Planlegging, kjeldekritikk og dokumentasjon ved nettsøk
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
SøkeordKildeEr forfattaren truverdig og objektiv?Er utgjevaren truverdig og objektiv?Er teksttypen truverdig og nøyaktig?Er innhaldet objektivt, nøyaktig og relevant?Sitat frå kjeldeSpørsmål sitatet svarer på
2
- Er forfatteren kompetent på området, med kva for utdanning?
- Er forfatteren sin hensikt å overtale, overbevise, lære bort eller selje noko?
- Kor arbeider forfattaren, og i kva for stilling og posisjon?
- Finnst kontaktinformasjon til forfattaren på sida?
- Kva har forfattaren publisert tidlegare?
- Er det informasjon på sida om kven som er utgjevar og eigar?
- Er utgiver påliteleg? Er det til dømes ein anerkjend utgjevar som ein offentleg institusjon, ein avis eller eit større forlag?
- Kor kom lenka til teksten frå – ei truverdig kjelde?
- Har utgjevar spesiell interesse av at ein sak nlir presentert på ein bestemt måte?
- Gir nettstadsadressa signal om ein truverdig utgjevar?
- Kva slags sjanger og teksttypar har teksten?
- Er teksten det han gir seg ut for å vere?
- Er teksten ei primærkjelde eller ei sekundærkjelde?
- Gir lenka meir informasjon?
- Er det språkfeil i teksten?
- Når er teksten skrive og publisert?
- Er teksten revidert nyleg? Aktuell? Utdatert?
- Blir nettsida presentert på ein truverdig måte?
- Har teksten referanseliste?
- Har teksten sakleg og konsistent argumentasjon?
- Kva for emneområde dekkjer kjelden?
- Er informasjonen relevant for det han skal brukast til?
- Kan innhaldet stadfestast av minst to andre kjelder?
- Kven er målgruppen for teksten? (Fagfolk, allmenta, menigheita?)
- Er teksten objektiv eller partisk?
- Er informasjonen balansert eller einsidig?
- Kvifor blei teksten publisert? (til dømes forskning, lærebok, nyheit)
- Inneheld teksten fakta eller meiningsytringar?
- Er teksten omfattande, detaljert eller eksakt?
- Inneheld teksten statistikk eller fakta?
Legg inn den/dei delen/delane av teksten du vil bruke som direkte eller indirekte sitat frå kjelda.
Legg inn spørsmål som sitatet svarer på.
3
4
5
6
7
8
9
Spørsmålene er utarbeidet av og finnes igjen i Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0236438-0. Kapittel 3. s 58 - 84
Loading...