Mgi_TOP_Z_17-18_1_OK.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 17/18 г., спец. ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, магистри, 1 КУРС, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2
Дисциплина З, И, Ф сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
3
Ценности и трудова мотивацияЗ бл.4, з.500
Проф. д.пс.н. Снежана Илиева
27.01.2018 г.13:0015:00писмен + КР
4
Психология на пазараЗбл. 4, зала 205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова10.02.2018 г.10:0011:30писмен
5
Индивидуални различия на работното мястоЗбл.4, з.400Доц. д-р Ергюл Таир03.02.2018 г.9:0011:00писмен + КР
6
Стратегически мениджмънтЗбл. 4, з.400Проф. д.с.н. Цветан Давидков03.02.2018 г.16:0017:00писмен + КР
7
Стрес, здраве и безопасност в работна средаЗбл.4, з.200Гл. ас. д-р Вихра Найденова28.01.2018 г.13:0015:00писмен + КР
8
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияЗбл.4, з.200
Проф. д-р Емилия Алексиева
04.02.2018 г.10:0011:30писмен + КР
9
Кроскултурен мениджмънт и организационна култураЗбл.4, з.400
Проф. д.пс.н. Снежана Илиева
17.02.2018 г.13:0015:00писмен + КР
10
Техники за социално влияниеИбл.4, з.400Проф. д-р Георги Карастоянов04.02.2018 г.14:0015:30писмен
11
Емоционална интелигентностИбл. 4, з.202
Гл. ас. д-р Валерия Витанова
28.01.2018 г.10:0012:00писмен + КР
12
Невербална комуникация и комуникативна компетентностИбл. 4, каб 126Проф. д.ф.н. Величко Руменчев25.01.2018 г.9:0011:00КР
13
Управление на впечатленията и бизнес етикетИбл. 4, зала 205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова10.02.2018 г.12:0013:30писмен
14
15
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 17/18 г., спец. ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, магистри, 2 КУРС, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
16
Дисциплина З, И, Ф сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
17
Обучение и развитие на персоналаЗ бл. 4, з.202
Гл. ас. д-р Валерия Витанова
28.01.2018 г.12:0014:00писмен + КР
18
Правни аспекти на управлението на човешките ресурси
Збл. 4, з.500Доц. д-р Невяна Кънева03.02.2018 г.9:0011:00писмен /тест/
19
Статистически методи в организационните изследванияЗДоц. д-р Калоян Харалампиев04.02.2018 г.10:0013:00КР
20
бл.4, з.51411.02.2018 г.10:0012:00
21
Организационно консултиранеЗбл.4, з.202Хон. ас. д-р Елена Алтимирска19.02.2018 г.11:0014:00устен
22
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсиЗбл.4, з.514Милена Хаджииванова и Ивайло Гърков14.01.2018 г.10:0014:00писмен/устен
23
Управление на кризи и конфликти в организациитеИбл.4, з.400Проф. д-р Георги Карастоянов04.02.2018 г.15:3017:00писмен
24
Управление на таланта и планиране на приемственосттаИбл.4, з.200Гл. ас. д-р Вихра Найденова28.01.2018 г.15:0017:00писмен + КР
25
Творчество и иновации в организациитеИбл.4, з.400Доц. д-р Ергюл Таир10.02.2018 г.13:0014:30КР
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu