1.1 แจ้งแบบทดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ม.6/9 Term 2/2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
2
สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 เทอม 2/2557
3
ผลการสอบเก็บคะแนนห้อง ม.6/
9
4
ลำดับ
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล
เลขที่
เลขประจำตัวห้องคะแนน
5
1Monday, 26 January 2015
นายธราธิป จันทร์โสภณพงศ์
13382391410
6
2Monday, 26 January 2015
นายธราธิป จันทร์โสภณพงศ์
13382396011
7
3Tuesday, 3 March 2015
นายธราธิป จันทร์โสภณพงศ์
133823912320
8
4Monday, 26 January 2015อภิสิทธิ์ ทองดี23383594319
9
5Sunday, 25 January 2015รัตน์ติยา หมายมั่น3338379713
10
6Sunday, 25 January 2015รัตน์ติยา หมายมั่น3338379813
11
7Monday, 26 January 2015รัตน์ติยา หมายมั่น33383795016
12
8Monday, 26 January 2015รัตน์ติยา หมายมั่น33383796119
13
9Monday, 26 January 2015กวิสรา ไชโยธา43392292615
14
10Monday, 26 January 2015จักรกฤษ โชคชัย53395192313
15
11Monday, 26 January 2015จักรกฤษ โชคชัย53395193520
16
12Tuesday, 3 March 2015จักรกฤษ โชคชัย533951911819
17
13Monday, 26 January 2015นายเตชินท์ กอมณี63395492114
18
14Monday, 26 January 2015เตชินท์ กอมณี63395493318
19
15Monday, 26 January 2015นายเตชินท์ กอมณี63395493618
20
16Monday, 26 January 2015นายเตชินท์ กอมณี63395493920
21
17Monday, 26 January 2015นายภาณุพงศ์ ชมพูพื้น73395691515
22
18Monday, 26 January 2015นายภาณุพงศ์ ชมพูพื้น73395695511
23
19Monday, 26 January 2015นายภาณุพงศ์ ชมพูพื้น73395696319
24
20Tuesday, 17 February 2015ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น73395698720
25
21Monday, 26 January 2015วาสิตา. ประการแก้ว83397891011
26
22Monday, 26 January 2015วาสิตา ประการแก้ว83397892415
27
23Monday, 26 January 2015วาสิตา ประการแก้ว83397894020
28
24Monday, 26 January 2015รัตน์ติยา หมายมั่น93383795819
29
25Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398497911
30
26Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498012
31
27Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498111
32
28Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498210
33
29Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498310
34
30Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498410
35
31Thursday, 12 February 2015กมลชนก เอื้อทาน93398498511
36
32Monday, 2 March 2015
นางสาววรางคณา จันทร์แจ้ง
93420791159
37
33Tuesday, 3 March 2015นางสาวกมลชนก เอื้อทาน933984911919
38
34Tuesday, 3 March 2015นางสาวกมลชนก เอื้อทาน933984912120
39
35Monday, 26 January 2015ญานิกา มณีใสย103398991812
40
36Monday, 26 January 2015ญานิกา มณีใสย103398992916
41
37Monday, 26 January 2015ญานิกา มณีใสย103398993016
42
38Monday, 26 January 2015ญานิกา มณีใสย103398993420
43
39Monday, 26 January 2015ธนารักษ์ ราชพัฒน์113400794420
44
40Monday, 26 January 2015น.ส ชนนิกานต์ แสนสุข123402293215
45
41Monday, 26 January 2015น.ส ชนนิกานต์ แสนสุข123402294219
46
42Wednesday, 18 February 2015พรชนก สุระสาย133406699320
47
43Monday, 23 February 2015เกษสุดาเสนีทัย 1434090910320
48
44Sunday, 25 January 2015นายวศินาทร นีระพันธ์15340939611
49
45Monday, 26 January 2015นายวศินาทร นีระพันธ์153409396419
50
46Tuesday, 3 March 2015นายวศินาทร นีระพันธ์1534093912420
51
47Monday, 26 January 2015อภิญญา หาญกล้า163410292710
52
48Monday, 23 February 2015อภิญญา หาญกล้า1634102910820
53
49Monday, 26 January 2015พีรัช เข็มแก้วมะลี173410791915
54
50Monday, 26 January 2015พีรัช เข็มแก้วมะลี173410793720
55
51Tuesday, 17 February 2015พีรัช เข็มแก้วมะลี173410799020
56
52Monday, 26 January 2015นิชกานต์ พันธ์พิพัฒน์183412091613
57
53Friday, 30 January 2015นิชกานต์ พันธ์พิพัฒน์183412097118
58
54Tuesday, 27 January 2015ณัฐพงศ์ สุวะไกร193412196919
59
55Tuesday, 3 March 2015ณัฐพงศ์ สุวะไกร1934121912520
60
56Monday, 26 January 2015จุฑามาศ กงทอง203416192014
61
57Monday, 23 February 2015จุฑามาศ กงทอง2034161910720
62
58Monday, 26 January 2015สหรัช กิ่งชา213417292214
63
59Monday, 26 January 2015สหรัช กิ่งชา213417293820
64
60Monday, 23 February 2015สหรัช กิ่งชา2134172910220
65
61Wednesday, 18 February 2015ขนิษฐา พึ่งแตง223420099413
66
62Friday, 27 February 2015ขนิษฐา พึ่งแตง223420091102
67
63Friday, 27 February 2015ขนิษฐา พึ่งแตง2234200911113
68
64Friday, 27 February 2015ขนิษฐา พึ่งแตง223420091124
69
65Tuesday, 3 March 2015นางสาวขนิษฐา พึ่งแตง2234200912220
70
66Monday, 2 March 2015
นางสาววรางคณา จันทร์แจ้ง
2334207911619
71
67Monday, 2 March 2015
นางสาววรางคณา จันทร์แจ้ง
2334207911719
72
68Monday, 26 January 2015
น.ส.นัยรัตน์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
2434214999
73
69Wednesday, 28 January 2015
น.ส.นัยรัตน์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
243421497010
74
70Wednesday, 18 February 2015
น.ส.นัยรัตน์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
243421499220
75
71Monday, 26 January 2015จตุรวิทย์ จันทะบุตร253425295319
76
72Wednesday, 18 February 2015น.ส.พจนนาฏ บุญยงค์26342569958
77
73Wednesday, 18 February 2015น.ส.พจนนาฏ บุญยงค์263425699611
78
74Monday, 23 February 2015น.ส.พจนนาฏ บุญยงคฺ2634256910119
79
75Monday, 26 January 2015มะลิษา สุดเพียร27342649259
80
76Monday, 23 February 2015มะลิษา. สุดเพียร2734264910520
81
77Tuesday, 17 February 2015กรกนก ดวงเนตร283428399110
82
78Monday, 23 February 2015กรกนก ดวงเนตร2834283910620
83
79Monday, 26 January 2015นายฐิติกรณ์ เลี้ยงพรม293432296515
84
80Monday, 26 January 2015นายฐิติกรณ์ เลี้ยงพรม293432296619
85
81Monday, 26 January 2015กัลยา โคตนนท์303433791110
86
82Monday, 26 January 2015กัลยา โคตนนท์303433794916
87
83Monday, 23 February 2015กัลยา โคตนนท์3034337910420
88
84Monday, 26 January 2015นายนำโชค สาโดด313435291711
89
85Monday, 26 January 2015นายนำโชค สาโดด313435294112
90
86Monday, 26 January 2015นายนำโชค สาโดด313435294619
91
87Monday, 26 January 2015นายนำโชค สาโดด313435294711
92
88Wednesday, 4 March 2015นายนำโชค สาโดด3134352912817
93
89Tuesday, 10 February 2015เบญจรัตน์ นามโคตร323435797319
94
90Tuesday, 3 March 2015
นางสาวเบญจรัตน์ นามโคตร
3234357912020
95
91Monday, 26 January 2015กาญจนาวรรณ พรมสอน333436092815
96
92Monday, 26 January 2015วรางคณา จันทร์แจ้ง333420793115
97
93Tuesday, 27 January 2015กาญจวรรณ พรมสอนงง333436096817
98
94Tuesday, 17 February 2015กาญจนาวรรณ พรมสอน333436098920
99
95Monday, 26 January 2015อภิสิทธิ์ ทองดี343438194519
100
96Monday, 26 January 2015
นางสาวลลิตา คงทนศิวะกุล
343438195419
Loading...