แบบสำรวจข้อมูลทีมหมอครอบครัว(Family Care Team;FCT) ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ลำดับชื่อหน่วยบริการตำบลอำเภอจำนวนประชากรที่รับผิดชอบจำนวน จนท.รายชื่อหมอครอบครัวปฏิบัติงานในตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ดูแลหมู่ที่รับผิดชอบ ปชก.(คน)รับผิดชอบ อสม.(คน)ชื่อหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1 คน/ หมู่บ้าน)ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ(รพ./สสอ.)แพทย์ที่ปรึกษา
2
1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
136167นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-6305268หมู่ที่ 6 บ้านภูมิตะวันตก , หมู่ที่ 7 บ้านเจ๊ก129419หมู่ที่ 6 บ้านภูมิตะวันตก
3
นางชนิดา กวดขันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-4281308หมู่ที่ 5 บ้านเรียม , หมู่ที่ 12 บ้านสะอาง139219หมู่ที่ 5 บ้านเรียม
4
นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ089-7183126หมู่ที่ 6 บ้านภูมิเหนือ , หมู่ที่ 2 บ้านสนวน189335หมู่ที่ 6 บ้านภูมิเหนือ
5
นางกานต์รวี ศรีวัฒนะเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ087-4545995
หมู่ที่ 8 บ้านตะแบก, หมู่ที่9 บ้านชำแระตะวันตก , หมู่ที่10 บ้านชำแระกลาง
246631หมู่ที่ 8 บ้านตะแบก
6
นางลภัสรา คันธชาติ
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ
088-0736454หมู่ที่ 1 บ้านห้วย, หมู่ที่ 11บ้านชำแระเหนือ213046หมู่ที่ 1 บ้านห้วย
7
นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน091-8343019หมู่ที่ 6 ชุมชน บขส. , หมู่ที่ 13 บ้านบก200127หมู่ที่ 6 ชุมชน บขส.
8
นางสาวจารุวรรณ ถนอมนว.สาธารณสุข083-7451897
หมู่ที่ 3 บ้านหาด, หมู่ที่ 4 บ้านพราน ,หมู่ที่ 6 บ้านภูมิใต้
244044หมู่ที่ 3 บ้านหาด
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
30
48
49
แผ่น5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
 
 
Main menu