แบบฟอร์มครุภัณฑ์โรงพยาบาลเชียงคาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนครุภัณฑ์
2
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
3
แผ่นที่ .....................
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงคาน
4
ประเภทครุภัณฑ์ ............................................................................................
กลุ่มงาน .............................................................................................หน่วยงาน .......................................................................
5
วัน เดือน ปีรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ แบบขนาดและลักษณะชนิด ครุภัณฑ์หมายเลขและทะเบียนราคาต่อหน่วย(บาท)วิธีการทีได้มาเลขที่เอกสารใช้ประจำที่แผนกที่ใช้
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ส่งได้ที่ suppliesck@gmail.com
40
ผู้จัดทำ
..............................................................
41
(.............................................................)
42
.............................................................
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...