taplejung.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
 द्वन्दका क्रममा मृत्यु भएका ब्यक्ति-परिवारको विवरण
3
  जिल्ला : ताप्लेजुङ
4
5
1 शम्भु थोप्रा १३ पुरुष बिधार्थी ढुङ्गेसाघु २ २०६२-१२-२४ बिद्रोही पक्ष ताप्लेजुङ
6
7
2 युवनारायण श्रेष्ठ पुरुष चाङ्गे ८ २०५८-०२-२० नखुलेको हकदारको नामः रत्नमाया श्रेष्ठ
8
9
3 दिलेन्द्र थुकिमा लिम्बु पुरुष सावा ७ २०५९-०७-०३ नखुलेको हकदारको नामथरः भक्तकुमार थुकिम लिम्बु
10
11
4 इन्द्र बहादुर लिम्बु पुरुष सावा ७ २०५९-०८-०१ नखुलेको हकदारको नामथरः चन्द्रकुमार लिम्बु
12
13
5 दावा फुटी शेर्पा पुरुष नखुलेको २०५८-०८-०१ नखुलेको हकदारको नामथरः मिङ्मा शेर्पा ठेगानाः खजेनिभ, १
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
deed
Sheet3
विस्थापित
Sheet1
Sheet4