Planner P1 - Klas2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
NEOPMERKINGEN :
2
Je docent kiest samen met jou of je de blauwe/groene opdrachten of de groene/oranje opdrachten gaat maken.
3
4
5
Klas 2
6
7
Periode 1SELECTEERHULPREGULIERTOETS
8
Naam :
9
10
PERIODETAAK:
11
Boek lezen en boekopdracht. Bij elke les heb je je leesboek bij je.
12
13
WEEK 1LEERDOELEN:
14
02 sep.
Inleiding, middenstuk en slot herkennen
De hoofdgedachte van een tekst herkennen
Een begrijpelijke tekst schrijven in alinea's
15
HHfst 1 Lezen verlengde instructie. Video uitleg online
16
RHfst 1 Lezen startopdr, opdr 1 en 2
Opstel 'Mijn vakantie'
Beginnen met het lezen van een leesboek
17
OHfst 1 Lezen opdr 3 (verdieping opdr 2)
18
19
WEEK 2LEERDOELEN:
20
09 sep.Inleiding, middenstuk en slot herkennen
De hoofdgedachte van een tekst herkennen
Een begrijpelijke tekst schrijven in alinea's
21
HLezen verlengde instructie. Video uitleg online (Nieuw Nederlands)
22
RHfst 1 Lezen opdr 4 en 5
Opstel 'Mijn vakantie' afmaken
Nieuwsbegrip
Studyflow
23
OHfst 1 Lezen opdr online
24
25
WEEK 3LEERDOELEN:
26
16 sep.Een begrijpelijke tekst schrijven in alinea's
De betekenis van woorden en uitdrukkingen
De betekenis van onbekende woorden vinden in de tekst m.b.v. woordraadstrategieën
27
HHfst 1 Schrijven en Woordenschat verlengde instructie
Video uitleg online
28
RHfst 1 Schrijven opdr 2 en bespreken opstel
Hfst 1 Woordenschat opdr 1 t/m 5
Woordenschat opdrachten '5x anders'
29
OHfst 1 Woordenschat opdr 6. Schrijf een verhaal met 6 woorden/uitdrukkingen uit hfst 1 Woordenschat
30
31
WEEK 4LEERDOELEN:
32
23 sep.Lezen en Woordenschat; Wat kan ik al en waar moet ik nog aan werken.
33
HUitleg, opdrachten en oefentoets online (Nieuw Nederlands)
34
ROefentoets Lezen en Woordenschat hfst 1
Oefentoets nakijken en bespreken. Studyflow
35
OHfst 1 Woordenschat opdr 6. Schrijf een verhaal met 6 woorden/uitdrukkingen uit hfst 1 Woordenschat
36
37
WEEK 5LEERDOELEN:
38
30 sep.Informatie halen uit lichaamstaal en stemgebruik
Lichaamstaal gebruiken
39
HHfst 1 Kijken en luisteren en Spreken en gesprekken verlengde instructie
40
R
Hfst 1 Kijken en luisteren opdr 1, 2 en 3( online maken)
Hfst 1 Spreken en gesprekken startopdr en kies tussen opdr 2 of 3. Speel voor in de klas
Nieuwsbegrip niveau C
41
OHfst 1 Woordenschat opdr6. Schrijf een verhaal met 6 woorden/uitdrukkingen uit Woordenschat hfst 1
42
43
TOETSLEERDOELEN:
44
07 okt.
45
THfst 1 Lezen en Woordenschat
46
T
47
T
48
49
P2. WK 1 (Start periode 2) LEERDOELEN:
50
14 okt.Zinnen verdelen in zinsdelen
Verbanden zien in een verhaal (leesboek)
51
HHfst 1 Grammatica verlengde instructie
Video uitleg online
Samen oefenen
52
RHfst 1 Grammatica opdr 1 t/m 4
Woordweb maken van je leesboek
NIeuwsbegrip niveau C
Studyflow
53
OHfst 1 Grammatica opdr 5
54
55
Herfstvakantie 21 t/m 24 okt. 2019
Inschrijven herkansing tot dinsdag 29 okt. 2019 12:00 uur
Herkansing toetsweek op donderdag 31 okt. 2019
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...