Gross-to-Net-Gross-to-Net-Formula-2017 (full)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDE
1
2
Tính từ NET sang GROSS
3
Vui lòng nhập các thông tin sau - bạn có thể chỉnh sửa những ô màu xanh
4
5
Mức lương NETSố người phụ thuộc
6
4,000,0000
7
8
Vùng
9
1
10
11
Tài liệu này được thực hiện bởi:
12
Giải Pháp Tinh Hoa - Giải pháp công nghệ giúp quản trị nhân sự hiệu quả hơn
13
14
15
16
Kết quả
17
18
19
20
Kết quả
21
Lương GROSS gần nhất GROSS salary 4,400,000
22
Mức lương NET tương ứngNET income3,938,000
23
Mức doanh nghiệp phải trả Expense by employer 5,324,000
24
25
26
Diễn giải chi tiết
27
Lương GROSSGROSS salary 4,400,000
28
Mức lưong tính BHXH - BHYT ( không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)4,400,000
29
Mức lương tính BHTN ( không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)4,400,000
30
Bảo hiểm xã hội (8%)Social insurance-352,000
31
Bảo hiểm y tế (1.5%)Health insurance-66,000
32
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
Unemployment insurance
-44,000
33
Thu nhập tính thuế Total Taxable income3,938,000
34
Giảm trừ gia cảnh bản thân
Deduction As Stipulated By PIT
9,000,000
35
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Dependant deduction0
36
Thu nhập chịu thuếAssessable income0
37
Thuế thu nhập cá nhân (*)
Personal Income tax (PIT)
0
38
Lương NET3,938,000
39
40
Người sử dụng lao động trả Paid by employer
41
Lương GROSSGross salary 4,400,000
42
Bảo hiểm xã hội (17%)Social insurance748,000
43
Bảo hiểm tai nạn lao động (0.5%)
Accidential insurance 22,000
44
Bảo hiểm y tế (3%)Health insurance132,000
45
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
Unemployment insurance
44,000
46
Tổng mức lương công ty phải trả
Total expense5,324,000
47
48
49
798600
50
6,122,600
51
262.7725322
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu