ABC
1
 "🍏
2
vWWd- WWWu ~;dWW WW; -;dWv ;WWWWWd;- -;;WWWWWWd
;QWWd; dWWd~ ~dQQWW dWW ~;vQWWv ;WddddWWQ; -vdddddWWd
-dWWW WWWQdv;~vWW WW dQd-~dWv WW Wd~ ;v- dW;
vQQWW; WWWWv vWWW WWWd; vWd- WW; d ~dWv ;WW;;;
vvvWWW WWWd- vWWW WWW vWWv WWW vWWv ;dWWWWWW
vv vWWW WWWv vWW WW vWWv WW{ vWWu;dddddd
;v~ vWWW WWWv vWW WW vWd~ ;WW ~dWv d
uQ; vWWWW WWWv -dW WW vQ; ;W vWWd~ ;d
;Qv ;v;;WWd WWWv ;Qd; WW ;v~ dW; dddd;-dWWQdd d;
WWWWWWQ; dWW WWWvvWQd; WW ;dWQ; -;WWWWWWWWWQ; ;dQWWWdd
;;;;;;~ ;; WWWv-;~ WW ;;;~ ~{;;;;;;;;;~ ~;;;
WWQ; WW
Wd- W;


~dWWWWWW; ~dWWWQ; ;WW ;WWWWQ; ;WWWWW; -;dWWWWWWW;;
;dv;;;;;WW; -;;dd- ;WWd ;;;dWv ;d;;;;WWW -;;;;;;;;;WWd
~dWv {Wd -dv WWW ~dWv vWW; {Wd -;;- WW;
vWd~ dWWdd vd~ WWW vWWv -dWW ;; vWWv WWW
vWv -dWWWWWWW vWv WWW vWWv vWWW vWd~ WWW
vWQ; ~;;;;;;;W vWv WWW vWWv ~;WW vWWv WWW
;QWd~ ;W vWd- WWW vWWv WW vWQ; WW
vWWQ; W; vWWQ; WWW vWWv W; vd- dW;
;QWWd;;;;d ;QWWWd;;dWWW vWWv ~;dW;;;;WWWWv uWd;;;;;Wd
-;dWWW;; -;dWWd; ;WW -dd- vWWWWWWWWWW;- ;QWWWWWW;;
3
🍏🍏
4
5
♪♫ Ineffable old possums ♪♫ Pets spoiled rotten ♪♫
6
Answer: "Cats"
7
Explanation: Old Possum's Book of Practical Cats says "His ineffable effable". It's the basis for the musical/film Cats
8
9
♪♫ How cold was it in Pangnirtung? in Celsius please? ♪♫ This shouldn't be too hard, can you tell me the degrees? ♪♫
10
Answer: Possibly "7"
11
Explanation: Pangnirtung aka Pang is a 7.77km² Inuit hamlet in Canada. It's likely that it's often 7°C there
12
13
♪♫ THE ST OF HALE, THE CODE OF 03754 ♪♫
14
Answer: Probably "New Hampshire"
15
Explanation: 03754 is the ZIP code of Guild, New Hampshire
16
17
♪♫ Boneless like Aoki, the Big Apple manifesto ♪♫
18
Answer: "Delirious New York"
19
Explanation: Boneless by Steve Aoki is also called Delirious. Delirious New York is a manifesto for Manhattan
20
21
♪♫ A cook's best friend ♪♫ A small name to comprehend ♪♫
22
Answer: "Gus"
23
Explanation: Gus is the name of A. G. Cook's dog who appeared in the Oh Yeah music video
24
25
♪♫ Apple's father ♪♫ Father time ♪♫ Frozen playroom ♪♫ Yellow shine ♪♫
26
Answer: "Chris Martin"
27
Explanation: Frozen = cold, playroom = play. Coldplay's Chris Martin's child is named Apple. Coldplay have a song called Yellow which references shining
28
29
♪♫ Made of glass ♪♫ Time stands still ♪♫ Here comes the drop!!! ♪♫
30
Answer: Probably "Broken Flowers"
31
Explanation: Broken Flowers by Danny L Harle has the lyric "Time stands still around me"
32
33
♪♫ Certainly not like my problem ♪♫
34
Answer: "Sounds Like A U Problem"
35
Explanation: Sounds Like A U Problem is credited on 2021 on 7G
36
37
♪♫ What language are you using? ♪♫
38
Answer: "TidalCycles"
39
Explanation: Language used by Lil Data and others
40
41
♪♫ Hopes and Finns ♪♫
42
Answer: "Keane"
43
Explanation: Finn Keane is Easyfun
44
45
♪♫ My Woz, My Jobs, My Minecraft guy's called ♪♫
46
Answer: "Steve"
47
Explanation: Steve Wozniak, Steve Jobs, Steve from Minecraft
48
49
♪♫ An Estonian word they couldn't spell ♪♫ Still it paid the tab so well ♪♫
50
Answer: "Sularaha"
51
Explanation: Estonian word for cash which Felicita misspelled
52
53
♪♫ The fourth one we heard in class, 5-12-2007 ♪♫
54
Answer: "Minor 9th"
55
Explanation: https://soundcloud.com/user-369761510/interval-test-5-12-2007
56
57
♪♫ The fifth exercise ♪♫ I heard it on the 17th ♪♫ can you recall the right degree? ♪♫
58
Answer: "Music Computing"
59
Explanation: A. G. studied music computing at university
60
61
♪♫ I just want to go back ♪♫ To my planet :( ♪♫
62
Answer: "Zippy"
63
Explanation: Zippy is the mascot of Planet 1999
64
65
♪♫ A deep distress, a bot so feral, the guild must help this event in peril ♪♫
66
Answer: ???
67
Explanation: ???
68
69
♪♫ The original Zoom ♪♫ Before we landed on the Moon! ♪♫
70
Answer: ???
71
Explanation: ???
72
73
♪♫ A mix of rain and shine ♪♫ Hear the world one track at a time ♪♫
74
Answer: ???
75
Explanation: ???
76
77
🍏🍏
78
-|^~-`` `
-XWB%dbbbbUaJvti{|~`` `%Qk?|^^^~..``` `~![tad@MMQQ@mBQMMmY|
''^^~--~^|:"[iru8p@QQMMQQ@#%uvYxkk$$$bQWMQq%8anxnJYYuti[{:|~....-~,|!:;:'
cMQMn^``
`` .|"$r` `QwY, `.-!". `- `
x| ?? ^@8*- '^ `Wd? `:;[Y#mb}|` {: `$`
uWQ$xdm\ `?J~ ``^- cQt. M#! `' kWW@ q@` u$bQbbi
dWM"|\z#@b%kJt .@MQ@xvvU|``` ^Wc ` `" jWWW^ |@WW#:}QMd. `@.
~Wx !bbp#Qv\?QWWWWWWWM ` iM| ?WWWWWWWWWWWWWWWWWMMQd z
`b` *MWWWWWWWWWWWWWWWWQWQ !W^ |UQWWbYxkdmQWWWWWWWWWWWM@qx. .
]WWWQ%z*{;;[1rcYMWWWW, W[ YQk!.` `:a00Ju0OQWWWWWW! `
`` |Bc"nWWWwt"::{[[*z0|` 1WMbmMu Yd`w! !%atrjYOmQMWWWW ` `
u. [MWWWWWb^ ^B$u -` `im"Mn` `uQu:-.-^:kMWWWWWW{`.[Q. |"
rWdx%dbMWWWW` xWU,``..` kW# `:` i@[ :WWWWWWWWWWWWb@W[
cQQ%$QWWWWWQnu! `.`-;u%| uW `1jdMQd| xWWWWWMMMMd!^\MX
:0J$QWWWMMMWWW ! `:Q| @| |z `-iMWMMQWM@Xk Ux
[WWW@|.`^JWQt;` ````````` ,d ``````` ` `"W$"{[wW@8\ x
`[wbWW zU~ `'``..~,|!!|'^-..|d..~^,''^~..```^` `0W, `WWnv `
|.^YWW[ `u {. ``.?civvjttzJnautrYmczuYJvzztri*[[.```--Y\ `{#Wx?iu:'.`
~WWW#x8 ``-|?xb#bJi*\{[za$dX#QXb%Yi[[?tuUw%u"^.`` |` .?u[rY" ``
. :WWqkbm| `.^[dm#XbQqd0Yuuvzr1jYnnx[||:"JOMm8kdb8"^`` WQtnnuc;?[
,Oi:*OWWWMWWWd` `.^iBMWWMMQ#X%kxaYJJJJJuuvjzzzu0xO%X@QMQm1^.` `!\{QWM$d"^-{x-
.#MWWWWWWM[ "~``^}mWWWWWWMMQ@m#wbdd%%%U%OU%%dbpm@QMWWWWW@"~`` `WWWWQd~ !M
iwYYd#mWW. { `.|YMWWWWWWWWWWMMMQQQQQQQQQQQMMMMWWWWWWWWWMn'.` ~WWWWQq. ^u`
z! !@WW- ` `-!%WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWb!-` |; ~pMm#:.`
`:. QWWn `^:i#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWmi:,` ` |Mxji,`
^QWWWd|` `.|dWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX|.` \pv\| `
`^"tWWM `.'vMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM0,.` `;x%i}JQM'
.YWW` .```^{#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@"~`` -[qMQbJUmb%-
~ .XQWWWWW8``.'tQWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMu'.` aWWWQ ^#
$%%m#QQ#x ~ `.|uMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM0|.` |WWWWQ :.
:c` !MWMz `.'zQWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQj'.` `cMWW^`%WQ?.
,` ]WWWQ. `.^{qWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM@"~.` .c}dWm }j
` iQWX1j ``'1aQWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQa]|`` WW` '
"W@] `-`-|vBMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQY|-`.` uW@@"`
-xWWMz` ``-']O#QWWWWWWMWWWWWWQ#Oi'-`` `!YMWQ}
iQWW@r~ ``.-^!}*iu['u'"ui**!^-.`` `\dXQ
` `"Yi~ ````````;```````` :BM|
|:,` `ij:`
79
🍏🍏