รายงานความก้าวหน้า กชช.๒ ค ปี ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2560 Online Real Time
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
3
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
4
= ดี
5
ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2019 = พอใช้
6
= ปรับปรุง
7
ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลร้อยละของการบันทึกข้อมูล
8
9
10
11
ร้อยละของการจัดเก็บและการบันทึกเทียบหมู่บ้านตามเป้าหมาย
กราฟจะแสดงเมื่อมีการบันทึกข้อมูล
12
อำเภอหมู่บ้านผลการจัดเก็บข้อมูลร้อยละผลการบันทึกข้อมูลร้อยละหมายเหตุ
13
เป้าหมาย(หมู่บ้าน)(หมู่บ้าน)
14
๑.เมืองฯ219219100.00219100.000
15
๒.ชนแดน138138100.002215.940
16
๓.หล่มสัก251251100.004919.520
17
๔.หล่มเก่า9696100.003132.290
18
๕.วิเชียรบุรี188188100.0014376.060
19
๖.ศรีเทพ103103100.00103100.000
20
๗.หนองไผ่142142100.004733.100
21
๘.บึงสามพัน122122100.007863.930
22
๙.น้ำหนาว3030100.002893.330
23
๑๐.วังโป่ง6363100.001320.630
24
๑๑.เขาค้อ7272100.0011.390
25
รวม1,4241,424100.0073451.540
26
27
ความเหมาะสมในการใช้งาน :เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแนะนำให้เปิดด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome จะดีกว่า Internet Explorer
28
การกรอกข้อมูล :ให้กรอกข้อมูลการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลในเมนูของแต่ละอำเภอเท่านั้น แล้วระบบจะ link เป็นภาพรวมของจังหวัด
29
Loading...