Chuyen diem tong hop_2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEGHJMNOPQRSTUVWXYZ
5
STTMSVHọTênLớp
Ngành đã học
Học phần đã họcHọc phần được miễn
Số TC
Điểm
6
1171004Phạm Gia HùngKhanhC05K Tế-TMML1, ML2, TTHChính trị57
7
2171004Phạm Gia HùngKhanhC05K Tế-TMGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
8
3171004Phạm Gia HùngKhanhC05K Tế-TMTin họcTin học26
9
4171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcGiáo dục chính trịGiáo dục chính trị28
10
5171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcVi sinh ký sinh đại cương Vi sinh ký sinh đại cương 25
11
6171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcGiải phẫu 1Giải phẫu 126
12
7171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcAnh vănAnh văn26
13
8171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
14
9171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh2Đạt
15
10171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcSinh lýSinh lý 136
16
11171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcGiáo dục chính trịGiáo dục chính trị27
17
12171391Nguyễn Thị ThuPhướcY20CĐ DượcTin họcTin học16
18
13171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Sinh học và di truyềnSinh học và di truyền28
19
14171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Giải phẫuGiải phẫu 126
20
15171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
ML1, ML2, TTH, ĐLĐCSChính trị57.5
21
16171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Thống kê Y họcThống kê Y học19
22
17171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Tin họcTin học26
23
18171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Giáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
24
19171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Giáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
25
20171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Hóa học Hóa học25
26
21171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Anh văn 1Anh văn 125
27
22171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Anh văn 2Anh văn 239
28
23171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Luật y tế - Y đứcLuật Y tế- Y đức27
29
24171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Nghiên cứu khoa họcNghiên cứu khoa học18
30
25171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Sức khoẻ môi trườngSức khoẻ cộng đồng28
31
26171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Vi sinh ký sinh đại cương Vi sinh ký sinh đại cương 29
32
27171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Bệnh học cơ sởBệnh học cơ sở27
33
28171425Trần ThịVĩnhS05B
CD điều dưỡng
Giáo dục sức khỏeSức khoẻ cộng đồng26
34
29171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcSinh lýSinh lý 135
35
30171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcGiải phẫuGiải phẫu 125.7
36
31171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcGiáo dục chính trịGiáo dục chính trị55
37
32171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcTin họcTin học26.1
38
33171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
39
34171379Trần Thị LanLinhN08CĐ DượcAnh vănAnh văn28.5
40
35171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Sinh học và di truyềnSinh học và di truyền24.5
41
36171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Anh văn 1Anh văn 124.5
42
37171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Luật y tế - Y đứcLuật Y tế- Y đức26
43
38171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Giải phẫuGiải phẫu 126.6
44
39171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Giáo dục sức khỏeSức khoẻ cộng đồng25.5
45
40171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Hóa học Hóa học26.5
46
41171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3
Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu
26
47
42171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Sinh lýSinh lý 137
48
43171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Bệnh học cơ sởBệnh học cơ sở28
49
44171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Hoá lý dượcHóa lý dược17
50
45171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Anh văn 2Anh văn 235.5
51
46171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Đọc viết tên thuốcĐọc viết tên thuốc17.6
52
47171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Hoá sinh cơ sởHoá sinh cơ sở15
53
48171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3ML1, ML2, TTH, ĐLĐCSChính trị55
54
49171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Thực vật, thực hành thực vậtThực vật36.8
55
50171217Bùi Thị ĐỗQuyênDS5ACD dược 3Sức khoẻ môi trườngSức khoẻ cộng đồng25.6
56
51171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmTin họcTin học28.1
57
52171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmAnh văn 1Anh văn 127.3
58
53171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmCác môn MLN1,2, DLĐCS, TTHChính trị57.2
TB cộng
59
54171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmGiáo dục pháp luậtGiáo dục pháp luật26.3
60
55171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
61
56171203Đặng Thị CẩmNhungS05BSư phạmGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
62
57171189Trần NhậtNgaS05D
CĐ lâm nghiệp
ML1, ML2, TTH, ĐLĐCSChính trị57.6
63
58171189Trần NhậtNgaS05D
CĐ lâm nghiệp
Tin họcTin học28
64
59171189Trần NhậtNgaS05D
CĐ lâm nghiệp
Giáo dục pháp luậtGiáo dục pháp luật27
65
60171189Trần NhậtNgaS05D
CĐ lâm nghiệp
Giáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
66
61171189Trần NhậtNgaS05D
CĐ lâm nghiệp
Giáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
67
62171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnML1, ML2, TTH, ĐLĐCSChính trị5A
68
63171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnTin họcTin học2C+
69
64171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnGiáo dục pháp luậtGiáo dục pháp luật2C+
70
65171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnAnh văn 1Anh văn 12C+
71
66171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
72
67171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
73
68171229Nguyễn Xuân ThắngS05DCN điệnHóa học Hóa học2B
74
69171201Nguyễn Thị QuỳnhThưS05BSP hóa sinhML1, ML2, TTHChính trị55.8
75
70171201Nguyễn Thị QuỳnhThưS05BSP hóa sinhHóa học Hóa học27.6
76
71171201Nguyễn Thị QuỳnhThưS05BSP hóa sinhGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
77
72171201Nguyễn Thị QuỳnhThưS05BSP hóa sinhGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
78
73171201Nguyễn Thị QuỳnhThưS05BSP hóa sinhHoá định tínhHóa phân tích định tính28.1
79
74171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Sinh học và di truyềnSinh học và di truyền28.8
80
75171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Vi sinh ký sinh đại cương Vi sinh ký sinh đại cương 26.4
81
76171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Sinh lýSinh lý 137.6
82
77171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Giải phẫuGiải phẫu 127.3
83
78171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Bệnh học cơ sởBệnh học cơ sở29.1
84
79171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu
27.2
85
80171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Anh văn 1Anh văn 128
86
81171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Giáo dục sức khỏeSức khoẻ cộng đồng29.3
87
82171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Sức khoẻ môi trườngSức khoẻ cộng đồng26.9
88
83171396Nguyễn Thị Hồng ĐàoS05B
CD điều dưỡng
Hoá sinh cơ sởHoá sinh cơ sở17
89
84171302Nguyễn Thị HươngX11ĐH luậtML1, ML2, TTH, ĐLĐCSChính trị58.3
90
85171302Nguyễn Thị HươngX11ĐH luậtTin họcTin học29.2
91
86171302Nguyễn Thị HươngX11ĐH luậtAnh văn 1Anh văn 125.5
92
87171302Nguyễn Thị HươngX11ĐH luậtGiáo dục thể chấtGiáo dục thể chất2Đạt
93
88171302Nguyễn Thị HươngX11ĐH luậtGiáo dục quốc phòngGiáo dục Quốc phòng – An ninh4Đạt
94
89171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Vi sinh ký sinh đại cương Vi sinh ký sinh đại cương 27
95
90171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Giải phẫuGiải phẫu 126.7
96
91171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Sinh lýSinh lý 136.5
97
92171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Anh văn 1Anh văn 125.1
98
93171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Giáo dục pháp luậtGiáo dục pháp luật26.2
99
94171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18Tin họcTin học25.4
100
95171424Nguyễn NhưVĩnhS05AY18
Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu
26.1
101
96171428Nguyễn Thị Ái LyS05D9FAnh văn 1Anh văn 125
102
97171428Nguyễn Thị Ái LyS05D9FAnh văn 2Anh văn 236
103
98171428Nguyễn Thị Ái LyS05D9FTin họcTin học25
104
99171428Nguyễn Thị Ái LyS05D9FThống kê Y họcThống kê Y học19
Loading...