оператора мультимодальних перевезень та замовника послуги мультимодальних перевезень;
63
найменування, вид, кількість та вагу вантажу;
64
види транспорту, які будуть використовуватися та маршрут мультимодального перевезення;
65
заявлену вартість вантажу;
66
пункти відправлення та доставки вантажу;
67
відомості про отримувача вантажу;
68
строк (термін) виконання мультимодального перевезення;
69
Форма документу мультимодального перевезення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у галузі транспорту, з урахуванням цього Закону.
70
Стаття 10. Права оператора мультимодальних перевезень
71
Оператор мультимодальних перевезень має право:
72
обирати або змінювати вид транспорту та маршрут мультимодального перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, діючи в інтересах замовника послуги мультимодального перевезення, згідно з відповідним договором мультимодального перевезення;
73
здійснювати мультимодальне перевезення за транспортними документами, відмінними від документу мультимодального перевезення;
74
відступати від вказівок замовника послуг мультимодального перевезення з метою запобігання пошкодженню або знищенню вантажу;
75
не приступати до виконання обов'язків за договором мультимодального перевезення до отримання від замовника послуги мультимодального перевезення всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання обов'язків, передбачених договором мультимодального перевезення;
76
залучати третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань за договором мультимодального перевезення.
77
Законодавством та договором мультимодального перевезення можуть бути передбачені інші права
78
Стаття 11. Права замовника послуг мультимодальних перевезень
79
Замовник послуги мультимодального перевезення має право:
80
визначати маршрут мультимодального перевезення вантажу та види транспорту;
81
вимагати від оператора мультимодальних перевезень надання інформації про хід виконання мультимодального перевезення вантажу.
82
Законодавством та договором мультимодального перевезення можуть бути передбачені інші права.
83
Стаття 12. Обов’язки оператора мультимодальних перевезень
84
Оператор мультимодальних перевезень зобов'язаний:
85
надавати послуги мультимодального перевезення згідно з цим Законом та договором мультимодального перевезення;
86
забезпечити безпеку та схоронність вантажу під час мультимодальних перевезень;
87
відшкодувати шкоду заподіяну майновим інтересам вантажовласника.
88
Законодавством та договором мультимодального перевезення можуть бути передбачені інші обов’язки оператора мультимодальних перевезень.
89
Стаття 13. Обов’язки замовника послуги мультимодального перевезення
90
Замовник послуги мультимодального перевезення зобов'язаний:
91
надати оператору мультимодальних перевезень повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його зберігання та перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання оператором мультимодальних перевезень своїх обов'язків за договором мультимодального перевезення;
92
надати оператору мультимодальних перевезень документи санітарного та інших видів державного контролю і нагляду для забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.
93
У разі здійснення мультимодального перевезення у міжнародному сполученні, замовник послуги мультимодального перевезення зобов’язаний надати документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного контролю.
94
Законодавством та договором мультимодальних перевезень можуть бути передбачені інші обов'язки замовника послуги мультимодального перевезення.
95
Стаття 14. Відповідальність оператора мультимодальних перевезень
96
Відповідальність оператора мультимодальних перевезень за вантаж охоплює період з моменту прийняття ним вантажу з метою здійснення мультимодального перевезення до моменту видачі вантажу отримувачу.
97
У випадку знищення або пошкодження вантажу оператор мультимодальних перевезень несе відповідальність перед власником вантажу у розмірі що не перевищує заявленої під час прийняття до мультимодального перевезення вартості вантажу, але не більше суми відшкодування, передбаченої Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, Женева, 1956, з розрахунку за один кілограм втраченого або пошкодженого вантажу
98
Стаття 15. Відповідальність замовника послуг мультимодальних перевезень
99
Замовник послуг мультимодальних перевезень несе відповідальність за шкоду, понесену оператором мультимодального перевезення, якщо така шкода була заподіяна з вини чи недбалості замовника послуг мультимодальних перевезень.
100
Прикінцеві положення
Loading...
 
 
 
Лист1