2017./2018. macību gada stundu saraksts 1.-4.a klase
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. klase1.a klase2. klase2.a klase3. klase3.a klase4. klase4.a klase
2
PIRMDIENA108.30 – 09.10
Krole-Gaišute
Audzināšana
Korpačova
ētika
S B Lazdiņa
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
matemātika
R B Pētersone
Avišāne
dabaszinības
3
209.15 – 09.55
S A Lazdiņa
R B Pētersone
Korpačova
matemātika
Baltmugure
Audzināšana
S Gribinčika
Avišāne
latviešu valoda
Orlova
sociālās zinības
Blūmfelde
matemātika
Krole-Gaišute
latviešu valoda
4
310.05 – 10.45
Krole-Gaišute
matemātika
R PētersoneK Lazdiņa
Baltmugure
latviešu valoda
Avišāne
matemātika
S Gribinčika
Blūmfelde
literatūra
Dzerkale
angļu valoda
5
411.05 – 11.45
S B Lazdiņa
R A Pētersone
Korpačova
krievu valoda
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
krievu valoda
Strautmane
angļu valoda
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Blūmfelde
dabaszinības
S Gribinčika
6
512.05 – 12.45K LazdiņaVizulis
sports
Baltmugure
matemātika
Vizulis
sports
Avišāne
dabaszinības
Orlova
mājturība un tehn.
R A Pētersone
S B Upmace
Korpačova
krievu valoda
7
613.10 – 13.50
Krole-Gaišute
dabaszinības
K Gribinčika
Baltmugure
dabaszinības
Orlova
krievu valoda
Avišāne
dabaszinības
Vizulis
sports
S A Lazdiņa
S B Upmace
Vizulis
sports
8
714.00 – 14.40S B Lazdiņa
Orlova
krievu valoda
Blūmfelde
Audzināšana
Korpačova
matemātika
9
814.45 – 15.25
10
915.30 – 16.10
11
1016.15 – 16.55
12
OTRDIENA108.30 – 09.10S A Lazdiņa
Korpačova
krievu valoda
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
matemātika
Feldberga
sports
R Aizupe
Blūmfelde
sociālās zinības
Krole-Gaišute
latviešu valoda
13
209.15 – 09.55
Krole-Gaišute
matemātika
S Gribinčika
S B Lazdiņa
R A Aizupe
R Aizupe
Avišāne
latviešu valoda
Orlova
matemātika
Feldberga
sports
Korpačova
krievu valoda
14
310.05 – 10.45Feldberga
sports
Korpačova
matemātika
Baltmugure
matemātika
Orlova
krievu valoda
S B Lazdiņa
R A Aizupe
S Gribinčika
Blūmfelde
matemātika
Krole-Gaišute
latviešu valoda
15
411.05 – 11.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Baltmugure
latviešu valoda
S A Lazdiņa
R B Aizupe
S Gribinčika
Avišāne
matemātika
Orlova
krievu valoda
Blūmfelde
latviešu valoda
Korpačova
matemātika
16
512.05 – 12.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Baltmugure
mājturība un tehn.
Feldberga
sports
K Gribinčika
S A Lazdiņa
R B Aizupe
K Gribinčika
Blūmfelde
latviešu valoda
Avišāne
mājturība un tehn.
17
613.10 – 13.50
Krole-Gaišute
sociālās zinības
Baltmugure
sociālās zinības
Orlova
ētika
Avišāne
mājturība un tehn.
K LazdiņaR Aizupe
18
714.00 – 14.40
19
814.45 – 15.25
20
915.30 – 16.10
21
1016.15 – 16.55
22
TREŠDIENA108.30 – 09.10
Krole-Gaišute
ētika
Korpačova
matemātika
Strautmane
angļu valoda
Baltmugure
latviešu valoda
Avišāne
matemātika
Orlova
matemātika
Feldberga
sports
Blūmfelde
sociālās zinības
23
209.15 – 09.55Feldberga
sports
Laizāne-Kote
angļu valoda
Baltmugure
matemātika
Orlova
matemātika
Strautmane
angļu valoda
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Blūmfelde
latviešu valoda
Korpačova
krievu valoda
24
310.05 – 10.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Korpačova
krievu valoda
Baltmugure
latviešu valoda
Laizāne-Kote
angļu valoda
Avišāne
latviešu valoda
Orlova
krievu valoda
Blūmfelde
matemātika
Dzerkale
angļu valoda
25
411.05 – 11.45
Strautmane
angļu valoda
Korpačova
Audzināšana
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
sociālās zinības
Avišāne
latviešu valoda
Dzerkale
angļu valoda
Blūmfelde
dabaszinības
Krole-Gaišute
latviešu valoda
26
512.05 – 12.45
Krole-Gaišute
vizuālā māksla
Blūmfelde
sociālās zinības
Baltmugure
mājturība un tehn
Orlova
krievu valoda
Feldberga
sports
Avišāne
dabaszinības
Strautmane
angļu valoda
Korpačova
vizuālā māksla
27
613.10 – 13.50
Krole-Gaišute
vizuālā māksla
Baltmugure
latviešu valoda
Feldberga
sports
Avišāne
sociālās zinības
Orlova
ētika
Blūmfelde
mājturība un tehn
Korpačova
vizuālā māksla
28
714.00 – 14.40
29
814.45 – 15.25
30
915.30 – 16.10
31
1016.15 – 16.55
32
CETURTDIENA108.30 – 09.10S B Lazdiņa
Korpačova
krievu valoda
Baltmugure
ētika
Orlova
matemātika
Avišāne
latviešu valoda
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
R Aizupe
33
209.15 – 09.55
Krole-Gaišute
matemātika
Korpačova
matemātika
Baltmugure
matemātika
Orlova
Audzināšana
S A Lazdiņa
R B Aizupe
Orlova
Audzināšana
Blūmfelde
matemātika
Avišāne
dabaszinības
34
310.05 – 10.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
S Gribinčika
S A Lazdiņa
R B Aizupe
Baltmugure
latviešu valoda
Avišāne
matemātika
Orlova
krievu valoda
Blūmfelde
latviešu valoda
Korpačova
matemātika
35
411.05 – 11.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Avišāne
dabaszinības
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
mājturība un tehn
S B Lazdiņa
R A Aizupe
Dzerkale
angļu valoda
Blūmfelde
latviešu valoda
S Gribinčika
36
512.05 – 12.45
Krole-Gaišute
dabaszinības
Baltmugure
latviešu valoda
S B Lazdiņa
R A Aizupe
R Aizupe
Avišāne
vizuālā māksla
Orlova
vizuālā māksla
Blūmfelde
sociālās zinības
K Gribinčika
37
613.10 – 13.50
Orlova
krievu valoda
Avišāne
vizuālā māksla
R Aizupe
S A Lazdiņa
S B Upmace
Dzerkale
angļu valoda
38
714.00 – 14.40
Korpačova
matemātika
39
814.45 – 15.25
40
915.30 – 16.10
41
1016.15 – 16.55
42
PIEKTDIENA108.30 – 09.10
Krole-Gaišute
mājturība un tehn.
Vizulis
sports
S A LazdiņaVizulis
sports
Avišāne
latviešu valoda
Orlova
matemātika
Strautmane
angļu valoda
Korpačova
literatūra
43
209.15 – 09.55
Krole-Gaišute
matemātika
Korpačova
krievu valoda
Baltmugure
dabaszinības
S GribinčikaAvišāne
ētika
Orlova
krievu valoda
S A Lazdiņa
R B Pētersone
Blūmfelde
sociālās zinības
44
310.05 – 10.45
S B Lazdiņa
R A Pētersone
S Gribinčika
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
matemātika
Strautmane
angļu valoda
Vizulis
sports
Blūmfelde
matemātika
Vizulis
sports
45
411.05 – 11.45
Krole-Gaišute
latviešu valoda
R Pētersone
Baltmugure
vizuālā māksla
Avišāne
dabaszinības
K LazdiņaS Gribinčika
Blūmfelde
vizuālā māksla
Korpačova
krievu valoda
46
512.05 – 12.45
S A Lazdiņa
R B Pētersone
Korpačova
vizuālā māksla
Baltmugure
vizuālā māksla
Orlova
vizuālā māksla
Avišāne
Audzināšana
Krole-Gaišute
latviešu valoda
Blūmfelde
vizuālā māksla
S Gribinčika
47
613.10 – 13.50
Baltmugure
latviešu valoda
Orlova
krievu valoda
S A Lazdiņa
Avišāne
dabaszinības
R A Pētersone
Korpačova
Audzināšana
48
714.00 – 14.40
49
814.45 – 15.25
50
915.30 – 16.10
51
1016.15 – 16.55
52
1. klase1.a klase2. klase2.a klase3. klase3.a klase4. klase4.a klase
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2017./2018. macību gada stundu saraksts 1.-4.a klase
 
 
Main menu