ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FEDERACIÓ CATALANA DE DARDSTemporada
2
Dividisió d'HonorDia
3
Jornada
4
www.dardscatalunya.catSeu
5
Acta de partit celebrat a
6
7
NOM CLUB LOCALNOM CLUB VISITANTRestultat
Parcial
8
Núm.
Llic.
Núm.
Llic.
1
Joc
2
Joc
3
Joc
9
A1
10
B2
11
C3
12
D4
13
E5
14
F6
15
A3
16
B4
17
C5
18
D6
19
E1
20
F2
21
CAPITÀ EQUIP GUANYADORCAPITÀ EQUIP PERDEDOR
NOM EQUIP GUANYADOR
RESULTAT
22
FINAL
23
24
25
MILLOR TANCADAMILLOR PARTIDA 180'S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100