Rejestr przychodów i rozchodów RR 2016-2017 : Wpłaty GIM wg klas