ჩოხატაურის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდე Fiber - Optic --- 2017 მდე
2
გურია14335740 44550220703
3
ჩოხატაურის რაიონი2409071590კი --- 23 + 1 დაბა38 --- ( 16 -- 200 იანი )
4
დაბა ჩოხატაური2130668000კი
5
ახალშენი4211350არა
6
ბასილეთი4671320არა
7
ბჟოლიეთი255760კი
8
ბუკისციხე4661630არა
9
ბუკნარი7761890არა
10
ბურნათი4181400კი
11
ბუქსიეთი77250არა
12
გამოღმა დობირო58240არა
13
განახლება6842220არა
14
განთიადი192670არა
15
გაღმა დობირო57240არა
16
გოგოლესუბანი10512800არა
17
გოგოური71360არა
18
გორაბერეჟოული7662120არა
19
გუთური11113070არა
20
გურისტყე76340არა
21
დაბლაციხე3691090არა
22
ვაზიანი3641230კი
23
ვანი4491420კი
24
ზემო ერკეთი238710კი
25
ზემო ონჭიკეთი161440არა
26
ზემო სურები920არა
27
ზემო ფარცხმა8752510არა
28
ზენობანი125440არა
29
ზომლეთი3651150კი
30
ზოტი11751870კი
31
თავპანტა117390არა
32
თავსურები79280არა
33
თხილაგანი90390არა
34
იანეული5271630კი
35
ინტაბუეთი286880კი
36
კალაგონი54270არა
37
კოხნარი7072200არა
38
მამულარი144480არა
39
მეწიეთი182590არა
40
ნაბეღლავი209670კი
41
ნაკადული215630კი
42
სამება5361670კი
43
საყვავისტყე5141620არა
44
ტობახჩა50140არა
45
ქვაბღა485900კი
46
ქვემო ერკეთი4671570კი
47
ქვემო ონჭიკეთი77270არა
48
ქვემო ხეთი5291810არა
49
ქვენობანი7472240კი
50
შველაურ-ციციბაური58180არა
51
შუა განახლება9133060არა
52
შუა სურები234840კი
53
შუა ფარცხმა6721930კი
54
შუბანი144390არა
55
ჩაისუბანი5601820არა
56
ჩაკიტაური102270არა
57
ჩომეთი3361010კი
58
ჩხაკოურა331590კი
59
წითელგორა40140არა
60
წიფნაგვარა92290არა
61
წიფნარი3821120კი
62
ჭალა-ქადაგაური40110არა
63
ჭაჭიეთი264720კი
64
ხევი238770კი
65
ხიდისთავი4631500კი
66
67
Loading...