Findeal-form dich vu hoan thue TQ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
Bảng tính tiền hoàn thuế
4
Ngày cập nhật
5
Đơn vị tiền tệRMB
6
Mã HS TQ
7
% Mua hóa đơn VAT
8
% Hoàn thuế
9
% Phí dịch vụ
10
11
Sản phẩmModel 1Model 2Model 3Model 4Thành tiền (RMB)VNĐ
12
Giá ExW (chưa bao gồm VAT) ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -
13
Chi phí hóa đơn VAT Trung Quốc ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -
14
Hoàn thuế thu được ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -
15
Phí hoàn thuế Findeal thu ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - #DIV/0!
16
Hoàn thuế KH nhận được ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - ¥ - #DIV/0!
17
18
19
Giá trị hợp đồng (EXW)Phí dịch vụ findeal ( %/ Tổng EXW )
20
< 15.0003.00%
21
15.000 - 60.000 RMB
2.20%
22
60.000 - 100.000 RMB
2.00%
23
100.000 - 240.000 RMB
1.80%
24
>240.000 RMB1.50%
25
>600.000 RMB1.00%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Hoàn thuế TQ
Báo giá tổng hợp
Invoice EXW
Logistics
Tax VN
Phí dịch vụ