Rec Schedule, Fall 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
4/5s9:0010:30
3
9/93 v 41 v 21Dick's Sporting GoodsJeff Ortloff
4
9/162 v 41 v 32Bentley Self StorageVictoria Jaycox
5
9/232 v 31 v 43Village Pizzeria
Kim Wilcox & Kristen Geoghegan
6
9/301 v 23 v 44Little Feet DaycareJim & Cara Wickham
7
10/141 v 32 v 4
8
10/211 v 42 v 3
9
10
6's9:0010:30
11
9/91 v 23 v 41Albany Med EmUrgent CareObie Nwagboso
12
9/161 v 32 v 42Haslam Tree ServiceEvelyn Hyer
13
9/231 v 42 v 33Ravena Shop 'n' SaveZoee McNeilly
14
9/303 v 41 v 24Bedinotti AppraisalsEd Bedinotti
15
10/142 v 31 v 4
16
10/212 v 41 v 3
17
18
Juniors9:0010:30
19
9/91 v 23 v 41Big Blue RealtyRob Grundman
20
9/161 v 32 v 42Dick's Sporting GoodsKatrina Morrow
21
9/231 v 42 v 33Cedar Hill TruckingKelly Gardner
22
9/303 v 41 v 24C&M MechanicalJim Wickham
23
10/142 v 41 v 3
24
10/212 v 31 v 4
25
26
Intermediates9:00 (A)9:00 (B)10:15
27
9/93 v 51 v 62 v 41Sports Journal PhotosKellee deOlde
28
9/163 v 62 v 51 v 42Upstate Homes & PropertiesCliff Southworth
29
9/232 v 34 v 61 v 53Cooper, Erving & Savage LLPCarlo deOliveira
30
9/301 v 23 v 45 v 64P&T Lawn CareKevin Riggi
31
10/141 v 34 v 52 v 65Bedinotti AppraisalsMike Deyo
32
10/212 v 41 v 35 v 66Coeymans PALKate Contento
33
34
Seniors11:30
35
9/91 v 21Romo's PizzaJason Chmielewski
36
9/162 v 12Stewart's ShopsJim Morrow & Frank Penzebene
37
9/231 v 2
38
9/302 v 1
39
10/141 v 2
40
10/212 v 1 *** Picture Night
41
*** Tuesday Sept 19
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Games Schedule