Koszty - Suszarki powietrzne
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
StandardOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
2
ProducentPrzykładxxx
3
Typ / model urządzeniaPrzykład
4
Dane i szczegóły techniczne
5
Liczba urządzeń do zakupienia [sztuk]20n20n20n20n20n20n20n
6
Ładunek znamionowy (bawełna) [kg]5,0kg5,0kg5,0kgkgkgkgkg
7
Liczba cykli prania w roku [n/rok]-n/rokn/rok-n/rok-n/rok-n/rok-n/rok-n/rok
8
Zużycie energii na jedn. Załadunki w cyklu standard. [kWh/kg]0,75kWh/kg0,60kWh/kg0,60kWh/kgkWh/kgkWh/kgkWh/kgkWh/kg
9
Zużycie energii na cykl standardowy ("sucha bawełna") [kWh/cykl]3,75kWh/cykl3,00kWh/cykl3,00kWh/cykl-kWh/cykl-kWh/cykl-kWh/cykl-kWh/cykl
10
Zakładany okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata]-yy-y-y-y-y-y
11
Stopa dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] -%%-%-%-%-%-%
12
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
13
Cena zakupu urządzenia [PLN]420,00
PLN/urządz.
600,00
PLN/urządz.
600,00
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
14
Koszt instalacji urządzenia z niezbędnymi akcesoriami [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
15
Koszt dostawy urządzenia [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
16
Opłata za zwrot i utylizację urządzenia [PLN]
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
17
Całkowite koszty zakupu urządzenia [PLN]420,00
PLN/urządz.
600,00
PLN/urządz.
600,00
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
18
Całkowite koszty zakupu wszystkich urządzeń [PLN]8 400,00PLN12 000,00PLN12 000,00PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
19
Roczny koszt utrzymania i konserwacji urządzenia
20
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]-PLN/godz.PLN/godz.-PLN/godz.-PLN/godz.-PLN/godz.-PLN/godz.-PLN/godz.
21
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację urządzenia [godz./urządz./rok]1,00godz./
urządz/rok
1,00godz./
urządz/rok
godz./
urządz/rok
godz./
urządz/rok
godz./
urządz/rok
godz./
urządz/rok
godz./
urządz/rok
22
Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzenia [PLN/urządz.]-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
23
Roczny koszt utrzymania i serwisu dla wszystkich urządzeń [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
24
Roczne koszty energii
25
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]-PLN/kWhPLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh
26
Roczne zużycie energii przez urządzenie (bez standby) [KWh/rok]-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok
27
Całkowite roczne koszty energii na urządzenie na rok [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
28
Całkowite koszty użytkowania
32
Całkowity roczny koszt użytkowania urządzenia [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
33
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
35
Całkowite koszty użytkowania na kg ładunku znamionowego [PLN/kg]
-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg
36
Całkowity koszt użytkowania LCC urządzenia w okresie-lat-lat-lat-lat-lat-lat-lat
38
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania urządzenia [PLN]420,00PLN600,00PLN600,00PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
39
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania na 1 kg ładunku [PLN/kg]
-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg-PLN/kg
40
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]
8 400,00PLN12 000,00PLN12 000,00PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
41
42
Uwagi:
43
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
44
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
45
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia SUSZAREK POWIETRZNYCH DO UBRAŃ. Przykładowa kalkulacja jest dołączona dla porównania.
46
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
47
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
48
5. Nazwa producenta urządzenia musi być wpisana w nagłówku niniejszego arkusza.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Loading...
 
 
 
LCC, Suszarka Powietrzna
Najlepsza oferta
 
 
Main menu