4/1 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
31104
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันศุกร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.4/131/81/94/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำพฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
131157นายณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์000
6
231158นายณภัทร ศรีเมือง000
7
331166นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ชร์000
8
431195
นายกิตติพัฒน์ ครุทพันธ์
000
9
531203นายธนภัทร พลาลำ000
10
631206
นายพชรพล แจ่มทรัพย์ไพศาล
000
11
731207นายพชรพล เอี่ยมสงคราม000
12
831210นายศรัณย์ ประเสริฐ000
13
931211นายสาทิทธิ์ ยิ้มจู000
14
1031307นายภัคพล มาเลิศ000
15
1131403นายพสิษฐ์ บัวทรัพย์000
16
1233669นายพีรณัฐ อุทัศน์000
17
1331183
นางสาวพิมพ์ญาดา ม่วงขวัญ
000
18
1431212นางสาวกชพร ภวังครัตน์000
19
1531215
นางสาวจริยาศิริ จิรโพธิพัฒน์
000
20
1631216
นางสาวณัชชา สิงห์ดำรงค์
000
21
1731218นางสาวธัญรดา ดอกชะบา000
22
1831220นางสาวนวนันต์ อริยวงค์000
23
1931222
นางสาวน้ำขิง โพธิ์เพ็ชร์
000
24
2031223
นางสาวปภาวรินทร์ เงินช้าง
000
25
2131227
นางสาวปัณณาภรณ์ ม่วงทอง
000
26
2231230นางสาวพรรณวิษา กาญณา000
27
2331231นางสาวพิชชาภา โสภา000
28
2431232นางสาวเพ็ญพิชชา สอนฮวบ000
29
2531236นางสาวลลิตา มาคุ้ม000
30
2631237นางสาววรรณสมร เอี่ยมผล000
31
2731238นางสาววรัญญา ใบตองอ่อน000
32
2831239นางสาววราลี สนธิรักษ์000
33
2931265นางสาวกรกฎ ทิมอุบล000
34
3031267นางสาวกันติชา ปานดำ000
35
3131275นางสาวณัฐวิภา คงแจ๋ว000
36
3231285
นางสาวพิชญาภา พิพัฒจิตตระกูล
000
37
3331288นางสาวภูษิตา ศรีรัตน์000
38
3431291นางสาวอาจารี รอดเหลือ000
39
3531420นางสาวจุฑามาส ชูฉลอน000
40
3631437นางสาวยุวดี ใจแสน000
41
3731587นางสาววิภาดา ทองอ่อน000
42
3831631นางสาวนฤพร พิมพ์งาม000
43
3931680
นางสาวปทิตตา งั่งสำฤทธิ์
000
44
4033670นางสาวลลิตา สินสม000
Loading...