ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
W Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2009-12-31
3
4
IntäkterÅr 2009År 2008
5
Medlemsavgifter
26 100,00 kr30 431,00 kr
6
Deltagaravgifter årsmöte och höstmöte
15 800,00 kr27 050,00 kr
7
Övriga intäkter
1 069,00 kr−109,80 kr
8
Summa intäkter
42 969,00 kr57 371,20 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier1 500,00 kr1 000,00 kr
12
Administration
2 000,00 kr1 247,00 kr
13
Porton2 813,00 kr2 642,00 kr
14
Tryckkostnader
3 045,00 kr3 066,00 kr
15
Styrelsemöten
2 964,00 kr3 979,00 kr
16
Uppvaktningar
1 795,00 kr359,00 kr
17
Årsmötet13 310,00 kr19 370,00 kr
18
Höstmötet6 360,40 kr15 060,00 kr
19
Diverse kostnader
21 455,00 kr3 416,00 kr
20
Summa kostnader
55 242,40 kr50 139,00 kr
21
Årets resultat
−12 273,40 kr7 232,20 kr
22
Summa kostnader och resultat
42 969,00 kr57 371,20 kr
23
24
Balansräkning 2009-12-31
25
Tillgångar
År 2009År 2008
26
Kassa2 022,00 kr80,00 kr
27
Plusgiro77 330,40 kr57 936,80 kr
28
Bank föreningskonto
2,92 kr2,92 kr
29
Bank kapitalkonto
26 293,58 kr26 293,58 kr
30
Lager5 904,80 kr5 513,80 kr
31
Summa tillgångar
111 553,70 kr89 827,10 kr
32
33
Skulder och eget kapital
34
Källénfonden
63 324,65 kr34 274,65 kr
35
Diverse skulder
18 600,00 kr14 000,00 kr
36
Förskottsbet. avg.
18 600,00 kr14 000,00 kr
37
år 20090,00 kr13 000,00 kr
38
år 201018 600,00 kr1 000,00 kr
39
Övriga skulder
1 110,00 kr760,00 kr
40
Eget kapital
28 519,05 kr40 792,45 kr
41
- varav
Balanserat överskott
40 792,45 kr33 560,25 kr
42
Årets resultat
−12 273,40 kr7 232,20 kr
43
Summa skulder och eget kapital
111 553,70 kr89 827,10 kr
44
45
Täby 2010-02-07
46
47
Ulf Palmqvist
48
kassör
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100