Wijzigingen_voor_Utrechtpad_3edruk_2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDE
1
Wijzigingen voor Utrechtpad 3e druk 2014 t.a.v. de route; b|k|r staat voor bladzijde, kaart, regel, ► Heen, ◄ Terug21-8-2018 0:43:59
2
Klik voor wijzigingen op de 2e druk hier.
3
b|k|rWelke tekst moet gewijzigd?Tekst wijzigen inDatum wijzigingVerwijzingen
4
39 | 5 | 1-17 en 41 | 5 | 1-19 ►
gehele beschrijving op pagina's 39 en 41(5) Na 1 km bij asfaltweg rechtsaf en direct linksaf, Beverweertseweg. Einde bij Werkhoven linksaf, ventweg langs N229 op, langs bushalte en ventweg ca. 175 m vervolgen. Aan het eind linksaf (Beverweertseweg), veerooster passeren. Op splitsing links aanhouden en bruggetje over Kromme Rijn nemen. Volg het graspad tot het eind en ga rechtsaf (Jachtrustlaan). Einde weg rechtsaf (Utrechtpad en Romeins Limespad blijven hier samen lopen), Steenovenweg. Na de brug linksaf Steenovenweg vervolgen en na 200 m linksaf via overstapje, graspad langs de oever van de Kromme Rijn, Gulde Hoevepad. Na circa 900 m pad via een klaphek verlaten en onder het viaduct door lopen. Na klaphek gras/grindpad vervolgen. Aan het eind door klaphek, rechtsaf asfaltweg (Leemkolkweg). Eerste linksaf, Watertorenweg. Na huisnr 2 linksaf, Caspargauw. Na brug linksaf, jaagpad * langs Oude Kromme Rijn. Op asfaltweg linksaf en meteen rechtsaf, pad langs Oude Kromme Rijn. Links aanhouden en na circa 1,5 km, bij bruggetje (26) bocht naar rechts volgen (voorheen kwam het Utrechtpad hier van links over het bruggetje) en verhard jaagpad nog ruim 1,5 km volgen tot asfaltweg Ossenwaard (7) en linksaf naar Cothen. * Indien het jaagpad onbegaanbaar is, bij Caspargauw linksaf het Molenspoor volgen tot aan brug over Kromme Rijn, voor de brug rechtsaf pad langs het water, bruggetje over Oude Kromme Rijn oversteken en u bent weer op de hoofdroute.21-8-2018link naar kaart routewijziging
5
6
39 | 5 | 1-17 en 41 | 5 | 1-19 ◄gehele beschrijving op pagina's 39 en 41(7) Na ‘Ossenwaard 8’ rechtsaf naar voetpad (verhard jaagpad) langs Kromme Rijn. Bij het bruggetje gaat het verharde pad over in een graspad **, (Utrechtpad en Romeins Limespad blijven hier samen lopen) dit graspad circa 1,5 km volgen langs Oude Kromme Rijn. Bruggetje over en rechts aanhouden. Op asfaltweg linksaf en na 20 m rechtsaf, pad langs de Oude Kromme Rijn vervolgen. Einde pad rechtsaf brug over (Caspargauw). Einde weg rechtsaf, Watertorenweg. Einde weg rechtsaf, Leemkolkweg en direct weer linksaf, door klaphek, gras/grindpad. Aan het eind door klaphek en onder viaduct door. Ga door een klaphek en volg het graspad langs de oever van de Kromme Rijn circa 900 m. Aan het eind via overstapje rechtsaf (Steenovenweg). Na 200 m rechtsaf, brug over en linksaf, Jachtrustlaan (voorheen kwam het Utrechtpad hier vanuit de Broekweg). Na 800 m bij elektriciteitshuisje linksaf, graspad. Bruggetje oversteken en schuin rechtdoor, asfaltweg. Na veerooster rechtsaf over ventweg langs N229. Na 175 m, bij bushalte (25) gaat de weg naar rechts (Beverweertseweg). Aan het einde rechts en direct linksaf het jaagpad op langs Kromme Rijn. Jaagpad 1 km volgen tot bruggetje (5). ** Indien het graspad onbegaanbaar is, dan bruggetje over Oude Kromme Rijn oversteken en jaagpad langs Kromme Rijn vervolgen tot aan asfaltweg Molenspoor. Daar linksaf, tot aan Caspargauw en daar rechtsaf.21-8-2018link naar kaart routewijziging
7
47 | 9 | 13-15 ►
Achter vila langs...Voor slagboom linksaf. Einde rechts, 1e links. Bij geasfalteerde weg eerst oversteken en dan rechtsaf. Bij rotonde rechtsaf : Rijksstraatweg16-6-2018
8
47 | 9 | 1-2◄Vanaf voorrangsweg ...Voorrangsweg oversteken en rechtaf tot rotonde. Bij rotonde oversteken en linksaf. Bij 1e bospad linksaf (asfaltweg weer oversteken). Hierna 1e recht en 1e links. Bij slagboom rechtsaf.16-6-2018
9
91 | 24 | 7-8 ►
Onder viaduct door en linksaf....Onder viaduct door en rechtdoor. Loop ongeveer 1 km door tot Provinciale weg, streek de weg over en ga linksaf, Bisschopsweg, meteen brug over De Eem. Bij de stoplichten linksaf, Eenweg. Loop weer een kleine km aan de andere kant van De Eem tot het viaduct. Ga hier onderdoor, u bent weer terug op de route.27-11-2017
10
97 | 25 | 16-17; 91 | 24 | 1 ◄Onder viaduct door en direct rechstaf....Onder het viaduct van de A1 door rechts aanhouden, Eemweg. Volg deze weg ongeveer 1 km. Bij stoplichten de Provinciale weg oversteken en rechtsaf, Bisschopweg. Brug over de Eem oversteken, hierna eerste weg rechtsaf, Zuidereind. Onder viaduct door, Zuidereind vervolgen. U bent weer op de route.27-11-2017
11
37 | 4 | 1 ►
Aanlooproute vanaf station NS Bunnik: Vanuit het station rechtsaf: Groene Weg - Molenweg5-11-2016
12
37 | 4 | 10-12 ►Einde weg linksaf ... bruggetje over.U bent terug op de route van het Utrechtpad, volg verder de beschrijving op blz 107 (kaart 28) vanaf 'Einde rechtsaf: Graaf Floris V weg'14-10-2015
13
37 | 4 | 1-3 ◄Bruggetje over ... (Rijnpad) door park.Betonnen brug oversteken en pad langs jaagpad vervolgen. Vervolgens een houten brug oversteken en rechtsaf naar asfaltvoetpad (Rijnpad) door park.14-10-2015
14
52 | 10
Bushalte bij Valkenheide is opgehevenBushalte bij Valkenheide (ten noorde van Breedeveen) is opgeheven.9-8-2016
15
53 | 10 | 8-9 ►
Op kruising ... door klaphek heide verlaten.Op kruising voor de heide linksaf fietspad volgen. Aan het einde door hek heide verlaten.25-9-2014
16
53 | 10 | 1-2 ◄Aan het einde van de heide, op kruising rechtsafVoor hek met verboden toegang, rechtsaf. Doorlopen nar fietspad. Op fietspad linksaf. Op kruising bij heide Breeveen rechtsaf25-9-2014
17
54 | 11nvtKaart: de hoek van Zuid naar Zuid-Oost op de kaart tussen het water Leersumsche Plassen (1) en Ginkelduinse Heide (2) loopt in werkelijkheid minder scherp, maar met een ronding. Tekst is correct.27-9-2015
18
57 | 12 | 4-5 ►Eerste pad (voor oud fundament) linksafEerste pad linksaf1-11-2014
19
59 | 13 | 12-14 ►‘Na 1 km aan het eind…Slaperdijk.’‘50 meter voor hek ‘Verboden Toegang’ schuin rechts (paars/geel/groen paaltje). Over paadje door grasveld naar klinkerweg met paddenstoel P22851. Rechtdoor richting Veenendaal, Dijkstraat-West. Eerste links, Aagje Dekenweg. Eind linksaf en direct rechts door hekje op bruggetje. Na brug linksaf en pad volgen. Eerste pad linksaf via hekje naar bebouwde kom, Achterberglaan. Eind linksaf fietspad op (voor NS-route rechtsaf naar station Veenendaal-West). Bij autoweg rechtsaf, Slaperdijk.1-9-2014
20
59 | 13 | 1-3 ◄
‘Na het kruisen… viersprong vlak voor heuveltje’‘Na het kruisen van de spoorweg linksaf, fietspad op. Eerste weg rechtsaf, Achterberglaan (voor NS station Veenendaal-West rechtdoor). Einde bij huisnummer 33 rechtdoor paadje in. Na hekje bij splitsing rechtsaf. Na twee maal bocht naar links, rechts door hekje op bruggetje naar woonwijk. Na brug linksaf en direct rechts, Aagje Dekenlaan. Einde rechtsaf. Bij kruising met P22851 rechtdoor en direct links paadje door grasveld volgen en bos in. In het bos linksaf breder bospad volgen. Na 400 m komt u op een kleine viersprong vlak voor heuveltje’1-9-2014
21
71 | 17 | 3-5 ►Einde weg rechtsaf Hopeseweg. ... Einde linksaf: RingbaanEinde weg rechtsaf (Hopeseweg). Brug over de (Luntersche) beek over en de weg vervolgen.
Direct na het bord Scherpenzeel, scherp linksaf: Groeperlaan.
Deze weg vervolgen tot de bebouwing rechts ophoudt en dan rechtsaf de Akkerwindelaan in. Einde linksaf: Ringbaan.
7-8-2016
22
71 | 17 | 7-9 ◄Rechtsaf: Akkerwindelaan. ... brug over de (Luntersche beek) over.Rechtsaf: Akkerwindelaan. Einde linksaf: Groeperlaan. Einde scherp rechtsaf, Hopeseweg. Brug over de (Luntersche) beek over.7-8-2016
23
89 | 23 | 6 ►Na 700 m linksaf: KrachtwijkerwegTot 1 januari 2016 niet linksaf gaan, maar rechtdoor blijven lopen over de Slaagse Weg. De weg blijven volgen, dit wordt vanzelf Zuidereind (zie verder blz 91 regel 2)15-11-2015
24
91 | 24 | 6-7 ◄Ca. 250 m na boerderij met huisnr 41 rechtsaf...Tot 1 januari 2016 niet rechtsaf, maar weg vervolgen. Slaagse Weg. Verder met pagina 89.15-11-2015
25
99 | 26 | 13 ►Bij P-20022 linksaf: KoudelaanIn Lage Vuursche eerste weg linksaf: Koudelaan12-10-2016
26
109 | 29 | 4 Laan van NifterlakeLaan van Niftarlake1-9-2015
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Loading...
Main menu