Rejestr przychodów i rozchodów RR 2016-2017 : Klasa na Medal