ฟอร์มส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
รหัสครู(ใช้รหัสสามหลักรหัสเดียวกับ ที่ใช้ใน BookMark)
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อสกุล
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาชื่อวิชารหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษาไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ (PDF File)อีเมลล์@jv.ac.thสถานะบันทึกหลังสอน
2
8/5/2019, 21:09:40221นายนายสรรญ์มากทรัพย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1mWqQxZnrW8RnrFCxQXGcJFy5dIu4ZI-T
san.mak@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้วยังไม่บันทึก
3
9/5/2019, 19:12:19219นายเชษฐ์รักกลางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=10aVqfVlgXslyhMyXtTSWhBjMc2QL7Dbe
chet.rak@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้วยังไม่บันทึก
4
14/5/2019, 20:29:06116นางน้องนุชบุญจันทร์ภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท 22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1xLpUysHV3JMfeCVOgwQUiVopDlQqpxZy
nongnuch.bon@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้วยังไม่บันทึก
5
15/5/2019, 14:40:38733นายธีรพงษ์จารุไชย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง22101ม.212562https://drive.google.com/open?id=1fdTLGffAtlceJvWUeMIXbTLEhbsfyycAteerapong.jar@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้วยังไม่บันทึก
6
17/5/2019, 17:38:08819นางสาวมนภรณ์ลีลาน้อยภาษาต่างประเทศพื้นฐานภาษาอังกฤษอ33101ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1daZnXo5g8fvW4YLghCgDOli1qDF5y6eF
monphon.lee@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
7
18/5/2019, 23:43:09333นางสาวปิยรสลาภารัตน์วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30205ม.612562
https://drive.google.com/open?id=15dlK1nfuMGMqyzcDw28NC3Bo50XRH1Ku
piyarot.lap@jv.ac.tgอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
8
19/5/2019, 9:57:27611นายสุรัตน์ประคำศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐาน 1ศ 31101ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1HG5ELS3giHQt8ckc3KWi5v1ykE_OQDM0
surat.pak@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
9
20/5/2019, 21:02:14716นางอุทัยวงณรา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1WO7oGCsgEQkFnOv1Wu6JQdHrfwZFDnZg
uthai.won@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
10
21/5/2019, 12:55:26610นายประยุทธช่างเกวียนศิลปะพื้นฐาน
ศิลปะพื้นฐาน (ทัศนศิลป์)
ศ 23101ม.312562https://drive.google.com/open?id=1_bTfG4wJwOE3P4mTox9ARFijyI-P92Zkprayut.cha@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
11
21/5/2019, 14:35:02504นางประภา บุญนิธิ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษาพ 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1L6icCLFkLHkOW3dVnVOPfood8EL4jwmR
prapha.boo@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
12
21/5/2019, 14:49:54504นางประภาบุญนิธิ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษาพ 21101ม.112562https://drive.google.com/open?id=1_4luIa22_lrTJbwXUnvJkUNe7_kqhlZxprapha.boo@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
13
21/5/2019, 14:52:20504นางประภาบุญนิธิ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษาพ 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=135o7xjWDUyNunPeK-2WKHigdSUvzonje
prapha.boo@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
14
21/5/2019, 14:56:04504นางประภาบุญนิธิ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสุขศึกษา พ 21101ม.112562https://drive.google.com/open?id=1jfmOxzBqr_iLNh6bKW3bXUcasnlTBIY8prapha.boo@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
15
22/5/2019, 0:08:28827นางสาวฑิพาพรรณนุชมีภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1nNnYZbyx09vAnB0Sl5MM3eIPAJQkcbOd
tipapan.nuc@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
16
22/5/2019, 12:22:01724นายมนัสวรสีหะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32101ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1KPgSSL4HKf0ulnWVvv6MXhaUiI9od_kl
manas.wor@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
17
22/5/2019, 13:54:32735นางปองกมล
พันธ์อาทิตย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 31101ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1nAoOoQwuVz3QCUJEcnZ6QJicJWd2dknQ
pongkamol.pan@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
18
23/5/2019, 13:40:46734นางฑิติพรสร้างนา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มเติม
บัญชีเบื้องต้น 1
ง 30253ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1MDRYZnJEQGQxt_s5SnXacrvSHYKsTBiA
thitiporn.sre@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
19
23/5/2019, 14:24:07457นางศจีวิเศษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
เพิ่มเติม
พลศึกษา(ดาบสองมือ1)
พ30201ม.412562https://drive.google.com/open?id=1zJBNar1c7-Jx8Tludf_dGhBoCZYqyHbesajee.wis@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
20
23/5/2019, 14:37:52510นายจิตรกรเด่นกลาง
สุขศึกษาและพลศึกษา
เพิ่มเติม
ฟุตชอลพ30203ม.512562https://drive.google.com/open?id=1i2QgZn1lFeFXifbijuRTQnOmgV-0CBH-jittakorn.denอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
21
23/5/2019, 14:58:43457นางศจีวิเศษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานพลศึกษา(กระบี่)พ22103ม.212562https://drive.google.com/open?id=1rb9M8UcdPncfgt_PeQs52i0rj8qCh-ENsajee.wis@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
22
23/5/2019, 15:26:43714นางศิริรัตน์โชติกลาง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง21101ม.112562https://drive.google.com/open?id=1gkSgvA1zy3j-6Jc8TM7eg4vVVz4gGk-rsirirat.mia@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
23
23/5/2019, 15:48:17118นางดวงพรวรสีหะภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1mC0sXz5i9Or6DosEf6ShPumnR9Vkr5sm
duangporn.tis@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
24
23/5/2019, 19:56:54513นายไอศูรย์อัตตโนคติ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษาพ 23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1uQa2HqZPUxHqQjsBvvZFOvN-zZ6gLaih
aisoon.att@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
25
23/5/2019, 20:22:53511นายนิติพงศ์เที่ยงตรง
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษาพ 32101ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1uBy8Ndaz8aaLXtsXEAWa1-25sIbM9wBI
nitipong.tia@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
26
23/5/2019, 20:26:08511นายนิติพงศ์เที่ยงตรง
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานพลศึกษาพ 22103ม.212562
https://drive.google.com/open?id=191TaiW1PP7yLLVwDxw39eT6TupwiDU9q
nitipong.tia@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
27
24/5/2019, 0:49:22824นางสาวนิภาพร คุ้มกลางภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาจีนจ 33205ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1SHqYHOjq5gp6DIBa_s6LddVW4l1gjltR
ืnipaporn.kum@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
28
24/5/2019, 1:35:05211นางสาวอริยาอุ่นใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ค33101ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1NtuE91eWMsInjOWRh6-WPzWQknjDN227
ariya.unc@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
29
24/5/2019, 8:36:22337นางสาวทิพย์ชนกบัวเปียวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1b-MppWsYc81iMU4y3vMz4d8OwaxYMrTw
tipchanok.bua@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
30
24/5/2019, 9:14:10421นางสุกานดาเตโพธิ์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส 32101ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1cyWVyB9h_Q42_WEkZBJQc2CNXQiN6V-Q
sukanda.tep@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
31
24/5/2019, 9:16:28614นายชโยดมประภาสโนบลศิลปะพื้นฐานทัศนศิลป์ศ 23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1uJh37t4OUCUf2Ru-WP5NUCyEJRQecjL0
chayodom.pra@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
32
24/5/2019, 9:40:56332นางสาวลักขณาสาหร่ายกลางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1DjNBmmZOs9pVNLNSiWqoOCg2_n3uDaG0
lakkana.sah@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
33
24/5/2019, 10:05:00425นายอนันต์ทิพย์โอสถ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์ส 21107ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1aoYqY2UhApLrzGd1cuNPtcD7f8vhe0CY
anan.tip@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
34
24/5/2019, 10:21:38334นายอภัยดวงคำวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
ว21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1zza-kd1YBEOJBmjmGLJy3oO0je0gN-dr
aphai.dua@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
35
24/5/2019, 10:35:43829ภัทรียาภรณ์จิตรบุญมาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ21101ม.112562https://drive.google.com/open?id=1soYJ_Jki6y23QeT5g8nq5z4eFcwdWl5J
pattareeyaporn.fon@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
36
24/5/2019, 13:28:4810นางสาวสรัญญายางนอก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พื้นฐานแนะแนวก22903ม.212562https://drive.google.com/open?id=1UbZysXV8giGJT2hrUkJHXpkgeLtixp9ksaranya.yan@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
37
24/5/2019, 14:07:33512นายปกรณ์วิชญ์เสนาะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐานสุขศึกษา ม.431101ม.412562https://drive.google.com/open?id=1qGm_xzRiqtAbOXI_c1TYn1jZxwxIo-Z0pakornwit.san@jv.ac.hอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
38
24/5/2019, 14:40:27223นางสาวฉัตรสุดายายพิมพ์คณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ค21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1wEmiMgmVMyhga0pPOtIrnxUYxmiboy_b
chatsuda.yai@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
39
24/5/2019, 14:51:46224นางสาวยุวรินทร์สามารถคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ค32103ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1_buShGWLhCVXdP6elr3BdsFN4Xz2NR9j
yuwarin.sam@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
40
24/5/2019, 15:12:04553นายธีระกุลนนกระโทก
สุขศึกษาและพลศึกษา
พื้นฐาน
พลศึกษา (แฮนด์บอล)
พ 23103ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1-yicmjkNX2xqlaGgrYg4q17EdOdS3h7O
teerakul.non@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
41
24/5/2019, 15:27:23720นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มเติม
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
ง 30290ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1OjnnK6Da7YKFowor50XhjX0Se3bwrxK3
surawoot.sok@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
42
24/5/2019, 15:40:09225นางสาวกรกนกร้อยอำแพงคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ค32203ม.512562https://drive.google.com/open?id=1bPDYuVJGcJVq0LpBKIES0oRFDPi4CtfAkornkanok.roi@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
43
24/5/2019, 15:47:02826นายณัฐเสฐโคตรบรรเทาภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษสื่อสาร2
ิอ20203ม.212562
https://drive.google.com/file/d/1-kHd_KzjiWD_pZIfv5IAgw1PKt25kchk/view?usp=sharing
natthaset@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
44
24/5/2019, 15:55:58154นายชัยเชฎฐ์ปานพรมมาภาษาไทย
เพิ่มเติม
เสริมทักษะภาษาไทย
ท20201ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1uD6IMTbQDwSIN8ygO41BP21SCgPkjgML
chaichet.pan@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
45
24/5/2019, 16:01:06335นางสาวปาจรีย์ป่วงกระโทกวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ชีววิทยา 4ว 33245ม.612562https://drive.google.com/open?id=17cAEiUjwp5FbjBQajbPJ2LA5FNcwJCTApajaree.pua@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
46
24/5/2019, 16:07:38213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 32103ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1vyp6bdolEz71rGVq8IqMZAIxQ52C2oet
arunya.ath@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
47
24/5/2019, 16:29:07358นายธีรพงษ์พรมพุ้ยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1pTD98B9MfslAi5VMGABvW9YHeYpnj_jb
teerapong.pomอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
48
24/5/2019, 16:41:10359นางสาวอัญชลิกาชาญสัมพันธ์ศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานศ21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1ylH59GWN5kJz42epurO9F3i4EZrK1VsU
anchalika.chaอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
49
24/5/2019, 17:05:46336นางสาวสุกัญญาสุนทรวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
เคมี 5ว30225ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1qHQpwVHD8cp-KkES4Y5qyge3usWt-KGu
sukanya.sun@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
50
24/5/2019, 17:10:04612นายณัฐดนัยเงาเกาะศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานศ21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1czEWs5mWMErC0RN1Ktt0tNcYAa4pSWvq
nutdanai.ngoอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
51
24/5/2019, 17:53:05338นางสาวอารียาช้อนทองวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 5ว33206ม.612562https://drive.google.com/open?id=1w4e3xjyz3IBYoUbcnq1fXHrwfzn4sEiLarreeya.cho@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
52
24/5/2019, 22:17:23422นางสาวปิลันธนาแปลกจังหรีด
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐาน
สังคมศึกษา (สาระพระพุทธศาสนา หน่วย1-4)
ส33101ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1XP1tYwosU3QUPqoZHeDCEdwYUnHdJWN7
piluntana.pla@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
53
24/5/2019, 22:38:59323นางสาวนุชจรีชวนขุนทดวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 1ว 31201ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1LsDw9TfxbNb2-fjC--H1dTcdr43cmhUa
ืnuchjaree.chu@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
54
25/5/2019, 3:46:52339นางสาวนิสากร
สหัสสุขมั่นคง
วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
เคมี 3ว32223ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1CpoQ3wF6wbhH4JRJY9hoZoDbjri4BKs6
nisakorn.sah@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
55
25/5/2019, 16:20:58654นางกัลยวรรธ์ย่ามกลางศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐาน22101ม.212562https://drive.google.com/open?id=1CQkXK1tmB2W-jpJjjFy8jnM3CxFAPY0k
kanyawan.yam@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
56
25/5/2019, 16:55:49416นางสาวรำไพพกกลาง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส31101ม.412561
https://drive.google.com/open?id=1hut-t1Hx08Qvg56figQfcMvsYVWptwT4
Ramphai.pho@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
57
25/5/2019, 17:10:47427นางสาวกาญจนา แสนมี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษา ส 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=14HVSEGik2ZeMbYdmEvEjN75F-qb3eVvh
kanjana.sae@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
58
26/5/2019, 17:18:3313นางสาวสุคนธ์ทิพย์เล็งกลาง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มเติม
การขาย 1ง 31255ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1B7DXrNlux7FYxj0coMykQvJ7WFxSZ5V8
sukonthip.len@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
59
26/5/2019, 17:48:37513นายไอศูรย์อัตตโนคติ
สุขศึกษาและพลศึกษา
เพิ่มเติม
เพศศึกษาพ30219ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1IykNJQdPTKV1LWFQUtNMaOiXKuxbb0tf
aisoon.att@jv.ac.th อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
60
26/5/2019, 20:59:55306นางปาริชาติเนตรทองหลางวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1
ว 30266ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1ZzQRduc65DVuRzXms6HkZsyDMzXyZPZV
parichart.net@jv.acthอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
61
26/5/2019, 21:48:35117นางทัศนีฆารเจริยภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท๒๓๑๐๑ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1X6EZy9jhepQYOV3KNASaQsy_xU3n0dZE
tassanee,kam@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
62
27/5/2019, 0:10:13317นางสมศรีตวยกระโทกวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ชีววิทยาว32243ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1CX75o1MF-ucI0LKsPlVqqVMMc9S978Mu
somsri.tua@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
63
27/5/2019, 8:58:32109นางเพียงพรทองภูบาลภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1uSi4UnVdYL77fpZ4QO_eBlUuVYKV8fZM
piangporn.tho@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
64
27/5/2019, 9:29:05830นางวราภรณ์
เรืองเวชภักดี
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1KiueGODsHeyD9n40DCusHXll9WiO6Eey
waraporn.rue@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
65
27/5/2019, 14:33:54206นางธณัฐตาราษฎร์เจริญคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ค 22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=18U0yvN3PdUtU_n0gveminE4yKSCe6bUi
tanatta.ras@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
66
27/5/2019, 15:49:36120นางนางวราภรณ์ ศรีสันต์ภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท ๒๒๑๐๑ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1-WtUFVb8oAYWKjcB4C1WM_PCsd-cdT1B
waraporn.sri@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
67
27/5/2019, 16:18:45207นางกุสุมา กุนหนองแดงคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ค22101ม.212562https://drive.google.com/open?id=1S4hXSd-lV6CjRO_6KPLUPkOJ-cv0PIJnkusuma.kun@jv,ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
68
27/5/2019, 17:05:53424นางสาวจารุวรรณบุตรเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐาน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ส 23101ม.312562https://drive.google.com/open?id=1HEj4cDUDZ6jj0Ygyyt_65tCiaZ-_dSaxcharuwan.boo@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
69
27/5/2019, 18:44:41420นางโสภาลำพูน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส31101ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1X3efbVG7rHaYaj4FaNd3NuKRLD-W_1yB
sopa.lum@jv,ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
70
27/5/2019, 21:02:40831นางสาวรัตนาวดีพลสำโรงภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาจีน3จ32203ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1E2UAR2HwTV5Z1OF3Du_CwOkQfsvk4Gwf
Rattanavadee.mai@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
71
27/5/2019, 21:11:29154นายชัยเชฏฐ์ ปานพรมมาภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท ๒๒๑๐๑ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1LUee5IM6PqjqVAdN0IWjbjS7NK8zAMx-
chaichet.pan@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
72
27/5/2019, 21:15:26111นางธนวรรณจุโฑปะมาภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานท 23101ม.312562https://drive.google.com/open?id=1czgTIFtzOZ-lMJ0NTalQtP7Vb4BpxgIptanawan.chu@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
73
28/5/2019, 8:00:05804นางฐิติรัชช
กิจโรจน์สกุล
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ30201ม.412562https://drive.google.com/open?id=15ZegsTgh-SFUo4aR_afdFzws6iPJsFJfthitirat.kit@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
74
28/5/2019, 11:10:18429นางสาวปาณิสรากาญจนชัยโชต
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส 22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1nvg6hPY1cbp_ZiBt-TrwW8K-dRXHeYW2
panisara.kan@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
75
28/5/2019, 14:49:41820นางจันนิกาถองกระโทกภาษาต่างประเทศพื้นฐานภาษาอังกฤษอ22101ม.212562https://drive.google.com/open?id=19oS5bZRfblsLGjjWoiNIuawReP5o50lc่jannika.tho@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
76
28/5/2019, 15:20:55715นางสาวศรัญญาพะนุมรัมย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1HlrBTBInRONdB_apMq6pTl8yf8Y7Xao_
saranya.pan@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
77
28/5/2019, 16:10:38นายจิรวัฒน์ทวนท้าว
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส 21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1KfNbreZrzW6BYcqtT64Xf5TmbnUMQpQ6
่jirawar.thu@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
78
28/5/2019, 17:08:17307นางศรีนวลเช่นพิมายวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ว 22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1_l8_-D8tM0C6oxILHam6z2c7KruSZ8fb
Srinaul.che@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
79
28/5/2019, 21:32:36431นางสาวหนูกาญจน์โลนไธสง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส 32101ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1tu_NOpU71NXC8LisuoCYVxiu4NoYtQKJ
hnookan.lon@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
80
29/5/2019, 7:51:12613นายนภัศกร
ชัยสุรชำนาญกุล
ศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานศ32101ม.512562https://drive.google.com/open?id=1FrW6gy-qiU8lqz3W4xEtjS--DR1wk4hCnaphat.cha@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
81
29/5/2019, 10:07:22213นางอรัญญาอะทอยรัมย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
ค 32101ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1A2nkyuWBj7umKP5_GmaZL7KUKPk3iHQg
arunya.ath@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
82
29/5/2019, 13:38:16452นางสายใจคำหาญพล
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1qGSemma-CNxjhQ72RYUvEnzeQWZZg5Ud
saijai.kam@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
83
29/5/2019, 14:39:05204นางวาสนากุนอกคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ค33205ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1P5M5ZuHvHI6FznkG_HrDAgSs-8tQsg_g
wassana.kun@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
84
29/5/2019, 18:12:06615นาย
นายพูนสวัสดิ์
สุคนธพงศ์ศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานศ22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1uri4-uogeaFGmXjU89CbFf6LP7IKHMXz
poonsawat.suk@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
85
30/5/2019, 0:33:04828นางสาวนัชนันท์ปลื้มญาติภาษาต่างประเทศพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อ22101ม.212562
https://drive.google.com/file/d/1pwZdhaX7Ff9ZXaCH5sLQaTr_Nw3rfpg9/view?usp=sharing
natchanan.ple@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
86
30/5/2019, 14:56:06357นางสาวเบญจมาศกรไธสง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ว23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=1rhSQAWD5HKZBIH4OBzfluxWcx20ajbkk
ิbenjamas.kho@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
87
31/5/2019, 10:15:54212นางสาวอัญญาลักษณ์ทินกระโทกคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ค31101ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1SiHQEHaI7uyAlh5_xbIO5wB2yEl9kAH4
anyaluk.thi@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
88
31/5/2019, 14:43:29205นางนางสาทิพย์
ถือความสัตย์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1LJpBHnjasrUNYaGRsymTw-DoBqx_mRH7
sathip.thu@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
89
31/5/2019, 17:26:11832นางมัสธุรสผ่องสุขภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
อ30203ม.512562
https://drive.google.com/open?id=1EZ3FMJSv-AXioQjteMhtGhpgEJ4qDhPW
matturose.ju@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
90
3/6/2019, 7:57:15253นางสาวกชกรถองกระโทกวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว23101ม.312562
https://drive.google.com/open?id=12kU-6uWuQ9kUi5mIDrPS22LF4FQWRI15
kotchakorn.tho@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
91
4/6/2019, 13:02:11T821นางสาวอุไรวรรณผันลาภาษาต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(ฟัง-พูด)
อ 20201ม.112562
https://drive.google.com/open?id=11KaDDn_dEkE3isTHusDoi5JOGhUybWa8
ีuraiwan.bha@.jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
92
4/6/2019, 15:43:27220นางสาวเพ็ญนภา ทัดมาลาคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 ค21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1DKTNJaq8sLcRiCwdjBoCYHRAQeObcGVU
pennapa.tad@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
93
4/6/2019, 23:49:05207นางกุสุมากุนหนองแดงคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ค22101ม.212562
https://drive.google.com/open?id=1ADcGOkRKPZSHskz_XuzSkRHxtYmGRBor
kusuma.kun@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
94
5/6/2019, 0:38:15225นางสาวกรกนกร้อยอำแพงคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ค32203ม.512562https://drive.google.com/open?id=1jcgNdNqLx_BK2riUnCY-mJx-IvegdD1-kornkanok.roi@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
95
5/6/2019, 6:07:22053นางสาวสุพัสรารินทา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นฐานสังคมศึกษาส21101ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1Hy2DqAUEm4jEbh52hW66lXyfRHtFNWue
Supatsara.rin@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
96
5/6/2019, 7:03:58222นางสาวประภัสสรเพชรสุ่มคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค31201ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1okOklB5RPtppJjB5xigHv1YuqhWZbonz
prapatsorn.phe@jv.ac.th
อนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
97
5/6/2019, 12:13:23725นายวินัยหนุนกระโทก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานวิทยาการคำนวณว 30103ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1nJahplSgnVtsAT8PkZUUTDozmdxwzT7h
winai.nun@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
98
5/6/2019, 14:24:50T605นางสาวปางคณาชำนิประโคนศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานศ33101ม.612562
https://drive.google.com/open?id=1n5y5KIoxj5HcDsrnHo6Y5CqZy_PG_2D2
pangkana.cha@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
99
5/6/2019, 17:17:33T327นางสาวอัจฉราเผ่าจินดาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิสิกส์1ว31201ม.412562
https://drive.google.com/open?id=1jGZN_HsSz8T-zDLOb9a1wZS1CwjOnzPK
achara.pha@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
100
5/6/2019, 19:07:21729นางสาวนวลจันทร์
เชื้อพันธุ์ลาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ว21104ม.112562
https://drive.google.com/open?id=1FvAlGhcrHjv9FOG_MAlox9TC0qJw9sZm
nualchan.cha@jv.ac.thอนุมัติ/ตรวจสอบแล้ว
Loading...