Ohjelmoinnin perusteet, oppimistavoitteet (draft)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Tulkitsee
2
MuistaaYmmärtääAnalysoiArvioi
3
Tuottaa-* Tunnistaa oleelliset proseduraalisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin rakenteet kuten muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet, listat, metodit, luokat ja oliot
* Tunnistaa tyypillisiä ohjelmointiongelmia sekä muistaa niiden ratkaisemiseen liittyviä ongelmanratkaisustrategioita (esim. syötteen lukeminen, luettujen syötteiden rajaus, yhteenvetojen tekeminen luetusta syötteestä, järjestäminen, etsiminen, ...)
* Ymmärtää ihmisen kirjoittaman lähdekoodin ja tietokoneen suorittavan ohjelman eron.
* Ymmärtää miten tietokone suorittaa tietokoneohjelmaa. Osaa kertoa (korkealla tasolla) mitä metodikutsun yhteydessä tapahtuu.
* Ymmärtää alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien erot.
* Ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet sekä luokkien ja olioiden yhtäläisyydet ja erot.
* Ymmärtää mitä käsite tiedostojärjestelmässä oleva tiedosto tarkoittaa.
* Osaa simuloida annettua lähdekoodia kynällä ja paperilla.
* Osaa kertoa ohjelman sisäisestä tilasta (muuttujakohtaisesti) ohjelman suorituksen eri vaiheissa.
* Osaa etsiä virheitä lähdekoodista kun tietokoneohjelma ei toimi.
* Arvioi annettua ohjelmaa ja tunnistaa toistuvia rakenteita.
4
Soveltaa* Muistaa tyypilliset ohjelmointiongelmat ja soveltaa kurssilla harjoiteltuja ratkaisumalleja ohjelmointiongelmien ratkaisuun.* Osaa kirjoittaa ohjelmia annettujen ohjeiden perusteella.
* Osaa käsitellä listarakenteita sekä toistolauseen (esim. while tai for) avulla että alkioiden virtana (stream)
* Osaa järjestää listalla olevia alkeis- ja viittaustyyppisiä muuttujia ohjelmointikielen tarjoamien apuvälineiden avulla.
* Osaa testata ohjelman toimintaa manuaalisesti.
* Osaa käyttää ohjelmointiympäristön tarjoamaa debugger-toiminnallisuutta virheiden tunnistamiseen.
* Tunnistaa annetusta lähdekoodista mahdollisia virhetilanteeseen johtavia kohtia.
5
Luo* Osaa suunnitella ja toteuttaa ratkaisun annettuun ongelmaan.
* Osaa luoda tiedostossa olevaa tekstimuotoista tietoa käsittelevän ohjelman sekä luoda tietoon liittyviä yhteenvetoja.
* Osaa kertoa ongelmaan luodun ratkaisun hyvistä ja huonoista puolista.
* Osaa luoda useamman erilaisen ratkaisun samaan ongelmaan.
* Osaa refaktoroida annettua tietokoneohjelmaa.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Ohjelmoinnin perusteet
 
 
Main menu