SparGeneralens lista över Råvarufonder och Räntefonder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FondFörvaltningsavgiftTypNotis (Samtliga finns tillgängliga på Nordnet)ÖvrigtUtdelning
Info uppdaterad
2
Svenska klassiska fonder
3
Handelsbanken Råvarufond0.75%Klassisk fondFöljer SHBs råvaruidex för de "vanligaste" råvarornaNej2018-04-06
4
Swedbank råvarufond 1.44%Klassisk fondInnehåller de vanligaste råvarorna. Större exponering mot olja, väldigt lite guld.Nej2018-04-06
5
Pacific Precious A
0.5% (+ ev. resultatavgift)
Klassisk fond
Innehåller flertalet ädelmetallsfonder som backas upp av fysiskt guld och silver, samt innehåller aktier från vissa gruvbolag.
Nej2018-05-06
6
7
Svenska ETFer
8
XACT Råvaror (UCITS ETF)0.70%ETFFöljer ungefär samma index som SHBs råvaruidex för de "vanligaste" råvarornaXact Kapitalförvaltning AB, SEBNej2018-04-06
9
Guld S (certifikat ) 0.80%
10
11
Utländska ETFer (handlas i EUR)
12
Råvarufonder
13
ETFS All Commodities (OD7V)0.49%ETF
Utfärdad av ETF Securities. Råvaruindexfond som följer de vanligaste råvarorna. Exponering mot guld är störst.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
14
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities (00XK) 0.49%ETF
Följer index Bloomberg Commodity Index(SM) Euro Hedged Daily. Samma exponering som ovan fond. Valutahedgad.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i EURNej2018-04-06
15
ETFS Ex-Agriculture and Livestock (OOEC)0.49%ETFFöljer Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Subindex. Innehåller INGA SOFTS.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
16
ETFS Ex-Energy (OD7X)0.49%ETFFöljer Bloomberg ex-Energy index. Innehåller INGEN olja/energi.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
17
XTRACKERS DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF
0.55%ETF
Följer Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Balanced EUR, (HEDGAD). Fonden Handlar med futures.
Deutsche Bank. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-04-07
18
Lyxor ETF Broad Commodities Momentum TR (LYPX)
0.35%ETFFöljer SGI Commodities Curve Momentum Beta+ TR (USD)Basvaluta i USD men handlas i EUR.Nej2018-04-07
19
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap UCITS ETF (DE) - UCITS ETF
0.46%ETFFöljer Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)State Street Bank GmbHNej2018-04-07
20
Basvaluta EURNej2018-04-07
21
Ädelmetaller (uppbackade av fysiska ädelmetaller)
22
ETFS Physical Gold (VZLD)0.39%ETF Utfärdad av ETF Securities - Uppbackad med fysiskt guld. Valvet finns i London (LBMA standard) HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EURNej2018-04-06
23
ETFS Physical Swiss Gold (GZUR)0.25%ETF Uppbackad med fysiskt guld. Valvet finns i Zurich. (LBMA standard) JPMorgan Chase Bank. Basvaluta i USD men handlas i EURNej2018-04-06
24
Xetra-Gold (4GLD)0.36%ETFUppbackad med fysiskt guld. Valvet finns i Frankfurt hos Clearstream Banking AG Deutsche Börse Commodities GmbH. BASVALUTA I EUR!Nej2018-05-10
25
ETFS Physical Platinum (VZLA)0.49%ETF Uppbackad med fysiskt platinum. Valven finns i Zurich och London. (LPPM standard) HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EURNej2018-04-06
26
ETFS Physical Palladium (VZLB)0.49%ETF Uppbackad med fysiskt palladium. Valven finns i Zurich och London. (LPPM standard) HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EURNej2018-04-06
27
ETFS Physical Silver (VZLC)0.49%ETF Uppbackad med fysiskt silver. Valvet finns i London. (LBMA standard) HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-04-06
28
Gold Bullion Securities (GG9B)0.40%ETF Uppbackad med fysiskt guld. Valvet finns i Zurich. (LBMA standard) HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-04-06
29
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold (GBSE)0.39%ETF
Uppbackad, följer "MS Long Gold Euro Hedged Index" och är valutahedgad. Valvet finns i London. (LBMA standard)
JPMorgan Chase Bank. Basvaluta i EURNej2018-04-06
30
ETFS Physical PM Basket (VZLE)0.44%ETF
En korg uppbackad med fysiska ädelmetaller. Valven finns i Zurich och London. (LBMA och LPPM standard)
HSBC Bank plc. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-04-06
31
(INTE uppbackade av fysiska metaller)
32
ETFS EUR Daily Hedged Gold (00XN)0.49%ETF
Följer Bloombergs Gold Subindex Euro Hedged Daily (the ""Index""). Valutahedgad (Motsvarande finns i silver)
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i EURNej2018-04-06
33
ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals (00XQ)0.49%ETF
Följer Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily, d.v.s en korg med alla ädelmetaller. Valutahedgad.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i EURNej2018-04-06
34
ETFS Gold (OD7H)0.49%ETFFöljer Bloomberg Gold Subindex (motsvarande finns i silver)
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
35
ETFS Precious Metals (OD73)0.49%ETFFöljer Bloomberg Precious Metals Subindex, d.v.s en korg med alla ädelmetaller.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
36
37
Industrimetaller
38
ETFS Aluminium (OD7A)0.49%ETFFöljer Bloomberg Aluminum Subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
39
ETFS Copper (OD7C)0.49%ETFFöljer Bloomberg Copper Subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
40
ETFS EUR Daily Hedged Copper (00XL)0.49%ETFFöljer Bloomberg Copper Subindex Euro Hedged Daily. Valutahedgad. The Bank of New York Mellon. Basvaluta i EURNej2018-04-06
41
ETFS Nickel (OD7M)0.49%ETFFöljer Bloomberg Nickel Subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
42
ETFS Zinc (OD7T)0.49%ETFFöljer Bloomberg Zinc Subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
43
ETFS Industrial Metals (OD7Z)0.49%ETFEn korg som följer Bloomberg Industrial Metals Subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
44
BNPP Aluminium ETC0.90%ETFFuturebabserad fond som följer aluminiumindex. BNP Paribas. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-04-07
45
Coba ETC -1x Copper Daily Short0.20%ETF
Följer index COMEX Copper Futures och följer de dagliga rörelserna för kopparpriset. Finns även motsvarande med hävstång och "short"
Commerzbank AGNej2018-04-07
46
BNPP Zink ETC - Trackercertifikat0.90%ETFFuturebabserad fond som följer zinkindexet. BNP Paribas. Basvaluta i USD men handlas i EUR. Nej2018-08-11
47
48
Olja/energi
49
ETFS Energy0.49%ETF
Följer Bloomberg Energy Subindex. Exponeras mot gas och alla vanliga oljor med en hyfsad jämn fördelning.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
50
ETFS Brent Crude (00EA)0.49%ETFFöljer Bloomberg Brent Crude Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
51
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude (00XT)0.49%ETF
Följer Bloomberg Brent Crude Subindex Euro Hedged Daily. valutahedgad. (motsvarande fond finns för resterande oljor)
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
52
ETFS Gasoline (OD7G)0.49%ETFFöljer Bloomberg Unleaded Gasoline Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
53
ETFS Heating Oil (OD7I)0.49%ETFFöljer Bloomberg Heating Oil Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
54
ETFS Natural Gas (OD7L)0.49%ETFFöljer Bloomberg Natural Gas Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
55
ETFS Petroleum (OD72)0.49%ETFFöljer Bloomberg Petroleum Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
56
ETFS WTI Crude Oil (OD7F)0.49%ETFFöljer Bloomberg Crude Oil Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
57
BNPP Gasoline (Benzin) ETC - Trackercertifikat0.90%
58
59
Boskap
60
ETFS Livestock (AIGL)0.49%ETFFöljer Bloomberg Livestock Subindex. Exponerad mot 70% Live cattle och 30% Live hogs.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
61
ETFS Live Cattle (OD7K)0.49%ETFFöljer Bloomberg Live Cattle Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
62
ETFS Lean Hogs (OD7J)0.49%ETFFöljer Lean Hogs Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
63
64
Jordbruk
65
ETFS Agriculture (OD7U)0.49%ETFFöljer Bloomberg Agriculture SubIndex. Exponeras mot alla vanliga "softs"
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
66
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture (00XJ)0.49%ETF
Följer Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily. Valutahedgad. (motsvarande fond finns för alla softs)
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i EURNej2018-04-06
67
ETFS Coffee (OD7B)0.49%ETFBloomberg Coffee Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
68
ETFS Corn (OD7D) 0.49%ETFBloomberg Corn Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
69
ETFS Cotton (OD7E) 0.49%ETFBloomberg Cotton Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
70
ETFS Grains (OD7Y)0.49%ETFBloomberg Grains Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
71
ETFS Softs (OD74)0.49%ETFBloomberg Softs Subindex Exponeras mot socker, kaffe, bomull.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
72
ETFS Soybean Oil (OD7P)0.49%ETFBloomberg Soybean Oil Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
73
ETFS Soybeans (OD7Q) 0.49%ETFBloomberg Soybeans Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
74
ETFS Sugar (OD7R)0.49%ETFBloomberg Sugar Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
75
ETFS Wheat (OD7S) 0.49%ETFBloomberg Wheat Subindex
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-04-06
76
Coba ETC 1x Cocoa Daily Long (X0B9)0.60%ETF
Commerzbanks kakaoindex exponerad via futures och följer de dagliga rörelserna för kakaoindexpriset. Finns även motsvarande med hävstång och "short"
Commerzbank AGNej2018-04-07
77
ETFS 2x Daily Long Corn - Bull certifikat0.98%ETFHävstång 2 gånger Corn subindex.
The Bank of New York Mellon. Basvaluta i USD men handlas i EUR.
Nej2018-08-11
78
79
Bransch-ETF
80
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) - UCITS ETF
0.65%ETF
Innehåller de största företagen i världen som framställer/förädlar timmer och timmerprodukter. OBS! aktiefond.
Ishares-ETF som utfärdas av fondbolaget Blackrock Ja2018-08-11
81
BlackRock iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (IQQQ)
0.65%Innehåller de större företagen i världen som jobbar med vatten och vatteninfrastruktur.Ishares-ETF som utfärdas av fondbolaget Blackrock Ja
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu