ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
7
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
8
PHÒNG KHẢO KHÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
9
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2021
10
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
KHÓA 18 (2018-2023), KHÓA 19 (2019-2024) VÀ KHÓA 20 (2020-2025) - HỆ ĐẠI HỌC_THI TRỰC TUYẾN
11
STTSTT ngàyTên HPTín chỉHình thức thiThời gian thiNgày thiThời gian có mặt tại Phòng Google metTG
làm bài
PhòngLink phòng thi Google meetDS SV dự thiSố lượng SVGiảng viên giảng dạyKhóaGhi chú
12
11Hệ thống thông tin quản lý2Vấn đáp 1 buổi12/6/20217h157h30K.A112https://meet.google.com/upy-wjxt-rmwHTTTQL (2)_Nhóm 131TS. Văn Hùng TrọngK2020.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
13
22Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạoVấn đáp (BC đồ án)K.A113https://meet.google.com/bpx-ivcn-sakKN&ĐMST (1)_Nhóm 130ThS. Bùi Trần HuânK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
14
K.A114http://meet.google.com/vbn-auem-szuKN&ĐMST (4)_Nhóm 135ThS. Đinh Nguyễn Khánh PhươngK2020.DH
15
K.A201
https://meet.google.com/ytw-xkdg-jku
KN&ĐMST (5)_Nhóm 135ThS. Trần Ngọc Phương ThảoK2020.DH
16
K.A203https://meet.google.com/axr-mqhz-jnkKN&ĐMST (7)_Nhóm 135ThS. Đào Thị Thu HườngK2020.DH
17
K.A204https://meet.google.com/sqi-tdjj-woaKN&ĐMST (9)_Nhóm 134ThS. Nguyễn Thị Như QuỳnhK2020.DH
18
K.A205
https://meet.google.com/txr-akma-rrv
KN&ĐMST (12)_Nhóm 123ThS. Vũ Thị Tuyết MaiK2020.DH
19
33Quản trị mạngK.A207
https://meet.google.com/vty-qyrj-sie
QTM (1)_Nhóm 136ThS. Lê Tự ThanhK2019.DH
20
K.A211https://meet.google.com/taa-wowa-henQTM (3)_Nhóm 135TS. Đặng Quang HiểnK2019.DH
21
K.A212meet.google.com/kry-cdmj-stkQTM (4)_Nhóm 133TS. Hoàng Hữu ĐứcK2019.DH
22
44Đạo đức trong kinh doanhTự luận60 phút7h308h00K.A213
https://meet.google.com/mub-sfdr-rvm
ĐĐTKD (1)_Nhóm 125ThS. Nguyễn Thị Khánh HàK2018.DHSV vào hệ thống lms.vku.udn.vn xem đề thi; Làm bài trên giấy_Không yêu cầu giấy thi như quy định (chuẩn bị giấy thi trước khi thi: Trên giấy bài làm ghi đầy đủ các Thông tin: Mã sinh viên; Họ và tên sinh viên; Học phần thi; Ngày thi; Thời gian thi…); Chụp ảnh up file bài làm vào link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video, link nộp bài thi lên khung chat của phòng thi Google meet) . SV sử dụng bút đậm màu, nét to, yêu cầu bài thi phải viết chữ rõ ràng, chụp rõ nét, không được thiếu góc, đủ độ sáng. Khi hết thời gian làm bài, gia hạn 10 phút để sinh viên chụp ảnh và nộp tải file bài làm lên link Google form và sẽ tự động đóng khi hết giờ (SV lưu ý để nộp đúng giờ).R
23
K.A214
https://meet.google.com/oos-yjpv-gct
ĐĐTKD (1)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Khánh HàK2018.DH
24
55Kế toán doanh nghiệpTrắc nghiệm50 phút9h4510h15K.A215
https://meet.google.com/rtv-fnzq-aik
KTDN (1)_Nhóm 127ThS. Trương Hoàng Tú NhiK2019.DHSV thi trên hệ thống Lms, nhận đề thi và làm bài trực tiếp trên hệ thống lms.vku.udn.vn. SV nộp file video quay màn hình qua link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video lên khung chat của phòng thi Google meet)
25
K.A301
https://meet.google.com/meu-ysuo-xse
KTDN (1)_Nhóm 226ThS. Trương Hoàng Tú NhiK2019.DH
26
66Hệ thống thông tin quản lýVấn đáp 1 buổi13h1513h30K.A112https://meet.google.com/upy-wjxt-rmwHTTTQL (2)_Nhóm 230TS. Văn Hùng TrọngK2020.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
27
77Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạoVấn đáp (BC đồ án)K.A113https://meet.google.com/bpx-ivcn-sakKN&ĐMST (1)_Nhóm 230ThS. Bùi Trần HuânK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
28
K.A114http://meet.google.com/vbn-auem-szuKN&ĐMST (4)_Nhóm 235ThS. Đinh Nguyễn Khánh PhươngK2020.DH
29
K.A201
https://meet.google.com/dpp-apdx-whu
KN&ĐMST (5)_Nhóm 235ThS. Trần Ngọc Phương ThảoK2020.DH
30
K.A203https://meet.google.com/zad-vatk-zryKN&ĐMST (7)_Nhóm 235ThS. Đào Thị Thu HườngK2020.DH
31
K.A204https://meet.google.com/sqi-tdjj-woaKN&ĐMST (9)_Nhóm 234ThS. Nguyễn Thị Như QuỳnhK2020.DH
32
K.A205
https://meet.google.com/ooq-wvsh-rhs
KN&ĐMST (12)_Nhóm 222ThS. Vũ Thị Tuyết MaiK2020.DH
33
88Quản trị mạngK.A207
https://meet.google.com/vty-qyrj-sie
QTM (1)_Nhóm 235ThS. Lê Tự ThanhK2019.DH
34
K.A211https://meet.google.com/taa-wowa-henQTM (3)_Nhóm 235TS. Đặng Quang HiểnK2019.DH
35
K.A212
http://meet.google.com/hge-figj-pef
QTM (4)_Nhóm 232TS. Hoàng Hữu ĐứcK2019.DH
36
99Pháp luật đại cươngTrắc nghiệm50 phút13h0013h30K.A213
https://meet.google.com/ggj-oycz-pyd
PLĐC (1)_Nhóm 125ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DHSV thi trên hệ thống Lms, nhận đề thi và làm bài trực tiếp trên hệ thống lms.vku.udn.vn. SV nộp file video quay màn hình qua link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video lên khung chat của phòng thi Google meet)R
37
K.A214
https://meet.google.com/uax-hojr-htz
PLĐC (1)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
38
K.A215
https://meet.google.com/zph-zduw-rhe
PLĐC (1)_Nhóm 324ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
39
K.A301
https://meet.google.com/kpn-buzs-nmz
PLĐC (1)_Nhóm 424ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
40
K.A303
https://meet.google.com/ska-giac-mha
PLĐC (2)_Nhóm 124ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
41
K.A305
https://meet.google.com/yeo-myss-atc
PLĐC (2)_Nhóm 223ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
42
15h0015h30K.A213
https://meet.google.com/saj-kvmu-phx
PLĐC (2)_Nhóm 323ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
43
K.A214
https://meet.google.com/vqz-rhyq-dzv
PLĐC (2)_Nhóm 423ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
44
K.A215
https://meet.google.com/yju-satr-rto
PLĐC (3)_Nhóm 125ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
45
K.A301
https://meet.google.com/acw-ndax-jnk
PLĐC (3)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
46
K.A303
https://meet.google.com/rsu-xfwm-zkg
PLĐC (3)_Nhóm 325ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
47
K.A305
https://meet.google.com/pxx-tbnf-obw
PLĐC (3)_Nhóm 425ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoK2018.DH
48
101Chuyên đề 5_IT2Vấn đáp (BT lớn)1 buổi12/7/20217h157h30K.A112https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqCĐ 5_IT (1)_PTDLVR70TS. Nguyễn ThanhK2018.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.R
49
112Hệ thống thông tin quản lýVấn đáp K.A113https://meet.google.com/uzu-sybm-dnqHTTTQL (1)_Nhóm 127TS. Võ Thị Thanh ThảoK2019.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
50
3Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạoVấn đáp (BC đồ án)K.A114https://meet.google.com/bpx-ivcn-sakKN&ĐMST (2)_Nhóm 129ThS. Bùi Trần HuânK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
51
K.A201http://meet.google.com/vbn-auem-szuKN&ĐMST (3)_Nhóm 135ThS. Đinh Nguyễn Khánh PhươngK2020.DH
52
K.A203
https://meet.google.com/xwg-fisb-mit
KN&ĐMST (6)_Nhóm 135ThS. Trần Ngọc Phương ThảoK2020.DH
53
K.A204https://meet.google.com/kzg-ffxp-dvxKN&ĐMST (8)_Nhóm 135ThS. Đào Thị Thu HườngK2020.DH
54
K.A205https://meet.google.com/myq-ezah-zwoKN&ĐMST (10)_Nhóm 135ThS. Ngô Thị Hiền TrangK2020.DH
55
K.A207
https://meet.google.com/ooq-wvsh-rhs
KN&ĐMST (11)_Nhóm 130ThS. Vũ Thị Tuyết MaiK2020.DH
56
134Quản trị mạngK.A211https://meet.google.com/jcr-mpqi-rchQTM (2)48ThS. Phạm Hồ Trọng NguyênK2019.DH
57
K.A212https://meet.google.com/zht-zphm-tji
QTM (5)_Nhóm 131ThS. Lê Kim TrọngK2019.DH
58
145Chuyên đề 5_CE 13h1513h30K.B205https://meet.google.com/ddv-jghn-qfyCĐ 5_CE (5)_CNL28TS. Dương Hữu ÁiK2018.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.R
59
156Chuyên đề 5_ITVấn đáp (BT lớn)K.A307https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqCĐ 5_IT (2)_PTDLVR70TS. Nguyễn ThanhK2018.DHR
60
167Hệ thống thông tin quản lýVấn đáp K.A113https://meet.google.com/uzu-sybm-dnqHTTTQL (1)_Nhóm 226TS. Võ Thị Thanh ThảoK2019.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
61
178Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạoVấn đáp (BC đồ án)K.A114https://meet.google.com/bpx-ivcn-sakKN&ĐMST (2)_Nhóm 229ThS. Bùi Trần HuânK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
62
K.A203http://meet.google.com/vbn-auem-szuKN&ĐMST (3)_Nhóm 235ThS. Đinh Nguyễn Khánh PhươngK2020.DH
63
K.A303
https://meet.google.com/zqm-oqkh-mbi
KN&ĐMST (6)_Nhóm 235ThS. Trần Ngọc Phương ThảoK2020.DH
64
K.A204https://meet.google.com/rfi-gsey-ejxKN&ĐMST (8)_Nhóm 234ThS. Đào Thị Thu HườngK2020.DH
65
K.A205https://meet.google.com/myq-ezah-zwoKN&ĐMST (10)_Nhóm 235ThS. Ngô Thị Hiền TrangK2020.DH
66
K.A207
https://meet.google.com/ooq-wvsh-rhs
KN&ĐMST (11)_Nhóm 230ThS. Vũ Thị Tuyết MaiK2020.DH
67
189Quản trị mạngK.A212https://meet.google.com/mgu-gacj-qpcQTM (5)_Nhóm 231ThS. Lê Kim TrọngK2019.DH
68
K.B210https://meet.google.com/tdx-pavn-wcvQTM (6)39ThS. Phạm Hồ Trọng NguyênK2019.DH
69
191Công nghệ và lập trình web3Vấn đáp (BC đồ án)1 buồi12/8/20217h157h30K.A112https://meet.google.com/agj-fmym-jhdCN&LTW (1)_Nhóm 130TS. Trần Văn ĐạiK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
70
K.A113https://meet.google.com/epd-cctz-tzxCN&LTW (2)_Nhóm 127ThS. Nguyễn Văn BìnhK2020.DH
71
K.A114
https://meet.google.com/qgb-kgkq-nia
CN&LTW (4)_Nhóm 134ThS. Ngô Lê QuânK2020.DH
72
K.A201https://meet.google.com/uqq-kipd-gzgCN&LTW (6)_Nhóm 135ThS. Võ Ngọc ĐạtK2020.DH
73
K.A203https://meet.google.com/szf-zkcd-ortCN&LTW (7)_Nhóm 134ThS. Lương Khánh TýK2020.DH
74
202Chuyên đề 5_IT2Vấn đáp (BT lớn)K.B210https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqCĐ 5_IT (4)_PTDLVR51TS. Nguyễn ThanhK2018.DHR
75
213Hệ thống thông tin quản lýVấn đáp K.A204https://meet.google.com/vut-ogqj-bdeHTTTQL (3)_Nhóm 126TS. Trần Thiện VũK2020.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
76
K.A205https://meet.google.com/uzu-sybm-dnqHTTTQL (4)_Nhóm 134TS. Võ Thị Thanh ThảoK2020.DH
77
224Thiết kế đồ họa động và hoạt hình3Vấn đáp (Bài tập lớn)K.B205https://meet.google.com/nwv-thfb-ansTKĐHĐ&HH (1)70ThS. Lê Thị Bình
ThS. Trần Thị Thúy Ngọc
K2019.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
78
K.A307https://meet.google.com/mbk-dpwc-vxzTKĐHĐ&HH (2)70ThS. Trần Thị Hạ QuyênK2019.DH
79
235Công nghệ và lập trình webVấn đáp (BC đồ án)13h1513h30K.A112https://meet.google.com/agj-fmym-jhdCN&LTW (1)_Nhóm 230TS. Trần Văn ĐạiK2020.DH
80
K.A113https://meet.google.com/epd-cctz-tzxCN&LTW (2)_Nhóm 227ThS. Nguyễn Văn BìnhK2020.DH
81
K.A114
https://meet.google.com/qgb-kgkq-nia
CN&LTW (4)_Nhóm 234ThS. Ngô Lê QuânK2020.DH
82
K.A201https://meet.google.com/uqq-kipd-gzgCN&LTW (6)_Nhóm 235ThS. Võ Ngọc ĐạtK2020.DH
83
K.A203https://meet.google.com/szf-zkcd-ortCN&LTW (7)_Nhóm 233ThS. Lương Khánh TýK2020.DH
84
246Chuyên đề 5_IT2Vấn đáp (BT lớn)K.A305https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqCĐ 5_IT (3)_PTDLVR60TS. Nguyễn ThanhK2018.DH
85
257Hệ thống nhúng3Vấn đáp (BC đồ án)K.A303
https://meet.google.com/kdd-hbhi-qkq
HTN (1)28TS. Nguyễn Vũ Anh QuangK2018.DH
86
268Hệ thống thông tin quản lý2Vấn đáp K.A204https://meet.google.com/vut-ogqj-bdeHTTTQL (3)_Nhóm 225TS. Trần Thiện VũK2020.DHSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
87
K.A205https://meet.google.com/uzu-sybm-dnqHTTTQL (4)_Nhóm 234TS. Võ Thị Thanh ThảoK2020.DH
88
279Trí tuệ nhân tạo Tự luận60 phút13h0013h30V.A210
https://meet.google.com/vrv-deec-rdz
TTNT (1)_Nhóm 124TS. Lê Thị Thu NgaK2019.DHSV vào hệ thống lms.vku.udn.vn xem đề thi; Làm bài trên giấy_Không yêu cầu giấy thi như quy định (chuẩn bị giấy thi trước khi thi: Trên giấy bài làm ghi đầy đủ các Thông tin: Mã sinh viên; Họ và tên sinh viên; Học phần thi; Ngày thi; Thời gian thi…); Chụp ảnh up file bài làm vào link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video, link nộp bài thi lên khung chat của phòng thi Google meet) . SV sử dụng bút đậm màu, nét to, yêu cầu bài thi phải viết chữ rõ ràng, chụp rõ nét, không được thiếu góc, đủ độ sáng. Khi hết thời gian làm bài, gia hạn 10 phút để sinh viên chụp ảnh và nộp tải file bài làm lên link Google form và sẽ tự động đóng khi hết giờ (SV lưu ý để nộp đúng giờ).
89
V.A214
https://meet.google.com/skt-zfrq-ari
TTNT (1)_Nhóm 223TS. Lê Thị Thu NgaK2019.DH
90
V.A401
https://meet.google.com/qba-cefg-mhf
TTNT (1)_Nhóm 323TS. Lê Thị Thu NgaK2019.DH
91
V.A405
https://meet.google.com/oti-xqks-csq
TTNT (2)_Nhóm 124TS. Lê TânK2019.DH
92
V.B203
https://meet.google.com/mip-mior-ofe
TTNT (2)_Nhóm 223TS. Lê TânK2019.DH
93
V.B204
https://meet.google.com/ogm-fkpk-apj
TTNT (2)_Nhóm 323TS. Lê TânK2019.DH
94
V.B205
https://meet.google.com/tqf-isth-tev
TTNT (3)_Nhóm 120TS. Đặng Đại ThọK2019.DH
95
V.B206
https://meet.google.com/tmk-yxpu-axj
TTNT (3)_Nhóm 219TS. Đặng Đại ThọK2019.DH
96
V.B304
https://meet.google.com/aic-amgz-dqk
TTNT (3)_Nhóm 319TS. Đặng Đại ThọK2019.DH
97
15h1515h45V.A210
https://meet.google.com/mbn-jppb-oqn
TTNT (4)_Nhóm 123TS. Lê TânK2019.DH
98
V.A214
https://meet.google.com/wts-xsbr-ooo
TTNT (4)_Nhóm 222TS. Lê TânK2019.DH
99
V.A401https://meet.google.com/gts-jxfr-yriTTNT (4)_Nhóm 322TS. Lê TânK2019.DH
100
V.A405
https://meet.google.com/urx-dnqe-nfe
TTNT (5)_Nhóm 127TS. Đặng Đại ThọK2019.DH
101
V.B203
https://meet.google.com/hnt-hxdj-ioo
TTNT (5)_Nhóm 226TS. Đặng Đại ThọK2019.DH
102
V.B204
https://meet.google.com/wcv-tyrs-zke
TTNT (6)_Nhóm 117ThS. Nguyễn Đỗ Công PhápK2019.DH
103
V.B205
https://meet.google.com/pqe-qsqx-anu
TTNT (6)_Nhóm 216ThS. Nguyễn Đỗ Công PhápK2019.DH
104
281Công nghệ và lập trình web3Vấn đáp (BC đồ án)1 buồi12/9/20217h157h30K.A112https://meet.google.com/vos-nhtp-fysCN&LTW (3)_Nhóm 133ThS. Nguyễn Anh TuấnK2020.DHSV thi trên Google meet, SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp với CBCT ngay khi kết thúc thi.
105
K.A113
https://meet.google.com/qgb-kgkq-nia
CN&LTW (5)_Nhóm 135ThS. Ngô Lê QuânK2020.DH