ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล1234567891011121314151617181920212223242512345678910111213141516171819202122232425
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
สาระ1
แปลผล
สาระ2
แปลผล
สาระ3
แปลผล
สาระ4
แปลผล
รวม
แปลผล
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วงศธร วงศ์สิงห์
13990000841351211332131123111131321112200020220020220202022202288224418
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี4
ดีมาก
28ดี
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐธรรมนูญ บุตรศรีภูมิ
13990000846311231311233131111133221223202022000022020202202220088406020ดี0
ปรับปรุง
6
ดีมาก
0
ปรับปรุง
26ดี
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรภัทร มากมี
139900007775921321231321231311313211210222000202202222020222000812224022ดี2
ดีมาก
4ดี0
ปรับปรุง
28ดี
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วายุ หอมสมบัติ
139900008466612313232321121311332111122020200002200222022002022610402420ดี0
ปรับปรุง
2
พอใช้
4
ดีมาก
26ดี
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีราทร บุญเพ็ง
139900007820811313331322231122332131122220200202002200222000022108400422ดี0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
4
ดีมาก
26ดี
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักริน จันทร์หล่ม
139900008187011323121232331132233223322222222200022200202220002168222226ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี32ดี
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันธวัฒน์ ชัยสงค์
139990039705931213331322133312331212230200200202002022222022200610406020ดี0
ปรับปรุง
6
ดีมาก
0
ปรับปรุง
26ดี
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โพธิจักร โพธิบุญมา
139990040037812323311312233111333111122022200200002002022202022104422418
พอใช้
2
ดีมาก
2
พอใช้
4
ดีมาก
26ดี
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โชติพัฒน์ ปาจะ
139900007723611221131323231222132211322202020202002200202022002108204220ดี0
ปรับปรุง
4ดี2ดี26ดี
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มาทิน ฮูกแลนด์
139990035842811321231321231231213232112222000202202200000220220108024218
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี2ดี26ดี
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัณภัทร์ ทิพย์จันทร์
139990039552812323131232221132233232222022220200000200202220202124224218
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี2ดี26ดี
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติภพ เวียงวิเศษ
1139900662447113221322313311322332233222220200002222002022200021010222222ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี28ดี
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กตัญญู จันทร์ประเทศ
139990041052712321121231221112233213322022022200200202202222002128224222ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี30ดี
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชวภณ โพธิญาณ์
1419902711779123211212213311322332233220220222022222002022200021212222226ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี32ดี
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิสิทธิ์ ละม้าย
139900008465812323121232311232233213322022222200020200202222002146224222ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี30ดี
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วุฒิพงษ์ จำปาแก้ว
139990040058112323131112331232331213322022220220022200222022002148404226ดี0
ปรับปรุง
4ดี2ดี32ดี
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รติพงษ์ บุญประคม
139990040105612322121232331132233212212022022200022200202222200128226022ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
0
ปรับปรุง
30ดี
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยวิษฐา ภาคูณ1399900400211113131211333313323332333222202222200222202222200021610422230
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี36ดี
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฟ้าใส น้อยทอง
139990040896412323121122323122323313112022222222020000220202020166222224ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี30ดี
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รสธร ขยันหา1399000082574111131211233311323332223322002222220222002222202001410424028ดี2
ดีมาก
4ดี0
ปรับปรุง
34ดี
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฮารุกะ ทามัน556780000011312323121232221132233213132022222200000200202222020144224220ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี28ดี
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐชยา แก้วเฮือง
1399000080806111231211233311323332233222022222220222002222200021610422230
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี36ดี
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิภาดา รินทา1399900392201113333211213313323332233222202022222222202222200021414422232
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี38
ดีมาก
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาลิตา ทำมา139900007941711232311123331132333223322200000222022200222220002810422222ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี28ดี
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤตธีรา วงศ์มีแก้ว
139990038723112323121232221132233232212022222200000200202220200144224020ดี2
ดีมาก
4ดี0
ปรับปรุง
26ดี
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุกุลตา ไพรเขต
1399900408140111131211233311323332233222002222220222002222200021410422228ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี34ดี
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปริญญาภรณ์ พรมพุธข้า
1399000084143123211311213311323332233220220202222222002222200021212422228ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี34ดี
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา ราษีพันธ์
1390300103153113333211213313323332233222202022222222202222200021414422232
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี38
ดีมาก
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เบลล์ คำพิทย์
1100202019885113131211233311323332233222202222220222002222200021610422230
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี36ดี
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภัทรจาริน เรียงพร
1399000080911123211311213311323332121220220202222222002222222221212426428ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
40
ดีมาก
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฏฐธิดา ทองแกม
1398600000128113131211233313333332233222202222220222200222200021610422230
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี36ดี
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชนัญธิดา ทัพสุริย์
139900008362722322121113112312312212210022022220000022220022200126206020ดี0
ปรับปรุง
6
ดีมาก
0
ปรับปรุง
26ดี
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พายัพ สุขใจ139990040113700000000000000000000000000000000
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐพล บรรลือเสียง
1399000082132131231212223213123232321220022222020202222202202221212224426ดี2
ดีมาก
4ดี4
ดีมาก
36ดี
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนุพงษ์ พันแก่น
116830010367513231223131312312311312222000002020220022220002202610204218
พอใช้
0
ปรับปรุง
4ดี2ดี24
พอใช้
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สุราช1399900389102113231211213313123332221222222222222222222222202221816424438
ดีมาก
2
ดีมาก
4ดี4
ดีมาก
48
ดีมาก
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เกรียงไกร แก้วโลก
1399900395609132231212123313122121123220022222000222222000022021212004224ดี0
ปรับปรุง
4ดี2ดี30ดี
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรวัฒน์ ธรรมลา
139900008488713231121133332232222232322000022220022000200020202106004216
พอใช้
0
ปรับปรุง
4ดี2ดี22
พอใช้
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วัชรา กิติยวงษ์
139900008190013123321221223123231231312002202202200000002020000104202016
พอใช้
0
ปรับปรุง
2
พอใช้
0
ปรับปรุง
18
พอใช้
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิรัช เขื่อนคำนุ
13990000844701223212123123212212323232200002220020200020022020286024214
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี2ดี22
พอใช้
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิตติพัฒน์ ขำวงษ์
1409903949701133231221213223123332121220222220222200222222222221412426430
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
42
ดีมาก
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภากร สมภาร139990038872611323121111331131233212122222222220222200002222222188226428ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
40
ดีมาก
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพนธ์ สวนมอญ
1399000079735133231212113323123231213220222222002220222202000021412220228ดี2
ดีมาก
0
ปรับปรุง
2ดี32ดี
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โภควินท์ หมู่หมื่นศรี
110380004280812333121133323312133323322020222220020022202200002148220224ดี2
ดีมาก
0
ปรับปรุง
2ดี28ดี
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณรงค์ชัย บุตระ
139900008469112323121131221212331232122022222220200202222020222168404428ดี0
ปรับปรุง
4ดี4
ดีมาก
36ดี
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนวัฒน์ พิสุทธิ์
139900008105511323121323121311333212132222222202000222022222220168426228ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี38
ดีมาก
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พีรพัฒน์ ไชยศรี
1309701349275121231211212333122112213220022222222020222000200021412002226ดี0
ปรับปรุง
2
พอใช้
2ดี30ดี
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัช แดงนา
1841601152079
123311212212123121231212220200222022000222002000021010020220ดี2
ดีมาก
0
ปรับปรุง
2ดี24
พอใช้
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กนกนุช เขียวอาษา
1208300068330
13323121132313312313313322022222220020022220202002168222226ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี32ดี
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณวดี ลาภูตะมะ
1104301272167
13323121211332132323121122022222200222000220200022148220424ดี2
ดีมาก
0
ปรับปรุง
4
ดีมาก
30ดี
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุญญิสา น่วมอิ่ม
1409903944530
133231211213213123132121220222222222202222202222221614226432
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
44
ดีมาก
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิภาดา ภูผ่านแก้ว
1100202051533
113231211222333123332121222222222220020222222222221810426432
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
44
ดีมาก
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จินตนา พรมนิล
1399000084836
133231211212313123332112220222222222022222222220021614424234
ดีมาก
2
ดีมาก
4ดี2ดี42
ดีมาก
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรไพลิน สอนเต็ม
1207500049389
11123121212131112133112122202222200002202202202222148224424ดี2
ดีมาก
4ดี4
ดีมาก
34ดี
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริตา ขามเปี้ย
1399000081381
113231211213123123332122222222222222200222222222021812426234
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี44
ดีมาก
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัชชา เทียมดาว
1399900399311
113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิชญา ศรีแพนบาล
1399000080962
113231211213213123332121322222222222202222222222201814426236
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี46
ดีมาก
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา สมพะวัง
1399000084712
113231211213313121312121222222222222222222020222221816206436
ดีมาก
0
ปรับปรุง
6
ดีมาก
4
ดีมาก
46
ดีมาก
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัชชา ชาติแพงตา
1399900436020
123231211213331123132121220222222222220022202222221612226430
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
42
ดีมาก
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐานิดา ใจอาจ
1399000087100
122231211213233132132132220022222222200220002220021410024224ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี32ดี
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พนิดา นามภักดี
1399000083414
12223121311332222122323222002222200222000200000002128000220ดี0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
2ดี22
พอใช้
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรวัฒน์ ภูแข็ง
1399000079565
11323121112123131213213222222222220000000000222002180024218
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี2ดี26ดี
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิรุณ สุภี
1399000081675
11323121112123131213213222222222220000000000222002180024218
พอใช้
2
ดีมาก
4ดี2ดี26ดี
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วชิรวิฐษ์ แสนโบราณ
1399000083856
12323122113132312333223122022222020002022222220022148422426ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
4
ดีมาก
34ดี
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชวพล หัวเมืองแก้ว
1399000083911
113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพงค์ อยู่นา
1399000084232
12323123132232312323212322022222020002022220222202148226224ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี34ดี
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภูมิ สินธุวาปี
1399900399515
113231221212213123233313122222220222002222202000001612220030
ดีมาก
2
ดีมาก
0
ปรับปรุง
0
ปรับปรุง
32ดี
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาศกร นครขวาง
1399000084399
12323121312231212223111222022222200002202200202002148022222ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี28ดี
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยชนะ พลเจริญ
1399000078585
113231212211313123332121122222222022022222222222201614426234
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี44
ดีมาก
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิรักษ์ เสียงเพลิน
1399000083929
12113123212321312321231322000222000020222220020002810202220ดี0
ปรับปรุง
2
พอใช้
2ดี24
พอใช้
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พสุธร อ่อนเจล็ด
1399000079913
123321211233312323231112220200222220222002202020021210222224ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี30ดี
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศดานนท์ ครึ้มค้างพลู
1100704238061
12332121113331232323111222020022220022200220202002128222222ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี28ดี
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยกฤต สุนทะวงษ์
1399900399981
12323121113331232323111222022222220022200220202002168222226ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
2ดี32ดี
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศ์เกียรติ ป้อมสุวรรณ์
1399000079875
133231211213213123233123120222222222202222202022001614224032
ดีมาก
2
ดีมาก
4ดี0
ปรับปรุง
38
ดีมาก
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ เหมือนเมือง
1390401142251113231211211313123331221222222222222022222222002221814422436
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
4
ดีมาก
44
ดีมาก
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภานุพงษ์ แซ่เอี๊ยว
1399000084321113231211213313123332121122222222222222222222222201816426238
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
2ดี48
ดีมาก
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติ วงษ์ชมพู
1399900411493113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต โคะแสง112970152221111223122121111232322232122202222022200200220020222148204424ดี0
ปรับปรุง
4ดี4
ดีมาก
32ดี
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิรวุฒิ กาติ๊บ
1560301499652112231221211112123222321222022220222002022200202221410204426ดี0
ปรับปรุง
4ดี4
ดีมาก
34ดี
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วชิระ จุ่นคล้าย
139900008005911223121121133223333211112202222222202000022222020166424226ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี34ดี
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนัญญา รินทชัย
1209301238892113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อรทัย พรมรินทร์
139900008077611233122112232132211213212200222020002000200022000124004016
พอใช้
0
ปรับปรุง
4ดี0
ปรับปรุง
20
พอใช้
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิญญา น้อยเมือง
1399900406244113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชนัญชิดา ถ้ำแก้ว
1399000080849113231211233313123332121222222222220222222222222221814426436
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
48
ดีมาก
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรณพร บุญขัน
1399000083457113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กำไลเงิน เกล็ดงูเหลือม
1399900412449113231211111313123332121222222222202022222222222221812426434
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
46
ดีมาก
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สาวิตรี ผลเพียร
1390401142171113231211211313123331221222222222222022222222002221814422436
ดีมาก
2
ดีมาก
2
พอใช้
4
ดีมาก
44
ดีมาก
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ขวัญจิรา โคตรวงษา
1399000084640112231212213112123333121222022222022202022222022221412424430
ดีมาก
2
ดีมาก
4ดี4
ดีมาก
40
ดีมาก
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประกายมาศ ยุณาครบุรี
140990384302411313121123213212333213222220222222000002222222002166424226ดี2
ดีมาก
4ดี2ดี34ดี
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มณีรัตน์ ประทุมชัย
1399000078895112231212211213223212321222022222022002202200202221410204426ดี0
ปรับปรุง
4ดี4
ดีมาก
34ดี
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาวดี วระยศ
1409903894851113231211213313123332121222222222222222222222222221816426438
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
50
ดีมาก
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ตรีชฎาพร ปัตเสน
1399900395111112231212223212123332121222022222020202022222222221410426428ดี2
ดีมาก
6
ดีมาก
4
ดีมาก
40
ดีมาก
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิพร จีนตานนท์
1399900407071123231211213323223332123120222222222220202222222001612426032
ดีมาก
2
ดีมาก
6
ดีมาก
0
ปรับปรุง
40
ดีมาก
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โพพิทักษ์ โพธิบุญมา
139990040036011323112223221332233122232222220002000220202200200128222022ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
0
ปรับปรุง
26ดี
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิพัฒพงศ์ ทัพชุมพล
139900007705812323121311313123233322122022222200220000002200222144222420ดี2
ดีมาก
2
พอใช้
4
ดีมาก
28ดี
Loading...