ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
សេចក្តីណែនាំ
គោលបំណង៖ ដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វើការទស្សន៍ទាយថាតើពេលណាសាច់ប្រាក់ចូលហើយពេលណាសាច់ប្រាក់ចេញពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក (លំហូរសាច់ប្រាក់)
11
បញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងដែលមានពណ៌ទឹកក្រូច (តារាងផ្សេងទៀតមានរូបមន្តរួចហើយហាមប៉ះពាល់)
12
ជំហានទី ១. បញ្ចូលចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកមានបច្ចុប្បន្ន (ជាសាច់ប្រាក់ដែលមានទាំងក្នុងដៃនិងគណនីធនាគាររបស់អ្នក) ក្នុងប្រអប់សមតុល្យសាច់ប្រាក់ (C17) ។ កុំបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមិនទាន់មាន។ បញ្ជូលតែសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកមានប៉ុណ្ណោះ
13
ជំហានទី ២. បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ដែលអ្នករំពឹងទុកពីការលក់ (ជួរទី 22)
14
ជំហានទី ៣. បញ្ចូលការចំណាយដែលអ្នករំពឹងទុក (ក្រោម“ លំហូរសាច់ប្រាក់ចេញ” ជួរទី 24)
15
ជំហានទី ៤. នៅតារាងចុងក្រោយនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនៅ មានសាច់ប្រាក់នៅចុងខែ។ ប្រសិនបើវាជាពណ៌ក្រហមអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយ
16
ថ្ងៃទី7-Jul-20
17
សមតុល្យសាច់ប្រាក់ $ 7,000.00
18
19
20
14-Jul-2021-Jul-2028-Jul-204-Aug-2011-Aug-2018-Aug-2025-Aug-201-Sep-208-Sep-20
21
លំហូរសាច់ប្រាក់ចូល
22
ការរំពឹងទុកពីការលក់ $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00
23
24
លំហូរសាច់ប្រាក់ចេញ
25
ចំណាយថ្លៃដើម (អ្នកផ្គត់ផ្គង់) $ - $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ 1,500.00 $ - $ - $ -
26
ជួល $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ -
27
ប្រាក់ខែ $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 $ -
28
ទឹកភ្លើង $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ 500.00 $ -
29
ចំណាាយក្នុងការិយាល័យ $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
30
ចំណាយផ្សេងៗ $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00
31
ពន្ធ $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 750.00 $ - $ -
32
សរុបលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញ $ 1,540.00 $ 5,040.00 $ 40.00 $ 3,540.00 $ 40.00 $ 3,040.00 $ 790.00 $ 3,040.00 $ 40.00
33
34
លំហូរសាច់ប្រាក់ចុងគ្រា $ (540.00) $ (4,040.00) $ 960.00 $ (2,790.00) $ 710.00 $ (2,290.00) $ (40.00) $ (2,290.00) $ 710.00
35
36
សរុុបសាច់ប្រាក់ដែលមាន $ 6,460.00 $ 2,420.00 $ 3,380.00 $ 590.00 $ 1,300.00 $ (990.00) $ (1,030.00) $ (3,320.00) $ (2,610.00)
37
38
39
40
Powered By
41
42
43
44
45
46
47
48