ABC
1
Pozyskiwanie kandydatówOgłoszeniaAutomatyczne publikowanie ogłoszeń na portalach pracy Pracuj.pl, Olx.pl, Praca.pl, Gowork.pl itp
2
Automatyczne tworzenie ogłoszeń na podstawie opisu projektu rekrutacyjnego
3
Edycja nazwy nagłówków w ogłoszeniu
4
Edycja i usuwanie ogłoszeń opublikowanych na portalach pracy i stronie kariery
5
API do publikacji ogłoszeń
6
API do aplikowania kandydatów
7
8
Strona karieryMożliwość skorzystania z gotowej strony kariera systemu Element
9
Możliwość utworzenia strony kariera według projektu klienta
10
Podłączenie własnej strony kariera za pomocą wtyczki do Wordpress
11
Podłączenie własnej strony kariera za pomocą API
12
Podłączenie własnego formularza aplikacyjnego za pomocą API
13
14
Linki aplikacyjneNieograniczona swoboda tworzenia linków aplikacyjnych
15
Linki aplikacyjne przechowują informacje o źródle kandydatów
16
Linki aplikacyjne przechowują informacje o rekruterze, który wykorzystał link aplikacyjny
17
Linki aplikacyjne przechowują informację o projekcie rekrutacyjnym
18
Usuwanie i zmiana nazwy linków aplikacyjnych
19
20
Formularz aplikacyjnyNieograniczona edycja formularza aplikacyjengo po rozpoczęci procesu rekrutacyjnego
21
Możliwość wyłączenia obowiązku dodania CV
22
Możliwość wyłączenia obowiązku dodania adresu emaili i telefonu
23
Możliwość wyłączenia obowiązku zaakceptowania zgód RODO
24
Możliwość wyłączenia wyświetlania zgód RODO
25
Każdy projekt rekrutacyjny może posiadać inny formularz aplikacyjny
26
Tworzenie różnych wersji językowych formularzy aplikacyjnych
27
28
Formularz aplikacyjny - pytania i punktacja odpowiedziTworzenie i nazywanie grup pytań aplikacyjnych
29
Dodawanie dowolnej liczby grup pytań aplikacyjnych
30
Dodawanie dowolnej liczby pytań aplikacyjnych
31
Tworzenie dowolnych pytań i dowolnych odpowiedzi
32
Tworzenie pytań typu: (1) zamknięte, (2) otwarte, (3) jednokrotny wybór, (4) wielokrotny wybór, (5) ocenne, (6)dni tygodnia z godzinami, (7)dni kalendarzowe z godzinami, (8)pliki, (9)polecenie
33
Automatyczne punktowanie odpowiedzi
34
Nieograniczona swoboda ustalania punktacji
35
Oznaczenie odpowiedzi jako "odrzucającej"
36
Automatyczne sumowanie punktacji i wskazywanie kandydatów, którzy wybrali odpowiedź odrzucającą
37
Tworzenie formularza metodą "przeciągnij i upuść"
38
Zapisywanie pytań do wykorzystania w przyszłości
39
Treść pytań i odpowiedzi zapisywana jest w systemie i możliwa do wyeksporotwania
40
Włączenia lub wyłączenia hiring managerom (użytkownikom zewnętrznym) widoku uzupełnionego przez kandydata formularza aplikacyjnego
41
Właczenie lub wyłączenie hiring managerom (użytkownikom zewnętrznym) widoku uzupełnionego przez kandydata formularza aplikacyjnego z innych projektów
42
Filtrowanie kandydatów w głównej bazie i w projekcie na podstawie odpowiedzi udzielanych przez kandydatów na dowolne pytania utworzone w systemie
43
44
Ręczne dodawanie kandydatówRęczne dodawanie kandydatów
45
Dodawanie kandydatów bez CV
46
Wskazywanie źródła kandydata dodanego ręcznie
47
Oznaczanie zgody RODO przy ręcznym dodawaniu kandydata
48
Możliwość dodania kandydata bez zgody RODO
49
50
Wyszukiwanie kandydatów w InternecieWyszukiwanie kandydatów na portalu Linkedin bezpośrednio w systemie
51
Możliwość przeglądania kandydatów na Linkedin bez płatnego konta
52
Wyszukiwanie kandydatów na portalu Github bezpośrednio w systemie
53
Wyszukiwanie kandydatów na portalu StackOverflow bezpośrednio w systemie
54
Szybkie dodawanie kandydatów z Linkedin, Github i StackOverflow do systemu
55
56
Baza kandydatówPrzechowywanie kandydatów w bazie przez dowolnie ustalony okres
57
Wyszukiwanie kandydatów po treści CV niezależnie od długości CV
58
Wyszukiwanie kandydatów po treści CV niezależnie od formatu pliku (także pliki graficzne)
59
Wyszukiwanie po treści notatek, niezależnie od długości notatki
60
Wyszukiwanie z wykorzystaniem operatorów logicznych (boolean search)
61
Filtrowanie kandydatów po odpowiedziach udzielanych na pytania aplikacyjne. System automatycznie tworzy filtry dla wszystkich rodzajów pytań, bez względu na treść pytania i odpowiedzi.
62
Dodawanie wielu kandydatów z bazy jednocześnie do wielu projektów na dowolne etapy
63
64
Polecenia kandydatówObsługa systemu poleceń
65
Możliwość dodawnia do formularza aplikacyjnego specjalnego pytania o polecenie kandydata
66
Specjalne oznaczenie kandydatów poleconych
67
Szybki podgląd informacji o tym kto polecił kandydata, kiedy i do jakiego projektu
68
Przechowywanie i raportowanie informacji o tym, kto polecił kandydata, kiedy i na jakie stanowisko
69
Automatyczne wysyłanie co miesiąc wiadomości email z raportem kandydatów poleconych
70
71
Rozpoznawanie tekstu w dokumentach kandydatówAutomatyczne zapisywanie treści dokumentów kandydatów w celu umożliwienia wyszukiwania kandydatów po treści dokumentów
72
Automatyczne uzupełnianie danych osobowych kandydata w profilu kandydata na podstawie treści CV (imię, nazwisko, email, telefon)
73
Automatyczne uzupełnianie doświadczenia zawodowego i edukcji na podstawie profilu Linkedin
74
75
Zarządzanie procesem rekrutacyjnymZwinne (agile) zarządzania rekrutacją na tablicy "kanban"Tworzenie nowego procesu rekrutacyjnego trwa kilka sekund
76
Prowadzenie projektu na tablicy "kanban"
77
Dodawanie dowolnej liczby etapów
78
Dowolne nazwy etapów
79
Dowolna kolejność etapów
80
Każdy proces rekrutacyjny może mieć inne etapy
81
Zmiana kolejności etapów metodą "przeciągnij i upuść"
82
Nieograniczone zmiany etapów, na których znajdują się kandydaci
83
Nieograniczone zmiany i usuwanie etapów po rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego
84
Etap, na którym pojawiają się nowi kandydaci nie musi być pierwszym etapem (możliwość dodawania wcześniejszych etapów, np. "Linkedin zaproszeni", "Linkedin przyjeli zaproszenie" itp)
85
Etap zatrudnienia nie musi być ostatnim etapem (możliwość dodawania dalszych etapów, np. "Onboarding")
86
Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby szablonów projektów w celu szybkiego tworzenia etapów
87
Możliwość oznaczenia dowolnego etapu jako etapu "Aplikacja", na którym automatycznie pojawiają się nowi kandydaci
88
Możliwość oznaczenia dowolnego etapu jako "Zatrudnienie"
89
Dowolny etap można oznaczyć jako etap, na którym odrzucenie kandydata wymaga wskazania powodu odrzucenia
90
Dowolny etap można oznaczyć jako "Nieraportowany", co pozwala tworzyć etapy podręczne, które nie zaburzają raportów
91
Kandydat może być odrzucony na dowolnym etapie
92
Każdy etap może posiadać kandydatów aktywnych i odrzuconych (brak konieczności tworzenia osobnych etapów na kandydatów odrzuconych)
93
Możliwość przenoszenia kandydatów między etapami metodą "przeciągnij i upuść"
94
Przenoszenie kandydatów pomiędzy dowolnymi etapami, także z pominięciem etapów
95
Możliwość ukrycia z etapów kandydatów odrzuconych lub aktywnych
96
Po odrzuceniu kandydat pozostaje na etapie i zawsze wiadomo, który kandydat został odrzucony na którym etapie i kiedy
97
Przywracanie odrzucony kandydatów
98
Możliwość edycji powodu odrzucenia
99
Nieograniczona swoboda zmiany nazwy projektu, nazwy stanowiska i innych właściwości projektu w dowolnym momencie, także po tym, gdy kandydaci pojawili się w projekcie.
100
Dodawanie dowolnych plików do projektów rekrutacyjnych.