กิจกรรม ตท.30(24 ธ.ค.59) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
ขึ้นเรือปลูกปะการังตีกอล์ฟจองห้อง อัตราค่าห้อง
2
กรุณาเลือกเหล่าทัพกรุณาเลือกชื่อ(ตำรวจ)
กรุณากรอกยศ/ชื่อ/สกุล(ทหาร)
เยี่ยมชมเรือจักรีนฤเบศร(รับประทานอาหารกลางวัน)จำนวนคนขึ้นเรือ(รวมตัวท่าน)กิจกรรมปลูกปะการังจำนวนคนร่วมปลูกปะการัง(รวมตัวท่าน)จองออกรอบวันอาทิตย์ 25(ค่าใช้จ่ายออกเอง)จำนวนคนออกรอบ(รวมตัวท่าน)จองห้องพัก(ค่าใช้จ่ายออกเอง)จำนวนห้องพัก(รวมตัวท่าน)ห้องพักคืนละ 1,200 บาท กี่คืนห้องพักคืนละ 1,500 บาท กี่คืนห้องพักคืนละ 1,800 บาท กี่คืนหมายเหตุการจองห้องพัก(กี่คืน/อื่นๆ)เบอร์มือถือหมายเหตุ(ถ้ามี)
3
ตำรวจชัยรัตน์ วรุณโณไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง081-6689900
4
ทหารเรือน.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง0819878810ขอบคุณมากครับ
5
ทหารอากาศน.อ.คชพน กุฎอินทร์ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง0949655651อาจไปไม่ทันดูเรือจะไปจอยที่สโมสร กร.เพื่อทานข้าวกลางวันได้ไหม
6
ทหารอากาศน.ท.จักรกฤช พยุหเสนีย์ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง0946499639
7
ทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก คณิศร กาญจนนาค
ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง0813485739
8
ทหารเรือน.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ร่วม1ร่วม1ไม่จองไม่จอง0819878810(แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลครับ)
9
ทหารเรือน.อ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศร่วม2ร่วม2จอง1ไม่จอง0985868687เชิญทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะครับ
10
ทหารอากาศน.ต. นิธิพัฒน์ ศิริวัฒน์ร่วม4ร่วม4จอง3จอง1พัก 4 คน0628294594
11
ทหารอากาศน.อ.ทวีวุฒิ เพชรรัตน์ร่วม3ร่วม2ไม่จองไม่จอง0818050343
12
ทหารอากาศนาวาอากาศตรี ชัชวาล เจนการไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง0817342645
13
ทหารบกพันเอกเลิศรบ ศรีกิตตยากรณ์ร่วม5ร่วม5ไม่จองจอง210983924419
14
ทหารอากาศน.อ.คชพน กุฎอินทร์ร่วม1ร่วม1ไม่จองไม่จอง0949655651
15
ทหารเรือน.อ.สรายุทธ เชื้อจาดร่วม3ไม่ร่วมไม่จองไม่จอง0870281468
16
ทหารเรือน.อ.ทองสิน ขวัญตัวไม่ร่วมร่วม1จอง1ไม่จอง0817521699
17
ทหารบกพล.ต.มานพ แฝดกลางร่วม3ร่วม3ไม่จองไม่จอง0844588131
18
ทหารเรือน.อ. วรุณ วีระกุลร่วม2ร่วม1ไม่จองไม่จอง0813574435
19
ทหารบกพ.อ. จุฑา รังสิยานนท์ร่วม2ร่วม2ไม่จองจอง1110859963545
20
ทหารบกพ.อ. พัฒนศักดิ์ เอี่ยมอุดมร่วม2ร่วม2จอง1จอง2220915399551
21
ทหารเรือน.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ร่วม1ร่วม1ไม่จองจอง1คืน 24 ธ.ค.590819878810
22
ตำรวจชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ร่วม5ร่วม3ไม่จองจอง510886849992
23
ทหารบกร.อ.ปกครอง อาบสีนาคร่วม2ร่วม2ไม่จองจอง110868833867
24
ทหารบกพ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุลร่วมร่วม4ไม่จองจอง110988245266
25
ทหารบกพ.อ. เศรษฐศักดิ์ ดีสุขร่วม3ร่วม3ไม่จองจอง11
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
0863068042
26
ทหารบกพ.อ.เลิศรบ ศรีกิตตยากรณ์ร่วมร่วม5 คนไม่จองจอง21
เตียงเสริม 1 ห้อง
0983924419
27
ทหารเรือน.อ.ชลภู ชูศรีไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง0800450383ติดภารกิจ ไปไม่ได้ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยครับ
28
ทหารเรือ
น.อ.เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ
ร่วม3ร่วม3ไม่จองไม่จอง0819224604
29
ทหารบกพ.อ. พีรวัส สุขการค้าไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง0890989900
30
ตำรวจณัฐญ์วสุภ์ แสงณิรัฒศัยไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง0615477447
31
ทหารเรือน.อ.สมจิตร หลำวรรณะไม่ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง870418903
32
ตำรวจวีระศักดิ์ พันธุวงศ์ร่วม1ไม่ร่วมไม่จองไม่จอง815402501
33
ตำรวจกนก เอี่ยมสะอาดร่วม4ร่วม4ไม่จองจอง11816146268
34
ตำรวจบารมี อำไพพิศไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง817603212
35
ทหารบกพ.อ.เอกภพ ภาณุมาศตระกูลร่วม5ร่วม5จอง1จอง2
1 คืนวันเสาร์
875566772
36
ทหารเรือน.อ.ธนกร นาจารย์ร่วม4ร่วม4ไม่จองไม่จอง817500121
37
ทหารบกพ.อ.ภูมิรัชต์ ดุษฎีร่วม4ร่วม4ไม่จองไม่จอง816575572
38
ทหารบกพ.อ.อภิรัตน์ สีห์นำเงินมีร่วม5ร่วม5ไม่จองจอง11621635154
39
ทหารอากาศน.อ.มนู ศิริวัฒน์ไม่ร่วมร่วม3ไม่จองจอง21
Single bed1,Twin bed1
895344061
40
ทหารเรือน.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพลร่วม4ร่วม1ไม่จองไม่จอง892026465
41
ทหารเรือน.อ./เรืองวิทย์/วารุณประภาไม่ร่วมร่วม2ไม่จองไม่จอง818890120
42
ทหารเรือน.อ.เฉลิมพร คล้ายทองร่วมร่วม1ไม่จองไม่จอง081 7627689
43
ทหารเรือน.อ.ก้องหล้า ตุ้มภู่ไม่ร่วมร่วมไม่จองไม่จอง860940750
44
ตำรวจ
ชมชวิณ(สุรศักดิ์) ปุระธนานนท์
ร่วม3ไม่ร่วมไม่จองจอง12813101198
จะไปพักคืนวันศุกร์ และเสาร์ ครับ
45
ทหารเรือน.อ.กอบเกียรติ สุกร์มณีร่วม3ร่วม3ไม่จองจอง11822231308
46
ทหารบกพ.อ.มานะ. ปริญญาศิริร่วม4ร่วม4ไม่จองจอง21819797909
47
ทหารบกพ.อ.ระพีพงษ์ อุทยานันท์ร่วม1ร่วม1จอง1จอง11818093741oahuta@yahoo.com
48
ทหารบกพันเอก สุรสีห์ ศรีวนิชย์ร่วม3ร่วม3ไม่จองไม่จอง818127035
49
ทหารบกพ.อ.กษิดิส ก้อนทรัพย์ร่วม2ร่วม2ไม่จองจอง11881509999
50
ทหารเรือน.อ.จักษวัฏ สายวงค์ไม่ร่วมร่วม5ไม่จองไม่จอง983873075
51
ทหารเรือนอ.เรืองเดช วารุณประภาร่วม4ร่วม4ไม่จองไม่จอง840858787
52
ทหารเรือ
น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์
ร่วมร่วม1ไม่จองไม่จอง929799794
53
ตำรวจปรีดา คงจัดร่วม4ร่วม4ไม่จองจอง1
ห้องพัก 1 ห้อง นอน 4 คน (เด็ก2คน)
892392424
ห้องพักได้หรือไม่แจ้งด้วย
54
ตำรวจปรีดา คงจัดร่วม4ร่วม4ไม่จองจอง11
ถ้าไม่ได้ก็เอาห้องแบบไหนก็ได้ ราคาไม่เกิน 4000
892392424
55
ทหารเรือน.อ.กอบเกียรติ สุกร์มณีร่วมร่วม3ไม่จองจอง31822231308
56
ทหารเรือพตท ไมตรี นักธรรมร่วม4ร่วม4ไม่จองไม่จอง095 0909590
57
ตำรวจยศวัจน์ งามสง่าไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง085-6789519
58
ทหารอากาศน.อ.วุฒิ. น้อยเชี่ยวกาญจน์ร่วม6 คนร่วม6 คนไม่จองไม่จอง814989904
59
ทหารเรือน.อ.สมพงษ์ กิจจานนท์ไม่ร่วมร่วม2ไม่จองไม่จอง988348264
60
ตำรวจกนก เอี่ยมสะอาดไม่ร่วมไม่ร่วมไม่จองไม่จอง916146268
ขออภัยด้วยครับ ติดภารกิจ เลยไปร่วมกิจกรรมด้วยไม่ได้ ครับ
61
ทหารเรือน.อ.ศรสืทธิ์ คลองน้อยร่วม
จุติมา สัจจะวงษ์
ร่วม2ไม่จองจอง11816154887
62
ทหารบกพ.อ.ระพีพงษ์ อุทยานันท์ร่วม1ร่วม1จอง1จอง12
คืนวันที่ 23 และ 24
818093741
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...