t27.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARAS
1
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAMLỊCH TRỰC TUẦN CÁC KHOA
2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAMTừ 02/7/2018 đến 08/7/2018
3
Thứ/NgàyL. ĐạoCNTTN.T.HợpN.TMN.Thận-NTN.T.HóaNSCCNg.T.HóaNg.TN-LNNg.TK-CSNg.CTSảnLâyMătRHMTMHĐYPHCNUBHSTTCCGMCĐHAH.họcH.sinhV.sinhKSNKDượcTCKTVT TBYTDDHCQT
4
Thứ 2
(02/07)
Thảo
Chính
BìnhTin
Trang (BS)
Trang (BS)
Trung
Thành (BS)
HiếuKhiêmCử
Cường
Lại
Trang
Hiệp
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Trang
Quang
Diễm
Ngân
Cảnh
Phúc
LĩnhKimĐôn
Thuỷ
Thái
5
Lâm
Thuỷ
Thanh
Lý (HL)
Quang
Việt (BS)
HuệLộcUyên
Minh
Nguyệt
Hằng
Trinh
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Duyên
Thiệu
Nghĩa
Trà
Niệm
ViệtPhúc
6
ThiaTrà
Phương
Mận
Vương
Dương
Ánh
Thuận
Hường
Dung
Sương (c)
Thuý
Nguyệt
Chánh
HiếuTrúcĐược
7
TiênLanVânBình
Loan (HL)
Tuyết
Thuỷ
Lành
Hương
Vân (c)
ThảoTàiHậuAnh
8
Liễu
Cường
Thức
DiênThảo
Thảo
Thanh (c)
Loan (HL)
Tự
Thành
9
Lệ
Phượng
Nga
Thắng
Hoa
Lĩnh (c)
DiệuVân
Thuận
10
Lệ
Nguyệt (c)
TrúcLiễu
11
Vân (c)
Bôi
12
Hoanh (c)
Tuyên
13
Thứ 3 (03/7)
Hạnh
Ngoan
Ân
Thảo
Chi
Xết (BS)
Xết (BS)
Trường
Quý (BS)
NamNhãQuỳnhÂn
Tuấn
ĐứcTiên
Nguyện
Biên
Nghĩa
Thảo (c)
Khoa (BS)
DiễmVân
Thuý
Hiền
Phượng
LựcBảoMai
Luận
TịnhHải
14
Nương
Tương
An
Phượng
Vi
Phượng
Thơ
Trung
Ngọc
Dương
Mỹ
Phượng
Thái
Vi (c)
Nguyên (BS)
Nguyệt
Phương
LiêmTraiTâmHoà
Trinh
Châu
Ninh
15
Trang
Luỹ
Sương
Chiến (HL)
Huyến
Kim (HL)
Nga
Thăng
Nương
Diệp
Trang (c)
Nga
Hương
Hải
Hùng
HiềnTuấn
16
Lựu
Chung
Vinh
Phụng
Trinh
Xuân
Lợi
Thịnh
Nguyệt
Phấn
Hiền (c)
ThuýLinhĐứcVân
Thuởng
17
NiAnh
Bông
Tuyết
Ánh
Nhung
Dung (c)
Hậu
Cường
Thành
Lộc
18
Hậu
Sang
HoaPhúHoaHiệp
Phi (c)
Thuý (HL)
Dung
Trinh
19
Mai
Tiên (c)
NhấtAn
Nguyệt 1
20
Phương
Ngân
21
Vĩ (c)
Hồng
22
Thứ 4 04/07)
Dũng
Minh
Hương
Long
Thuỳ
Thịnh (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Nam (BS)
An
Quang
Lanh
Vinh
Thảo
Cường
Lệ
Thảo
Na
Ánh (c)
Sáu (BS)
Tịnh
Khánh
Tuấn
Trang
LinhLợi
Thảo
TấnViệt
Thuỷ
Thành
23
Trang
Huyên
Thuý
Lý (HL)
Quang
Châu
VânLộcTrinhMaiMai
Trang
Thái
Lâm (c)
LinhSáu
Trung
KiệtHiệp
Hạnh
Hiền
Toản
Phúc
24
Lâm
Thương
Phương
Hoa
Nguyệt
Loan (HL)
NgaThuỷ
Hương
Tuyết (c)
Huệ
Hương
NgaBình
K.Anh
BĐược
25
A
Thuỷ
Hiệu
Thương
BíchLan
Tuyết
Thuỷ
Hường
Trâm
Phương (c)
Giang
Lâm
Hạnh
NinhAnh
26
Nhân
Ly
Cường
Nga
Tuyến
Sau
Luỹ (c)
Oanh (HL)
Xuân
Hương
27
HiềnNinh
Trang
TâmHoa
Thu (c)
Hoa (BS)
Tín
Tuấn
28
Lệ
Nga (c)
Nghĩa
Hoa
Phương
29
Thảo (c)
LiễuLan
30
31
Thứ 5 (05/7)
Phong
Chính
Sang
Nga
Trang
Khoa (BS)
Thịnh (BS)
Trường
Thành (BS)
Tân
Hùng
Khiêm
Sang
CửTiênAnhMẫnHiệp
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Thân
Trình
Kiều
Phúc
Hiếu
Tuấn
Luận
Tịnh
Hoàng
32
Lựu
Huỳnh
An
Chiến (HL)
Vi
Việt (BS)
HuệUyên
Minh
Tâm
Hằng
Ngà
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Trường
Trang
ThọTiết
Phương
Trà
Nghiệp
Khánh
Ninh
33
Thia
Diễm
Thanh
Mận
Vương
AnhÁnh
Thuận
Lành
Thuý
Sương (c)
Tài
Duyên
Nhựt
Minh
TrúcTuấn
34
Tiên
Phương
VânBình
Kim (HL)
Lợi
Phụng
Ánh
Dung
Vân (c)
ThảoTự
Nguyệt
Thương
Thuởng
35
Tương
Thức
DiênThuỷ
Hương
Thanh (c)
Loan (HL)
Vân
36
Tiên
Phượng
Bông
Thảo
Thuận
Lĩnh (c)
DiệuHồng
Thành
37
LệMai
Nguyệt (c)
TrúcNgân
Thuận
38
Vân (c)
Bôi
39
Hoanh (c)
Tuyên
40
Thứ 6 (06/7)Lâm
Ngoan
VânBảoTin
Ngọc (BS)
Xết (BS)
Trung
Quý (BS)
Hùng
Thoại
QuỳnhVân
Tuấn
Đức
Cường
HIếuViệt
Nghĩa
Thảo (c)
Khoa (BS)
Diễm
Quang
Diễm
TựThọLựcLĩnh
Trang
Việt
Thuỷ
Thái
41
Chiến
Thuỷ
Sương
Phượng
Toàn
Phượng
Thơ
Thăng
NgọcNgaMỹ
Trinh
Thái
Vi (c)
Nguyên (BS)
Nguyệt
Phương
Thiệu
Nghĩa
ĐôHoà
Niệm
Xuyên
Phúc
42
Trang
Trà
Phương
Lý (HL)
Huyến
Loan (HL)
Nga
Tuyết
Hường
Diệp
Trang (c)
NgaHải
Chánh
HiếuHiềnĐược
43
LâmLanVinh
Phụng
Trinh
Xuân
Tuyết
Hoa
Chiến
Nhung
Hiền (c)
ThuýThuýĐứcHậuTuấn
44
Ni
Sang
Cường
Nga
Thắng
Nguyệt
Kiên
Dung (c)
HậuLinh
Thành
45
HậuLiễuHoaPhúLệ
Thảo
Phi (c)
Thuý (HL)
Dung
Trinh
46
Tiên (c)
NhấtAn
Nguyệt 1
47
Phương (c)
Liễu
48
Vĩ (c)
Hồng
49
50
51
Thứ 7( 07/7)Vinh
Minh
Long
Chi
Xết (BS)
Xết (BS)
Trường
Nam (BS)
HiếuNhã
Lanh
Vinh
Thảo
TiênLạiDuyNa
Ánh (c)
Sáu (BS)
TịnhVân
Thuý
Hồng
LiêmLợiBảoSenVinhTịnhHải
52
Trang
Tương
An
Chiến (HL)
Quang
Châu
VânViệtTrinhMai
Nguyệt
Phượng
Phấn
Lâm (c)
Linh
Hương
Ngân
LiêmTraiViệtLinh
Hạnh
Trinh
Khanh
Luận
Ninh
53
LựuLuỹ
Thuý
Thương
Vi
Kim (HL)
Nga
Trung
Tuyết (c)
HuệSáu
Trung
Hùng
BAnh
54
A
Chung
HiệuHậu
Nguyệt
LanLợiThuỷÁnh
Trâm
Phương (c)
Giang
Hương
NgaVân
Thuởng
55
Nhân
AnhBích
Thịnh
Sau
Luỹ (c)
Oanh (HL)
Lâm
Hương
Lộc
56
HiềnNinh
Bông
ThuỷHoaThu
Hoa (BS)
Cường
Tuấn
57
Trang
Tuyến
Nga (c)
Nghĩa
Tín
Phương
58
Mai
Thảo (c)
HoaLan
59
60
Chủ nhật(08/7)
Chính
ÂnCẩm
Thuỳ
Thịnh (BS)
Thịnh (BS)
Trung
Thành (BS)
Nam
Quang
KhiêmÂn
Tuấn
Cử
Cường
HIếuĐôn
Chiến
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Khánh
Tuấn
Ngân
Trinh
Phúc
Thảo
Đôn
Thuỷ
Thành
61
Khoa
Nương
Huyên
Thanh
Lý (HL)
Toàn
Việt (BS)
HuệLộcUyên
Minh
Dương
Hằng
Trang
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Tài
Duyên
KiệtHiệp
Cảnh
TràHiền
Dương
ViệtPhúc
62
Lâm
Phương
VânMận
Vương
AnhÁnh
Thuận
Hường
Dung
Sương (c)
Tự
Nguyệt
Bình
K.Anh
TrúcĐược
63
Thia
Thuỷ
Phượng
Bình
Loan (HL)
Tuyết
Thuỷ
Nương
Hương
Vân (c)
ThảoXuânNinhTuấn
64
TiênLy
Thức
DiênThảo
Lành
Hiệp
Thanh (c)
Loan (HL)
Vân
Hạnh
65
LệNgaTâm
Thuận
Lĩnh (c)
DiệuLiễu
Thành
66
Lệ
Nguyệt (c)
TrúcBôi
Thuận
67
Vân (c)
Tuyên
68
69
70
71
72
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
TrucToanBV
Lichtrucbacsy
 
 
Main menu