@ใบรายชื่อ-อิงทะเบียน2561 - รอบ 10 ธ.ค.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTADAEAF
1
2
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2561
3
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ชาย11หญิง8รวม19
5
คุณครูที่ปรึกษา : นางสาวเมธินี ทองเซ
6
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ -สกุลหมายเหตุ
7
8
9
15405
เด็กชาย
กาแล็คซี่
แซ่หวัง
10
25406
เด็กชาย
รัตติกิตติ์
สนิทมัจโร
11
35407
เด็กชาย
ธนโชติแซ่ลิ้ว
12
45408
เด็กชาย
รัชชานนท์
สารรัตน์
13
55409
เด็กชาย
บัณฑิตแซ่จาง
14
65410
เด็กชาย
ปฏิภาณแซ่หลี่
15
75411
เด็กชาย
นภัทรหลอยทา
16
85412
เด็กชาย
วรวิชแซ่ภู
17
95413
เด็กชาย
ธนชิตแซ่ลิ่ว
18
105420
เด็กชาย
พลิศรนายมน
19
115414
เด็กหญิง
เกวลินแซ่ต้วน
20
125415
เด็กหญิง
นิชธาวัลย์
แซ่หลิ่ว
21
135416
เด็กหญิง
สุพิชญาบุญยัง
22
145417
เด็กหญิง
บัณฑิตาครุดนัน
23
155418
เด็กหญิง
เพียงขวัญ
โสภณภูมิปัญญา
24
165419
เด็กหญิง
อังคณาแซ่เกอว
25
175421
เด็กหญิง
มณีสรแปงใจ
26
185422
เด็กหญิง
พาทินธิดา
ลุงซอ
27
195491
เด็กชาย
ศรัณย์จิ่งต่า
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu