Net-to-Gross-Gross-to-Net-Formula-2017 (full)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDE
1
2
Tính từ GROSS sang Net
3
Vui lòng nhập các thông tin sau - bạn có thể chỉnh sửa những ô màu xanh
4
5
Mức lương GROSSSố người phụ thuộc
6
0
7
8
Vùng
9
1
10
11
Tài liệu này được thực hiện bởi:
12
Giải Pháp Tinh Hoa - Giải pháp công nghệ giúp quản trị nhân sự hiệu quả hơn
13
14
15
16
Kết quả
17
18
19
Kết quả
20
Lương GROSSGROSS salary
21
Mức lương NETNET income-3,220,000
22
Mức doanh nghiệp phải trả
Expense by employer 6,080,000
23
24
25
Diễn giải chi tiết
26
Lương GROSSGROSS salary
27
Mức lưong tính BHXH - BHYT ( không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)26,000,000
28
Mức lương tính BHTN ( không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)75,000,000
29
Bảo hiểm xã hội (8%)Social insurance-2,080,000
30
Bảo hiểm y tế (1.5%)Health insurance-390,000
31
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
Unemployment insurance-750,000
32
Thu nhập tính thuế Total Taxable income-3,220,000
33
Giảm trừ gia cảnh bản thân
Deduction As Stipulated By PIT
9,000,000
34
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Dependant deduction0
35
Thu nhập chịu thuếAssessable income0
36
Thuế thu nhập cá nhân (*)
Personal Income tax (PIT) 0
37
Lương NET-3,220,000
38
39
Người sử dụng lao động trả
Paid by employer
40
Lương GROSSGross salary
41
Bảo hiểm xã hội (17.5%)Social insurance4,550,000
42
Bảo hiểm y tế (3%)Health insurance780,000
43
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
Unemployment insurance750,000
44
Tổng mức lương công ty phải trả
Total expense6,080,000
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Display Gross to NEt
Display Net to Gross
G2N
N2G
BTT
Copy of BTT
CT