Wedding-plan_template.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Danh sách khách mời
2
3
Thiệp mờiBáo hỷ
4
Total 0 0 0
5
Đối tượngSố lượng dự kiến ConfirmedLoại ThiệpLiên hệGhi chú
6
Khách LỚP 12A8
7
1V/c Bạn Sang 2
8
2V/c Bạn Khuê
9
3V/c Bạn
10
4Bạn Quyên
11
5V/c Bạn Hoàng
12
6
13
7Bạn Phượng
14
8V/c Bạn Vương (T. Ấn Tây)
15
9V/c Bạn Duy Nam
16
10Bạn Khảnh
17
11V/C Bạn Hòa
18
12V/c Bạn ThùyBạn Thủy 12A13
19
13
20
14V/c Bạn Luật
21
15V/c Bạn Chí
22
16Bạn Trường Thu
23
17V/c Bạn Mỹ Trinh
24
18V/c Bạn Hoàng
25
19V/c Bạn Tường Vi
26
20V/c Bạn Lan Hương
27
21Bạn Pho
28
22V/c Chương
29
23V/c Bạn Trang
30
24V/c Bạn Tuấn Việt
31
25Bạn Quang
32
26V/c Bạn Trung Thành
33
27V/c Bạn Thanh Bình
34
28V/c Bạn Nguyệt
35
29Bạn Tình
36
30Bạn Thọ
37
31Bạn Thạnh
38
32V/c Bạn Thơm
39
33Bạn Sâm
40
34V/c Bạn Hưng
41
35V/c Bạn Tiến Lên
42
36Cô Hải
43
44
37
45
38
46
39
47
40
48
41
49
42
50
43
51
44
52
45
53
46
54
47
55
48
56
49
57
50
58
51
59
52
60
53
61
54
62
55
63
56
64
57
65
58
66
59
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...