Webbprogrammering 120/180hp inkl kurspaket
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
 
ABCDEFGHIJK
1
WEBBPROGRAMMERING 120hp (distans) + möjligt 60hp (campus)WEBBPROGRAMMERING 180hp (campus)Senast uppdaterad
2018-11-29
Noteringar
2
http://dbwebb.se/wip/distansLite större justeringar är på gång...

oopython byter kurskod från PA1437 (vt19) till XXXXXX (vt20) och det nya namnet blir "Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad Python".

databas byter kurskod för både webb (DV1606) och SE (DV1605) från vt19.

oophp byter kurskod till DV1608 till vt19.

webapp byter kurskod till DV1609 till vt19.

ramverk1 byter namn till "Webbaserade ramverk och designmönster" och kurskod DV1610 från ht19.

linux-kursen flyttar till termin3 lp1 under namnet "Operativsystemet Linux och virtualiseringstekniker" med kurskod DV1611.

Kursen indproj försvinner från distansprogrammet och ersätts med den nya kursen jsramverk DV1612 "JavaScript-baserade webbramverk.

Campus läser jsramverk i termin 5 lp1, tillsammans med distansarna. Kursen jsramverk är en fristående utveckling av kursen ramverk2 och fokuserar på frontend och UX.

Ny kurs i termin 5 lp2 devops för campus.

Ny kurs i termin 5 lp2 websäk "Informationssäkerhet och webb" för campus.

Preliminärt fösvinner valbarheten i termin 5.

3
Årskurs 1Årskurs 1
4
Höst (termin 1)Vår (termin 2)Höst (termin 1)Vår (termin 2)
5
LP 1LP 2LP 3LP 4LP 1LP 2LP 3LP 4
6
DV1531 Programmering och problemlösning i Python 7,5hpDV1561 Programmering med JavaScript 7,5hpDV1618 Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad Python 7,5hpDV1609 Webbapplikationer för mobila enheter 7,5hpDV1531 Programmering och problemlösning i Python 7,5hpDV1561 Programmering med JavaScript 7,5hpDV1618 Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad Python 7,5hpDV1609 Webbapplikationer för mobila enheter 7,5hp
7
PA1439 Webbteknologier 7,5hpPA1436 Teknisk Webbdesign och Användbarhet 7,5hpDV1606 Databasteknologier för webben 7,5hpDV1608 Objektorienterade Webbteknologier 7,5hpPA1439 Webbteknologier 7,5hpPA1436 Teknisk Webbdesign och Användbarhet 7,5hpDV1606 Databasteknologier för webben 7,5hpDV1608 Objektorienterade Webbteknologier 7,5hp
8
9
Årskurs 2Årskurs 2
10
Höst (termin 3)Vår (termin 4)Höst (termin 3)Vår (termin 4)
11
LP 1LP 2LP 3LP 4LP 1LP 2LP 3LP 4
12
DV1611 Operativsystemet Linux och virtualiseringstekniker 7,5hpDV1610 Webbaserade ramverk och designmönster 7,5hpET1447 Data- och Telekommunikation 7,5hpPA1417 Grundläggande systemverifiering 7,5hpDV1611 Operativsystemet Linux och virtualiseringstekniker 7,5hpDV1610 Webbaserade ramverk och designmönster 7,5hpET1447 Data- och Telekommunikation 7,5hpPA1417 Grundläggande systemverifiering 7,5hp
13
DV1612 JavaScript-baserade webbramverk 7,5hpMA1487 Matematisk modellering 7,5hpPA1438 Examensarbete i programvaruteknik för högskoleexamen i Webbprogrammering 15hpPA1414 Individuellt Programvaruprojekt 7,5hpMA1487 Matematisk modellering 7,5hpPA1416 Litet Programvaruprojekt i grupp 15hp
14
15
Årskurs 3 (påbyggnad enbart campus)Årskurs 3
16
Höst (termin 5)Vår (termin 6)Höst (termin 5)Vår (termin 6)
17
LP 1LP 2LP 3LP 4LP 1LP 2LP 3LP 4
18
PA1414 Individuellt Programvaruprojekt 7,5hpDV1617 Kontinuerlig integration och driftsättning i molnet 7,5hpPA1449 Avancerat programvaruprojekt i grupp 15hpDV1612 JavaScript-baserade webbramverk 7,5hpDV1617 Kontinuerlig integration och driftsättning i molnet 7,5hpPA1449 Avancerat programvaruprojekt i grupp 15hp
19
PA1426 Fördjupningsarbete i Webbutveckling 7,5hpDV1616 Informationssäkerhet med webbtillämpningar 7,5hpPA1445 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15hpPA1426 Fördjupningsarbete i Webbutveckling 7,5hpDV1616 Informationssäkerhet med webbtillämpningar 7,5hpPA1445 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15hp
20