ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Český překladnávrh jbknávrh rurpročPoznámka
2
appraisalposouzeníhodnocenípracovníci se spíš hodnotí, performance appraisal je hodnocení výkonu
3
back orderobjednávka u dodavatele
4
bill of materialskusovník
5
Carrier dopravce
6
claimreklamace
7
Customer invoicevydaná faktura
8
Dashboardpřehlednástěnkanástěnkadashboard je nástěnka, na které jsou reporty a grafy z více zdrojů
9
Deliverydodání
10
delivery orderdodávkapříkaz k dodání
11
delivery price listceník dopravy
12
delivery slipstvrzenka
13
draft invoicekoncept fakturydraft fakturyproforma určitě ne, to je rezervovaný pojem, draft je koncept ke schválení, ale říká se mu opět nepřeloženě "draft"
14
due datedatum splatnosti
15
evaluationhodnocení
16
feespoplatky
17
forecastedpředpokládaný
18
general ledgerhlavní účetní knihahlavní knihatakto se tomu česky říká
19
guaranteezárukaručitel?guarantee implikuje osobu, není to osoba poskytující záruku? sice tedy Belgičané mají angličtinu pod psa, ale záruku bych u nich čekal jako warranty
20
chained movezřetězený pohyb
21
inboxdoručené zprávy
22
internal vnitropodnikový
23
internal picking listvnitropodnikový dodací list
24
jobsmísta
25
journaldeníkknihapozor na to, sales journal je kniha faktur vydaných
26
leave requestpožadavek na čerpání dovolenéžádost o volnoje to kratší
27
make to orderna objednávku
28
manufacturing order, production ordervýrobní příkaz
29
net totalk úhradě
30
operationúkon
31
order requestobjednávka výrobyneznám kontext, nejde spíš o požadavek na objednání?
32
orderpoint úroveň pro doplnění
33
phantom BOMfiktivní kusovník
34
Pickingdodání, dodávkavyskladnění? je těžké některé výrazy překládat, i např. IKEA používá nepřeložené "picking" pro službu, kdy jim nadiktuji seznam zboží a oni mi ho sesbírají ve skladech a vydají ho mně, nebo dopravě. Tedy se nabízí pojmy "kompletace", "vyskladnění" nebo "expedice".
35
picking listdodací list
36
picking slipvýdejka
37
pricelistceník
38
Procurementzásobovánínákup
39
procurement orderzásobovací příkazpožadavek na nákup
40
produced productsdokončená výroba
41
Productvýrobekproduktmůže jít i o zboží, které jsme sami nevyrobili, dokonce i službu
42
purchase gapnákupní rozdíl
43
purchase orderobjednávkavystavená objednávka
44
raw materialssuroviny
45
receiptúčtenka
46
reconcilevyrovnatzlikvidovato tomto se vedou vleklé spory, já si myslím, že jde o likvidaci (= saldokontní párování)
47
referenceznačka
48
refunddobropis
49
reorderznovuobjednání
50
repair orderpříkaz opravypříkaz k opravě
51
Reportvýkaz
52
reportvýkaz
53
Revenuepříjem, tržba, výnosvýnos
54
routingvyrobní postup
55
sale gapprodejní rozdíl
56
sales orderzakázkapřijatá objednávka
57
sales pricelistsprodejní ceníky
58
scapzmetek
59
stock valuationocenění zásob
60
subtotalmezisoučet
61
Supplier invoicepřijatá faktura
62
surveyprůzkum
63
Tariff grids, delivery gridcenové úrovně dopravy
64
taxesdaně
65
Timesheetvýkaz práce
66
transfer, movepohyb
67
treasuryfinanční správa, finanční majetekspráva finančního majetkufinanční správa je úřad, finanční majetek to také nevystihuje, opět jde o termín, který se raději např. v bankách nepřekládá...
68
UoSsekundární MJMJ = měrná jednotka
69
valuationocenění
70
work centervýrobní středisko
71
work orderpracovní příkaz
72
followerodběratelodběratel
73
followodebírat
74
appraisalhodnocení
75
approveschválit
76
companyfirmafirmaVzhledem k tomu, že program může používat společnost, družstvo, sdružení, OSVČ či obecně jakákoliv organizace, doporučuji obecnější označení firma nežli společnost.
77
feedbackodpověď
78
jobpracovní místo/místo
79
websitewebDoslovný překlad webové sídlo se v našicj končinách zjevně neusadil. Webová stránka, jak se tento termín často překládá, je ovšem něco jiného (jedniný html soubor). Myslím, že pod pojmem web se obecně u nás myslí právě vše, co na doméně běží, čili "website".
80
menumenunabízí se i "nabídka", ale myslím, že na "menu" slyší více lidí.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100