ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
IFMSA-Serbia bodovna tablica za razmenu 2019/2020
2
1Prosečna ocenax 1,5
3
2Godina studijax 1
4
3Domaćin8
5
3Kontakt osobamax 4
6
a - Organizovanje i učešće na socijalnom programu min 2 puta 2
7
b - Dočekivanje na aerodromu, upoznavanje sa mentorom i kupovina SIM kartice
2
8
4
Test iz engleskog (B2, C1, C2 i studenti na engleskom programu su oslobođeni)
max 4
9
5
Učešće na aktivnostima drugih Odbora IFMSA-Serbia (max 10 aktivnosti)
0,3
10
6Naučni radovi (samo za naučnu razmenu) max 2
11
a - Autorski rad0,3
12
b - Koautorski rad0,2
13
c - Internacionalni kongres0,5da
14
d - Domaći kongres0,4dadada
15
e - Domaći časopis 0,8
16
f - Internacionalni časopis1
17
7Kontakt osoba meseca i ostale fukncije u sklopu IFMSA-Serbia
18
a - Kontakt osoba meseca, Lokalni Koordinatori i asistenti Lokalnih Koordinatora
1
19
b - LEO/LORE i Nacionalni Koordinatori (bez NEO/NORE), POU i NO2
20
c - Izvršni Odbor, Savet Komiteta, NEO/NORE3
21
8Razmena u prethodnoj godini*-3
22
Broj bodova za profesionalnu razmenu se računa kao zbir bodova iz stavki broj 1, 2, 3, 4, 5 i 7, dok se za naučnu razmenu dodaju i bodovi iz stavke 6. *Bodovi iz stavke 8 (-3 boda) se oduzimaju jedino za Odbor u kom je student bio na razmeni prethodne godine. Student ne može istovremeno dobiti bodove i za domaćina i za kontakt osobu, pa su te dve stavke prikazane pod brojem 3. Lokalni koordinatori zadržavaju pravo procene angažovanja kontakt osoba i dodele bodova.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100