คะแนนพฤติกรรมม.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.6
2
คะแนนพฤติกรรม(ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
มาสาย
หนีเรียน
ทะเลาะ
เสพติด
ชู้สาว
แต่งกาย
ทรงผม
โซเชียล
อื่นๆพัฒนาคงเหลือ
ระบุเหตุกรณีเพิ่มคะแนนหรืออื่นๆ
4
17720นายทรงเกียรติเขียวไพรีม.6/1100-30-53095
5
27726นายปริญญานุ่มสุขม.6/1100-15-520100
6
37733นายสุวัตรโพธิ์ทองม.6/1100-25-5-40-53055
7
47747นายเกียรติศักดิ์อ่ำเอี่ยมม.6/110020120
8
57757นายรุ่งโรจน์อุ้ยเจริญม.6/1100-35-102075
9
67758นายสุรวุฒิสุขพิทักษ์ม.6/1100-15-5-530105
10
77783นายณัชภัทร์พรมแพรม.6/110030130
11
88833นายมนตรีสร้อยทองม.6/1100-25-5-402050
12
97735นางสาวเมรดาปิ่นเกษรม.6/110030130
13
107762นางสาวกนกวรรณเดชห้วยไผ่ม.6/110030130
14
117771นางสาวมานิตาอ้นชาวนาม.6/110030130
15
127774นางสาวสมฤทัยเมาระพงษ์ม.6/1100-520115
16
137775นางสาวสุดาพรอ้นชาวนาม.6/1100-520115
17
147793นางสาวขนิษฐามีเดชม.6/1100-5-590
18
157795นางสาวจุฑารัตน์อยู่ชาวนาม.6/110020120
19
167796นางสาวชมพูนุชนาคำม.6/1100-520115
20
177797นางสาวณัฐญาดานิ่มลมูลม.6/1100-595
21
187799นางสาวดวงกมลทับบุญม.6/110020120
22
197806นางสาวมนธิชาเทศสลุดม.6/1100-520115
23
207807นางสาวรัชภรสินไหมม.6/110020120
24
217810นางสาวสุนันทาการะเกตุม.6/1100100
25
227815นางสาวอายรียาชัยชนะม.6/110020120
26
238063นางสาวเจนจิราบุญมีพิพิธม.6/110020120
27
248406นางสาวกฤติยาภรณ์ขุนชัยม.6/110020120
28
258407นางสาวขวัญใจพุ่มไพรม.6/110030130
29
268408นางสาวจิราภรณ์สาวะรีพลม.6/110010110
30
17684นายกิตติพรพัดชาวนาม.6/210020120
31
27685นายคณิตเขียวกรุงม.6/2100-595
32
37697นายพิษณุขำน้ำคู้ม.6/2100-5-20-52090
33
47730นายวัยวัฒน์พงษ์พานิชม.6/2100100
34
57752นายธีรยุทธมีจุ้ยม.6/210020120
35
67761นายอัษฎาวุฒิแสงศรีม.6/210020120
36
77787นายภาณุพงศ์สุถินยินดีม.6/210020120
37
87790นายเพทายแดงชาวนาม.6/2100100
38
98416นายธวัชชัยทับทิมทองม.6/210020120
39
107707นางสาวจอมขวัญรองแก้วม.6/210020120
40
117713นางสาวสุนิสาขันทะมีม.6/210030130
41
127714นางสาวอทิตยาสุวรรณเลิศม.6/210020120
42
137740นางสาวภานุมาศศรีหอมม.6/210020120
43
147746นางสาวสุนันทาชมยวงม.6/210020120
44
157750นางสาวณัฐมนอินหาดกรวดม.6/2100100
45
167769นางสาวพรรษชลปั้นจั่นม.6/2100-1020110
46
177772นางสาวศศิวิมลวงศ์มณีม.6/210020120
47
187773นางสาวศิริพรแก้วกำเหนิดม.6/210020120
48
197794นางสาวจิยาพรเอมพิณม.6/210020120
49
207801นางสาวนันทิชาปาแสนกุลม.6/210030130
50
217802นางสาวนิษฐ์อนงค์คงน่วมม.6/210030130
51
227805นางสาวมณีรัตน์วรสิงห์ม.6/210020120
52
237808นางสาวรุ้งเพชรขำสุเดชม.6/210030130
53
247809นางสาววราพรเสือเปรมม.6/210020120
54
257811นางสาวสุนิสายี่สุ่นแก้วม.6/2100-1520105
55
267812นางสาวสุปราณีเกษรจันทร์ม.6/210030130
56
277814นางสาวอรพรรณจันลีม.6/210020120
57
288033นางสาวมลฐิฬาคุ้มสุพรรณม.6/2100-595
58
298038นางสาวสิตานันแดงชาวนาม.6/210020120
59
308409นางสาวปาริชาตคำสุวรรณม.6/210030130
60
318430นางสาวสุภาวรรณอยู่เชื้อม.6/210020120
61
17402นายจิรวัฒน์สุริยะม.6/3100-15-520100
62
27405นายเกียรติศักดิ์จงเจริญม.6/3100-1020110
63
37666นายธีรพงษ์แก้วศรีทัศน์ม.6/310030130
64
47667นายธีรศักดิ์จันพุ่มม.6/310020120
65
57674นายศักดิ์สิทธิ์มัจฉิมม.6/3100-402080
66
67701นายสุรชัยนาคอินทร์ม.6/3100-595
67
77717นายเดชอนันต์คงเนียมม.6/3100-402080
68
87727นายภานุพงศ์นุชบ้านป่าม.6/310020120
69
97753นายธีระพงศ์พุ่มพัดม.6/310020120
70
107755นายพีรพลบวบทองม.6/3100-15-10-20-1045
71
117756นายภูริเดชพงค์พานิชม.6/310020120
72
127759นายหัสนัยพงษ์พานิชม.6/310020120
73
137760นายอนันทวัฒน์นึกเว้นม.6/310020120
74
147789นายวีรพันธ์สังข์วงศ์ม.6/3100-520115
75
157742นางสาวสุกัญญาเล็กกระโทกม.6/3100-520115
76
167768นางสาวพรพิมลถาวรวงค์ม.6/310020120
77
177770นางสาวภาวรินทร์อยู่คล้ายม.6/3100-520115
78
188410นางสาวฐิติพรภักดีอำนาจม.6/310020120
79
198411นางสาวนภัสสรทองชาวนาม.6/3100-530125
80
208412นางสาวสุพัตราบุญจันทร์ม.6/310020120
81
218426นางสาวกมลพรรณกุลรอดม.6/310020120
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...