Check căn tòa A2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BẢNG HÀNG TÒA A2 DỰ ÁN AN BÌNH CITY ĐƠN VỊ CEN
2
3
Tầng/Căn123456789101112
4
DT114.5 m2114.5 m290.6 m290.6 m274.7 m274.3 m290.6 m290.6 m283.7 m283.7 m286.5 m286.5 m2
5
Hướng cửaBắcNamBắcNamBắcBắcBắcNamBắcNamTây Đông
6
Ban côngĐ-NĐ-BNamBắcNamNamNamBắcT-NT-BĐ-BT-B
7
Tầng 5A2-0501A2-0502A2-0503A2-0504A2-0505A2-0506A2-0507A2-0508A2-0509A2-0510A2-0511A2-0512
8
ĐB-ĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
9
3.300.455.9083.175.803.2992.533.967.9572.458.079.3702.533.967.9572.458.079.370
10
Tầng 5AA2-05A01A2-05A02A2-05A03A2-05A04A2-05A05A2-05A06A2-05A07A2-05A08A2-05A09A2-05A10A2-05A11A2-05A12
11
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
12
3.175.803.2992.533.967.9572.458.079.3702.458.079.370
13
Tầng 6A2-0601A2-0602A2-0603A2-0604A2-0605A2-0606A2-0607A2-0608A2-0609A2-0610A2-0611A2-0612
14
ĐB-ĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
15
3.269.531.6472.608.492.0962.531.142.2512.531.142.251
16
Tầng 7A2-0701A2-0702A2-0703A2-0704A2-0705A2-0706A2-0707A2-0708A2-0709A2-0710A2-0711A2-0712
17
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
18
3.175.803.2992.458.079.3702.458.079.370
19
Tầng 8A2-0801A2-0802A2-0803A2-0804A2-0805A2-0806A2-0807A2-0808A2-0809A2-0810A2-0811A2-0812
20
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
21
2.531.142.2512.531.142.251
22
Tầng 09A2-0902A2-0904A2-0907A2-0908
23
ĐBĐB-ĐB-
24
2.531.142.2512.531.142.251
25
Tầng 11A2-1107A2-1108A2-1109
26
ĐB-ĐB
27
2.581.312.0962.531.142.251
28
Tầng 11AA2-11A01A2-11A02A2-11A03A2-11A04A2-11A05A2-11A06A2-11A07A2-11A08A2-11A09A2-11A10A2-11A11A2-11A12
29
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
30
2.506.787.9572.506.787.957
31
Tầng 12A2-1201A2-1202A2-1203A2-1204A2-1205A2-1206A2-1207A2-1208A2-1209A2-1210A2-1211A2-1212
32
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
33
3.269.531.6472.531.142.2512.531.142.251
34
Tầng 14A2-1404A2-1408
35
ĐB-
36
2.458.079.3702.458.079.370
37
Tầng 15A2-1503A2-1506A2-1508A2-1512
38
ĐBĐBĐBĐB
39
2.608.492.0962.531.142.251
40
Tầng 17A2-1702A2-1703A2-1704A2-1707A2-1708
41
-ĐB-ĐB-
42
3.238.288.8642.574.590.7162.506.787.9572.574.590.7162.506.787.957
43
Tầng 18A2-1801A2-1802A2-1803A2-1804A2-1805A2-1806A2-1807A2-1808A2-1809A2-1810A2-1811A2-1812
44
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
45
2.531.142.251
46
Tầng 20A2-2001A2-2002A2-2003A2-2004A2-2005A2-2006A2-2007A2-2008A2-2009A2-2010A2-2011A2-2012
47
CĐTĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
48
2.599.432.0962.531.142.2512.531.142.251
49
Tầng 21A2-2101A2-2102A2-2103A2-2104A2-2105A2-2106A2-2107A2-2108A2-2109A2-2110A2-2111A2-2112
50
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
51
3.397.923.8353.269.531.6472.599.432.0962.531.142.2512.182.039.8342.170.355.5512.599.432.0962.531.142.2512.588.498.7852.537.987.2252.528.970.4822.577.272.430
52
Tầng 22A2-2201A2-2202A2-2203A2-2204A2-2205A2-2206A2-2207A2-2208A2-2209A2-2210A2-2211A2-2212
53
ĐB-ĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
54
3.253.910.2562.518.965.1042.587.011.4062.518.965.104
55
Tầng 23A2-2301A2-2302A2-2303A2-2304A2-2305A2-2306A2-2307A2-2308A2-2309A2-2310A2-2311A2-2312
56
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
57
3.253.910.2562.587.011.4062.518.965.1042.587.011.4062.518.965.1042.576.116.096
58
Tầng 24A2-2401A2-2402A2-2403A2-2404A2-2405A2-2406A2-2407A2-2408A2-2409A2-2410A2-2411A2-2412
59
ĐB-ĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
60
3.207.046.0812.549.749.3362.482.433.6632.549.749.3362.482.433.663
61
Tầng 25A2-2506A2-2511A2-2512
62
ĐBĐBĐB
63
64
Tầng 26A2-2602A2-2604A2-2605A2-2608A2-2609A2-2610A2-2611A2-2612
65
--ĐB-ĐBĐBĐBĐB
66
3.184.146.0812.482.433.6632.482.433.663
67
Tầng 28A2-2802A2-2803A2-2807A2-2808A2-2809A2-2810
68
ĐBCDTĐB-ĐBĐB
69
3.113.317.7332.484.285.1982.484.285.1982.409.370.7822.416.612.359
70
Tầng 29A2-2902A2-2903A2-2904A2-2908A2-2910A2-2912
71
--ĐB-ĐBĐB
72
3.113.317.7332.484.285.1982.409.370.7822.409.370.7822.416.612.3592.454.051.681
73
Tầng 30A2-3001A2-3002A2-3003A2-3004A2-3005A2-3006A2-3007A2-3008A2-3009A2-3010A2-3011A2-3012
74
ĐB-ĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐB
75
3.235.477.2903.113.317.7332.409.370.7822.484.285.1982.409.370.7822.454.051.681
76
Tầng 31A2-3101A2-3102A2-3103A2-3104A2-3105A2-3106A2-3107A2-3108A2-3109A2-3110A2-3111A2-3112
77
ĐB---CĐTĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
78
3.202.987.9813.082.074.9502.459.443.8182.385.016.4882.385.016.488
79
Tầng 32A2-3201A2-3202A2-3203A2-3204A2-3205A2-3206A2-3207A2-3208A2-3209A2-3210A2-3211A2-3212
80
ĐB---ĐBĐB--ĐBĐBĐB-
81
3.202.987.9813.082.074.9502.459.443.8182.385.016.4882.459.443.8182.385.016.4882.439.906.5252.392.337.3862.383.919.2892.429.407.531
82
Tầng 33A2-3301A2-3302A2-3303A2-3304A2-3305A2-3306A2-3307A2-3308A2-3309A2-3310
83
ĐB-ĐB-ĐBĐB--ĐBĐB
84
3.082.074.9502.385.016.4882.057.324.0182.459.443.8182.385.016.4882.439.906.525
85
Tầng 35A2-3501A2-3502A2-3503A2-3504A2-3505A2-3506A2-3507A2-3508A2-3509A2-3510
86
----ĐBĐB----
87
3.138.009.3623.019.589.3842.409.761.0592.336.307.9012.015.752.0802.409.761.0592.336.307.9012.390.375.7722.343.787.440
88
89
Tầng/Căn Số 010203040506070809101112
90
DT114.5 m2114.5 m290.6 m290.6 m274.7 m274.3 m290.6 m290.6 m283.7 m283.7 m286.5 m286.5 m2
91
Hướng cửaBắcNamBắcNamBắcBắcBắcNamBắcNamTây Đông
92
Ban côngĐ-NĐ-BNamBắcNamNamNamBắcT-NT-BĐ-BT-B
93
Tầng 3A2-301A2-302A2-303A2-304A2-305A2-306A2-307A2-308A2-309A2-310A2-311A2-312
94
3,202,987,981
3,082,074,950
DB
2,385,016,488
DBDB
2,459,443,818
DBDBFLDB
2,429,407,531
95
Tầng 16A21601A21602A21603A21604A21605A21606A21607A21608CĐTA21609A21610A21611A21612
96
3.346.398.8353.246.631.6472.581.312.0962.531.142.2512.140.954.8342.129.490.5512.581.312.0962.531.142.2512.550.833.7852.500.322.2252.511.670.4822.559.972.430
97
Tầng 19A2-1901A2-1902A2-1903A2-1904A2-1905A2-1906A2-1907A2-1908A2-1909A2-1910A2-1911A2-1912
98
STDADBDB
2,531,142,251
DBDBDB
2,531,142,251
DBDBDB
99
Tầng 27270127022703270427052706270727082709271027112712
100
Thu HằngXuân Quý2.484.285.1982.409.370.782Fland
Khánh Hùng
ĐB2.409.370.782NR2.416.612.359NewhomesThu Hằng
Loading...
 
 
 
Tòa A2