TurboBriketin tekniset tiedot ja vertailu : Taulukko1