ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно
2
кошторисних призначень на 2019 рік по
3
дошкільному навчальному закладу №76 "Золотий півник"
4
5
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за груденьпрофінансовано та використано за 2019 рік
6
12
7
Видатки та надання кредитів - усьогоX
8
у тому числі:
Поточні видатки
2000255 353,83357 233,88502 396,33309 315,51336 008,85435 464,200,000,000,000,000,000,002 195 772,60
9
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100229 444,08222 799,84229 969,76236 791,45253 777,92414 732,220,000,000,000,000,000,001 587 515,27
10
Оплата праці2110229 444,08222 799,84229 969,76236 791,45253 777,92414 732,220,000,000,000,000,000,001 587 515,27
11
Заробітна плата2111189 951,80184 805,19188 935,30195 797,16208 922,64341 579,351 309 991,44
12
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120,00
13
Нарахування на оплату праці212039 492,2837 994,6541 034,4640 994,2944 855,2873 152,87277 523,83
14
Використання товарів і послуг220025 909,75134 434,04272 426,5772 524,0682 230,9320 731,980,000,000,000,000,000,00608 257,33
15
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221025 984,006 230,205 771,8637 986,06
16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200,00
17
Продукти харчування223025 909,7524 560,7748 872,9752 686,1431 974,6510 160,04194 164,32
18
Оплата послуг (крім комунальних)2240469,18820,23283,1925 075,40394,1627 042,16
19
Видатки на відрядження22500,00
20
Видатки та заходи спеціального призначення22600,00
21
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700,0083 420,09222 193,5312 829,5319 409,0210 177,780,000,000,000,000,000,00348 029,95
22
Оплата теплопостачання227180 881,85208 759,973 667,8813 094,464 308,80310 712,96
23
Оплата водопостачання та водовідведення22722 538,242 728,621 649,851 658,161 673,5610 248,43
24
Оплата електроенергії 227310 704,946 689,904 656,404 195,4226 246,66
25
Оплата природного газу22740,00
26
Оплата інших енергоносіїв2275821,90821,90
27
Оплата енергосервісу22760,00
28
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800,000,00539,84495,000,000,000,000,000,000,000,000,001 034,84
29
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,00
30
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282539,84495,001 034,84
31
Обслуговування боргових зобов'язань24000,00
32
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100,00
33
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200,00
34
Поточні трансферти26000,00
35
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100,00
36
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,00
37
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,00
38
Соціальне забезпечення27000,00
39
Виплата пенсій і допомоги27100,00
40
Стипендії27200,00
41
Інші виплати населенню27300,00
42
Інші поточні видатки28004 057,804 057,80
72
73
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно
74
кошторисних призначень на 2019рік по
75
дошкільному навчальному закладу №76 "Золотий півник"
76
ПоказникиКЕКВ використано за січень використано за лютий використано за березень використано за квітень використано за травень використано за червень використано за липень використано за серпень використано за вересень використано за жовтень використано за листопад використано за грудень використано за 2019 рік
77
12
78
Видатки та надання кредитів - усьогоX
79
у тому числі:
Поточні видатки
200024 043,8337 045,3840 276,3418 747,3336 312,5041 699,440,000,000,000,000,000,00198 124,82
80
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
81
Оплата праці21100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
82
Заробітна плата21110,00
83
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120,00
84
Нарахування на оплату праці21200,00
85
Використання товарів і послуг220023 938,3736 939,9240 170,8818 641,8736 207,0441 699,440,000,000,000,000,000,00197 597,52
86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100,00
87
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200,00
88
Продукти харчування223023 938,3736 841,0539 939,8518 330,6836 007,8541 567,64196 625,44
89
Оплата послуг (крім комунальних)22400,00
90
Видатки на відрядження22500,00
91
Видатки та заходи спеціального призначення22600,00
92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700,0098,87231,03311,19199,19131,800,000,000,000,000,000,00972,08
93
Оплата теплопостачання227198,87185,3981,2210,59376,07
94
Оплата водопостачання та водовідведення227295,1847,5947,5948,28238,64
95
Оплата електроенергії 2273135,8578,2170,3872,93357,37
96
Оплата природного газу22740,00
97
Оплата інших енергоносіїв22750,00
98
Оплата енергосервісу22760,00
99
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
100
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,00
101
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,00
102
Обслуговування боргових зобов'язань24000,00
103
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100,00
104
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200,00
105
Поточні трансферти26000,00
106
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100,00
107
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,00
108
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,00
109
Соціальне забезпечення27000,00
110
Виплата пенсій і допомоги27100,00
111
Стипендії27200,00
112
Інші виплати населенню27300,00
113
Інші поточні видатки2800105,46105,46105,46105,46105,46527,30
114
Капітальні видатки30000,00
115
Придбання основного капіталу31000,00
116
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00
143
144
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2019 рік
145
дошкільному навчальному закладу №76 "Золотий півник"
146
147
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2019 рік
148
12
149
Капітальні видатки30000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
150
Придбання основного капіталу31000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
151
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00
152
Капітальне будівництво (придбання)31200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
153
Капітальне будівництво (придбання) житла31210,00
154
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів31220,00
155
Капітальний ремонт31300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00